Tải bản đầy đủ - 291 (trang)
Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề: Trắc nghiệm tự luận:

Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề: Trắc nghiệm tự luận:

Tải bản đầy đủ - 291trang

Ngày soạn: 28 12 2006
Kiểm tra học kì i
A MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải: 1. Kiến thức :
- Củng cố lại các kiến thức đã học. - Kiểm tra lại khả năng nhận thức của bản thân

2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa kiến thức.

3. Thái độ:


- Có thái độ học tập đúng đắn.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Kiểm tra – đánh giá.
C CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm.
Học sinh: Ơn tập lại tồn bộ kiến thức. D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp:


Nắm sĩ số, nề nếp lớp..

II.Kiểm tra bài cũ:


Thống nhất về qui chế làm bài

III. Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề:


Trong học kì vừa qua chúng ta được học về những kiến thức gì? Chúng ta đã tiếp thu được những kiến thức nào? Cũng nhằm kiểm tra lại những vấn đề đó mà
hơm nay thầy sẽ giúp các em tự kiểm tra lại khả năng của chính mình. 2 Triển khai bài.
Đề bài:
Trêng THCS Kim Ho¸
190
Tiết 35
I. Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào đầu câu đó. Câu 1: Động tác hít vào có ý nghĩa?
a. Cung cấp Oxy cho phế nang. b. Cung cấp Oxy cho tế bào.
c. Thải khí Các-bơ-níc ra ngồi mơi trường. d. Đưa khí Các-bơ-níc tới các phế nang.
Câu 2: Dung tích sống là gì? a. Là dung tích của phổi.
b. Là lượng khí lưu thơng qua phổi khi hơ hấp thường. c. Là lượng khí lưu thơng qua phổi khi hơ hấp sâu.
d. Là lượng khí còn lại trong phổi khi thở ra gắng sức. Câu 3: Chất khí gây ngộ độc cho con người bằng cách chiếm chổ của Oxy trong
hồng cầu là: a. CO
2
b. CO c. SO
2
d. NO
2
Câu 4: Chất nào sau đây không được biến đổi trong q trình tiêu hố? a. Protêin .
b. Gluxit c. Lipít
d. Vitamin
II. Dùng các chữ cái a, b, c… ở cột B ghép với các chữ số 1, 2, 3,… ở cột A sao cho phù hợp giữa chất và enzim tác động

A. Chất bị tiêu hoá Kết quả


B. Enzim tiêu hố


1. Tinh bột chín 2. Protêin
3. Lipít 4. Nuclêơtit
1...................... 2......................
3...................... 4......................
a. Nuclêaza b. Tripsin
c. Lipaza d. Mantaza
e. Pepsin
Trêng THCS Kim Ho¸
191
f. Amilaza g. Protêaza

III. Trắc nghiệm tự luận:


Câu 1: Trình bày cấu tạo các cơ quan hô hấp? Câu 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất
dinh dưỡng? Câu 3: Tại sao nói đồng hố và dị hố là hai quá trình mâu thuẫn nhưng thống nhất
với nhau? Đáp án – Thang điểm
I. Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu câu đó. Câu 1: a
Câu 2: c Câu 3: b
Câu 4: d Đúng mỗi câu được 0,5 điểm
II. Ghép nối: 1 - f; 2 - b,e; 3 - c; 4 - a.
Đúng mỗi câu được 0,5 điểm. III. Tự luận:
Câu 1 2 điểm: Cơ quan hơ hấp gồm đường dẫn khí mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản và hai lá phổi. 0,25 điểm
- Mũi: Có nhiều lơng, có lớp niêm mạc tiết chất nhầy và có hệ thống mao mạch máu dày đặc. 0,25 điểm
- Họng: Có tuyến amiđan và tuyến V.A chứa nhiều tế bào limphô.0,25 điểm - Thanh quản: Có nắp thanh quản có thể cử động để đóng mở đường hơ hấp. 0,25
điểm - Khí quản: Gồm 15 - 20 vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau, có lớp niêm mạc tiết
chất nhầy và nhiều lông rung chuyển động liên tục. 0,25 điểm - Phế quản: cấu tạo bởi các vòng sun, nơi tiếp giáp với phổi khơng phải là các vòng
sụn mà là các thớ cơ. 0,25 điểm - Hai lá phổi lá phổi trái có 2 thùy, lá phổi phải có 3 thùy: Bao ngồi bởi 2 lớp
màng, lớp ngồi dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất
Trêng THCS Kim Ho¸
192
dịch. Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang tập hợp thành cụm và được bao bởi mạng mao mạch dày đặc, có tới 700 - 800 triệu phế nang. 0,5 điểm
Câu 2 2 điểm: đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng:
- Lớp niêm mạc ruột non có rất nhiều nếp gấp, trên nếp gấp có rất nhiều lông ruột và lông ruột cực nhỏ làm tăng diện tích mặt trong của ruột non lên 600 lần so với mặt
ngoài. 0,5 điểm. - Ruột non dài, ở người trưởng thành từ 2,8 - 3m do đó diện tích hấp thu của ruột
non đạt tới 400 - 500m
2
. 0,5 điểm - Thành ruột non mỏng giúp các chất dễ dàng thấm qua. 0,5 điểm
- Ruột non có hệ thống mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột. 0,5 điểm.
Câu 3 2 điểm: Đồng hóa và dị hóa là hai q trình đối lập nhau nhưng lại gắn bố mật thiết, thống nhất với nhau vì: 0,5 điểm
+ Nếu thiếu đồng hóa sẽ khơng có chất hữu cơ cho dị hóa phân giải. 0,5 điểm + Nếu thiếu dị hóa thì sẽ khơng có năng lượng cung cấp cho q trình đồng hóa hoạt
động. 0,5 điểm. Vậy, nếu thiếu một trong hai q trình thì q trình còn lại sẽ khơng xảy ra và quá
trình trao đổi chất và năng lượng bị ngừng trệ, cơ thể sẽ không thể tồn tại. 0,5 điểm IIV. Củng cố:
GV nhận xét thái độ làm bài của HS, sửa bài để HS tự đánh giá kết quả.

V. Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề: Trắc nghiệm tự luận:

Tải bản đầy đủ ngay(291 tr)

×