Tải bản đầy đủ - 291 (trang)
Ổn định lớp: Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề. Trắc nghiệm khách quan: Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào Trắc nghiệm tự luận: Điền từ vào chổ trống 2 điểm Trắc nghiệm tự luận 4 điểm Câu 1:

Ổn định lớp: Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề. Trắc nghiệm khách quan: Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào Trắc nghiệm tự luận: Điền từ vào chổ trống 2 điểm Trắc nghiệm tự luận 4 điểm Câu 1:

Tải bản đầy đủ - 291trang

Ngày soạn: 02 11 2006
Kiểm tra giữa học kỳ i A MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :


- Tự đánh giá được khả năng tiếp thu kiến thức của bản thân

2. Kỹ năng:


- Rèn kỹ năng phân tích, kỹ năng làm bài.

3. Thái độ:


- Có ý thức nghiêm túc, cẩn thận, trung thực, độc lập suy nghĩ.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Kiểm tra, đánh giá.
C CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đề, đáp án, thang điểm
Học sinh: Nội dung ơn tập D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

I. Ổn định lớp:


Nắm sĩ số, nề nếp lớp..

II.Kiểm tra bài cũ:


Không

III. Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề.


Để đánh giá lại quá trình học tập Kiểm tra 1 tiết.
2 Triển khai bài. A. Đề bài:
Trêng THCS Kim Ho¸
127
Tiết 18

I. Trắc nghiệm khách quan: Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào


đầu câu đó. Câu 1: Mơ liên kết có cấu tạo như thế nào?
a. Chủ yếu là các tế bào có nhiều hình dạng khác nhau. b. Các tế bào dài tạo thành bó.
c. Gồm tế bào và phi bào Sợi đàn hồi, chất nền. d. Gồm nhiều tế bào xếp sít nhau.
Câu 2: Đường dẫn truyền xung thần kinh qua cung phản xạ theo trật tự nào? a.
b.
c.
d. Câu 3: TB bạch cầu nào bảo vệ cơ thể bằng cách tiết kháng thể?
a. Bạch cầu mono b. Bạch cầu trung tính
c. Bạch cầu Lim pho B d. Bạch cầu lim pho T
Câu 4: Nhóm máu O là nhóm máu: a. Có kháng nguyên A, Kháng thể õ.
b. Có kháng nguyên B, kháng thể ỏ
c. Có kháng nguyên A và B, khơng có KT d. Khơng có KN, có kháng thể ỏ,
õ
II. Điền từ thích hợp vào chổ ... trong các câu sau đây:
Trêng THCS Kim Ho¸
128 Da
N ron li tâm ơ
T TK Ư
Nơ ron hướng tâm C
ơ
Da N ron li tâm
ơ T TK
Ư Nơ ron hướng tâm
C ơ
Da N ron li tâm
ơ T TK
Ư Nơ ron hướng tâm
C ơ
Da N ron li tâm
ơ T TK
Ư Nơ ron hướng tâm
C ơ
...1... là những tế bào có nhiều nhân, hoạt động theo ý muốn. ...2... là những tế bào có 1 nhân, hoạt động khơng theo ý muốn. Cơ tim có cấu tạo giống ...3...
nhưng hoạt động giống ...4...

III. Trắc nghiệm tự luận:


Câu 1: Trình bày đặc điểm tiến hoá của bộ xương người so với thú? Câu 2: Trình bày hiện tượng, cơ chế, khái niệm, vai trò của hiện tượng động máu?
Phân biệt hiện tượng đông máu và ngưng kết máu?

B. Đáp án - thang điểm I. Trắc nghiệm khách quan 4 điểm


Câu 1: c Câu 2: b
Câu 3: c Câu 4: d

II. Điền từ vào chổ trống 2 điểm


1, 3 - Cơ vân; 2, 4 - Cơ trơn

III. Trắc nghiệm tự luận 4 điểm Câu 1:


- Tỷ lệ sọmặt lớn. - Lồi cằm ở xương mặt phát triển.
- Cột sống cong 4 chổ tạo thành hai chữ S nối tiếp nhau. - Lồng ngực phát triển rộng ra hai bên.
- Xương chậu phát triển vững chắc. - Xương đùi lớn.
- Xương bàn chân hình vòm. - Xương gót phát triển dài ra phía sau.
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Trêng THCS Kim Ho¸
129
Câu 2:
a. Hiện tượng đông máu 1 điểm - Hiện tượng: Khi bị thương, lúc đầu máu chảy nhiều sau ít dần rồi ngừng hẳn
nhờ một khối máu đơng bịt kín vết thương. - Cơ chế: Khi bị thương, các tế bào tiểu cầu vỡ ra, giải phóng enzim. Enzim
tiểu cầu kết hợp với Ca
2+
trong huyết thanh biến chất sinh tơ máu thành tơ máu. Các tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu tạo thành cục máu đông bịt kín
ngồi miệng vết thương. - Khái niệm: Đơng máu là hiện tượng hình thành khối máu đơng bịt kín vết
thương. - Vai trò: Bảo vệ cơ thể chống mất máu.
b. Phân biệt hiện tượng đông máu và ngưng kết máu 1 điểm Tiêu chí
Hiện tượng đơng máu Hiện tượng ngưng kết máu
Vị trí - Miệng vết thương.
- Trong lòng mạch máu. Nguyên
nhân - Chất sinh tơ máu biến đổi thành
tơ máu ôm giữ các tế bào máu để tạo thành khối máu đông.
- Do sự kết hợp giữa kháng thể ỏ, õ trong huyết tương với kháng nguyên
A, B trong hồng cầu khi truyền máu. Vai trò
Hậu quả - Bảo vệ cơ thể chống mất máu.
- Gây tắc mạch máu dẫn đến tử vong.

IIV. Củng cố:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn định lớp: Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề. Trắc nghiệm khách quan: Chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào Trắc nghiệm tự luận: Điền từ vào chổ trống 2 điểm Trắc nghiệm tự luận 4 điểm Câu 1:

Tải bản đầy đủ ngay(291 tr)

×