Tải bản đầy đủ - 291 (trang)
Kiến thức : Kỹ năng: Thái độ:

Kiến thức : Kỹ năng: Thái độ:

Tải bản đầy đủ - 291trang

Ngày soạn:17082008
BÀI MỞ ĐẦU A MỤC TIÊU: Học xong bài này, học sinh phải:

1. Kiến thức :


- Thấy rõ mục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của mơn học. - Xác định được vị trí của con người trong tự nhiên dựa vào cấu trúc cơ thể
cũng như các hoạt động tư duy của con người. - Biết được phương pháp học tập của bộ môn.

2. Kỹ năng:


- Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập nghiên cứu SGK.

3. Thái độ:


- Có ý thức u thích mơn học.
B PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Giải quyết vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm.
Trêng THCS Kim Ho¸
64
Tiết 1
C CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đèn chiếu, phim trong ghi nội dung bài tập, phim trong hình 1.1 - 3.
Học sinh: Đọc trước bài ở nhà. D TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
I. Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp..
8A 8B
8C II. Kiểm tra bài cũ: Không

III. Nội dung bài mới: 1 Đặt vấn đề.


GV giới thiệu sơ qua về bộ môn cơ thể người và vệ sinh trong chương trình sinh học 8 để học sinh có cái nhìn tổng qt về kiến thức.
2 Triển khai bài.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC
Hoạt động 1:
GV đặt câu hỏi: Hãy kể tên các ngành động vật đã được học ở lớp 7?
HS trả lời. GV chú ý cho HS sắp xếp theo trật tự tiến hóa.
GV: Ngành nào có cấu tạo hoàn chỉnh nhất?
HS: Lớp thú - Bộ linh trưởng. GV: Con người có những đặc điểm nào
giống động vật? Có những điểm nào khác biệt?
HS tự nghiên cứu thông tin SGK. Trả lời câu hỏi và thảo luận nhóm hồn thành
bài tập q SGK. GV yêu cầu các nhóm trình bày, các
nhóm khác bổ sung. GV chiếu đáp án: 1, 2, 3, 5, 7, 8. HS tự rút ra kết luận.
1.Vị trí của con người trong tự nhiên
Kết luận: - Loài người thuộc lớp thú.
- Con người có tiếng nói, chữ viết, có tư duy trừu tượng, hoạt động có mục đích
nên làm chủ được thiên nhiên.
Trêng THCS Kim Ho¸
65
Hoạt động 2:
GV: Bộ môn cơ thể người và vệ sinh cho chúng ta biết điều gì?
HS nghiên cứu thơng tin SGK thảo luận nhóm để nêu lên được nhiệm vụ của
mơn học. GV chiếu hình 1.1 - 3, nêu u cầu:
- Bộ mơn cơ thể người và vệ sinh có liên quan với những môn khoa học nào?
HS quan sát hình vẽ, kết hợp kiến thức có được lấy ví dụ cụ thể, phân tích mối
liên quan đối với từng bộ môn.
Hoạt động 3
GV: Nêu phương pháp học tập bộ môn? HS: Nghiên cứu SGK, trao đổi nhóm
thống nhất câu trả lời. Đại diện các nhóm trình bày. GV chốt:
1-3 HS đọc kết luận chung SGK.

2. Nhiệm vụ của môn cơ thể người và vệ sinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức : Kỹ năng: Thái độ:

Tải bản đầy đủ ngay(291 tr)

×