Tải bản đầy đủ - 291 (trang)
Kiến thức : Cơ quan phân tích: Kiến thức : Thái độ:

Kiến thức : Cơ quan phân tích: Kiến thức : Thái độ:

Tải bản đầy đủ - 291trang

Ngày soạn: 08 3 2007
Bài 49: cơ quan phân tích thị giác A MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :


- Xác định rõ thành phần và ý nghĩa của một cơ quan phân tích - Mơ tả được cấu tạo của cơ quan phân tích thị giác, cơ chế điều tiết của mắt để
nhìn rõ vật. 2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích.

3. Thái độ:


- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm.
C CHUẨN BỊ: Giáo viên: Máy chiếu, phim trong hình 49.1 - 3.
Học sinh: Đọc trước bài ở nhà. D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.. II. Kiểm tra bài cũ:
Phân biệt cấu tạo bộ phận thần kinh giao cảm và đối giao cảm?

III. Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề.


Để cảm nhận được các kích thích của mơi trường, cơ thể cần có các cơ quan phân tích. Đó là những cơ quan nào? Chúng cơ cấu tạo và hoạt động ra sao?
2 Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1:
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin

1. Cơ quan phân tích:


Trêng THCS Kim Ho¸
241
Tiết 51
SGK, quan sát sơ đồ cấu tạo của một cơ quan phân tích, trả lời câu hỏi:
+ Cơ quan phân tích có cấu tạo như thế nào?
+ Bộ phận nào của cơ quan phân tích quan trọng nhất?
+ Cơ quan phân tích có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể?
HS thảo luận, trình bày, lớp trao đổi, bổ sung, hoàn thiện.
GV cùng HS rút ra kết luận:
Hoạt động 2:
+ Cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào?
GV cho HS quan sát H.49.1-2, đọc thông tin SGK, hồn thành bài tập:
Các nhóm thảo luận, hồn thành bài tập.
GV chiếu H.49.2, gọi HS trình bày cấu tạo của cầu mắt, dự đoán chức
năng của các bộ phận? Kết luận: Cơ quan phân tích gồm:
+ Cơ quan thụ cảm. + Dây thần kinh Dẫn truyền hướng tâm
+ Bộ phận phân tích Vùng thần kinh ở vỏ não
- ý nghĩa: giúp cơ thể nhận biết được tác động của môi trường.

2. Cơ quan phân tích thị giác - Cơ quan phân tích thị giác gồm:


+ Cơ quan thụ cảm Các tb thụ cảm trên màng lưới
+ Dây thần kinh thị giác Dây số II + Vùng thị giác ở thuỳ chẩm
a. Cấu tạo cầu mắt: gồm: - Màng bọc:
+ Màng cứng: phía trước là màng giác. + Màng mạch: Có nhiều mạch máu, phía
trước là lòng đen
Trêng THCS Kim Ho¸
242
GV u cầu HS quan sát H.49.3: + Nêu cấu tạo của màng lưới?
+ Phân biệt vai trò của tế bào hình nón và tế bào hình que? Vận dụng giải
thích một số hiện tượng: - Tại sao ảnh của vật rơi trên điểm
vàng thì nhìn rõ nhất, rơi trên điểm mù thì khơng nhìn thấy?
- Tại sao ban đêm khơng nhìn rõ màu sắc của vật?
HS trình bày, GV ghi lại các ý chính, lớp trao đổi hồn thiện. HS tự rút ra
kết luận: GV hướng dẫn HS quan sát thí
nghiệm về q trình tạo ảnh qua thấu kính hội tụ.
+ Vai trò của thể thuỷ tinh trong cầu mắt?
+ Trình bày quá trình tạo ảnh ở màng lưới?
+ Màng lưới: Có các tế bào thụ cảm thị giác
- Mơi trường trong suốt: Thuỷ dịch, thuỷ tinh thể, dịch thuỷ tinh.
b. Màng lưới: + Tế bào hình nón: tiếp nhận kích thích
ánh sáng mạnh và màu sắc. + Tế bào hình que: tiếp nhận kích thích
ánh sáng yếu. + Điểm vàng: Nơi tập trung của các tế
bào hình nón. + Điểm mù: Là nơi đi ra của các sợi trục
của các tế bào thụ cảm thị giác.
c. Sự tạo ảnh ở màng lưới
Kết luận: - Thể thuỷ tinh như một thấu kính hội tụ
có khả năng điều tiết để nhìn rõ vật. - ánh sáng phản chiếu từ vật qua môi
trường trong suốt tới màng lưới tạo nên một ảnh thu nhỏ, lộn ngược, kích hích tế
bào thụ cảm, xung thần kinh theo dây thị
Trêng THCS Kim Ho¸
243
Gọi 1 - 3 HS đọc kết luận chung giác về vùng thị giác ở thuỳ chẩm cho ta
biết về hình dạng, kích thước và màu sắc của vật.
Kết luận chung: SGK

IIV. Củng cố:


Làm bài tập số 2 SGK

V. Dặn dò:


- Học, trả lời các câu hỏi SGK - Đọc mục Em có biết?
- Đọc bài 50, tìm hiểu các bệnh và tật về mắt.
VI. Bổ sung, rút kinh nghiệm .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
Trêng THCS Kim Ho¸
244
Ngày soạn: 11 3 2007
Bài 50: vệ sinh mắt A MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :


- Hiểu rõ nguyên nhân và cách khắc phục các tật cận thị và viễn thị. - Trình bày được nguyên nhân, cách lây truyền và biện pháp phòng tránh các
bệnh về mắt. 2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, phân tích, phân tích, liên hệ thực tế.

3. Thái độ:


- Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể hàng ngày.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm.
C CHUẨN BỊ: Giáo viên: Máy chiếu, phim trong hình 50.1 - 4.
Học sinh: Đọc trước bài ở nhà, kẻ phiếu học tập. D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp.. II. Kiểm tra bài cũ: Xác định các thành phần cấu tạo của cơ quan phân tích, bộ
phận nào là quan trọng nhất? Trình bày cấu tạo của cầu mắt? III. Nội dung bài mới:
1 Đặt vấn đề.
Trong 3 bộ phận của cơ quan phân tích thị giác thì mắt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với môi trường. Vì vậy, chúng ta cần tạo điều kiện để cơ quan này
hoạt động có hiệu quả nhất. Để làm được điều này chúng ta cần tìm hiểu các bệnh và tật về mắt.
2 Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Trêng THCS Kim Ho¸
245
Tiết 52
Hoạt động 1:
GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, quan sát sơ đồ H.50.1 - 4, hoàn
thành phiếu học tập. HS thảo luận, trình bày lên bảng, lớp
trao đổi, bổ sung, hoàn thiện. GV chốt bằng bảng phụ.
Hoạt động 2:
GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, Kết hợp thông tin thực tế, trả lời câu
hỏi: + Trinhg bày nguyên nhân, con đường
lây lan, triệu chứng, hậu quả và cách khắc phục của bệnh đau mắt hột?
HS trình bày, GV ghi lại các ý chính lên bảng. Lớp trao đổi, hoàn thiện kiến
thức.
GV yêu cầu HS liên hệ thực tế và kể một vài bệnh về mắt. Tìm hiểu nguyên
nhân và cách khắc phục của các bệnh

1. Các tật của mắt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức : Cơ quan phân tích: Kiến thức : Thái độ:

Tải bản đầy đủ ngay(291 tr)

×