Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Cũng cố, dặn dò: 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Tình huống.

Cũng cố, dặn dò: 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Tình huống.

Tải bản đầy đủ - 31trang

- Việc làm vi phạm quyền trẻ em: Các ý còn lại

4. Cũng cố, dặn dò: 2


GV: - Yêu cầu học sinh trả lời nội dung: Công dân vi phạm quyền trẻ em? Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện Công ớc Liên hợp quốc về quyền trẻ em...
- Xem trớc bài13.
Ngày soạn:..................... Tuần:
Bài 13
2tiết
: Công dân nớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Hiểu đợc công dân là ngời dân của một nớc, mang quốc tịch của nớc đó. Công dân Việt Nam là ngời có quốc tịch Việt Nam.

2. Thái độ


- Tự hào là công dân nớc cộng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt nam. - Mong mn đựoc góp phần xây dựng nhà nớc và xã hội.

3. Kĩ năng


- Biết phân biệt đợc công dân nớc cộng hoà xã hội chue nghĩa Việt Nam với công dân nớc khác.
- Biết cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành ngời công dân có ích cho đất nớc. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ
cơ bản của công dân. II.Ph
ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Hiến pháp năm 1992 Chơng V- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Luật bảo vệc chăm sóc giáo dục trẻ em, câu chuyện về danh nhân văn hoá.
IV.Các hoạt động dạy học
Tiết 1 1. ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Hãy nêu các nhóm quyền cơ bản của trẻ em mà em biết? 3. Bài mới.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài . 2
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt
Hoạt động 2: Thảo luận nhận biết công dân Việt Nam là những ai. 15
.
GV: Cho học sinh đọc tình huống trong SGK. Theo em bạn A-li-a nói nh vậy có đúng không? Vì
sao? HS: Trả lời:...
Hoạt động 3: Tìm hiểu căn cứ để xác định công
dân. GV: Phát phiếu học tập cho học sinh:
1. Mọi ngòi dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có quyền có quốc tịch Việt Nam.
2. Đối với công dân là ngời nớc ngoài và ngời không có quốc tịch:
+ Phải từ 18 tuổi trở lên, biết tiếng Việt và có ít nhất 5 năm c trú tại Việt Nam, tự nguyện tuân theo

1. Tình huống.


a. a-li-a là công dân Việt Nam vì có bố là ngời Việt Nam nếu bố
chọn quốc tịch Việt Nam cho A-li-a
b. Các trờng hợp sau đều là công dân Việt Nam.
- Trẻ em khi sinh ra có cả bố và mẹ là công dân Việt Nam.
- Trẻ em khi sinh ra có bố là ngời
- Trẻ em khi sinh ra có mẹ là ngời Việt Nam, bố là ngời nớc
ngoài. - Trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam
không rõ bố mẹ là ai.
Kết luận: - Công dân là ngời dân của một n-
ớc. - Quốc tịch là căn cứ xác định công
dân của một nớc. - Công dân nớc cộng hoà xã hội
chủ Nghĩa Việt Nam là ngời có quốc tịch Việt Nam. Mọi ngời dân ở
nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều có quyền có quốc tịch.
- Mọi công dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt
Nam đều có quốc tịch Việt Nam.
Tiết 2 1. ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cũng cố, dặn dò: 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Tình huống.

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×