Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Cũng cố, dặn dò: 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Cũng cố, dặn dò: 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ - 31trang

HS: Đọc bài tập a, b SGK GV: Hớng dẫn học sinh làm
ái với mọi ngời xung quanh, sẽ đợc mọi ngời yêu quý.

4. Cũng cố, dặn dò: 2


GV: - yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học. - Làm các bài tập còn lại, xem trớc bài11.
Ngày soạn:..................... Tuần:
Ngày dạy:...................... Tiết: 14+15
Bài 11
2tiết
: mục đích học tập của học sinh
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Xác định đúng mục đích học tập. Hiểu đợc ý nghĩa của việc xác định mục đích học tập và sự cần thiết phải xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập.

2. Thái độ


Có ý chí, nghị lực, tự giác trong quá trình thực hiện mục đích, kế hoạch học tập. Khiêm tốn, học hỏi bạn bè, mọi ngời, sẵn sàng hợp tác với mọi ngời trong
học tập.

3. Kĩ năng


- Biết xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch học tập và các hoạt động khác một cách hợp lí.
II.Ph ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Su tầm những tấm gơng có mục đích học tập tốt, điển hình vợt khó trong học tập.
Tiết 1 1. ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Em hãy nêu những việc làm cụ thể của mình biểu hiện đã tham gia tích cực hoạt động tập thể?

3. Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài


. 2 Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt Hoạt động 2:
Phân tích truyện đọc
Tấm gơng của học sinh nghèo vợt khó
35
GV: Cho học sinh đọc truyện và thảo luận. - Hãy nêu những biểu hiện về tự học, kiên trì vợt
khó trong học tập của bạn Tú. HS: - Sau giờ học trên lớp bạn Tú thờng tự giác học
thêm ở nhà. - Mỗi bài toán Tú cố gắng tìm nhiều cách giải.
- Say mê học tiếng Anh. - Giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Anh.
GV: Vì sao Tú đạt đợc thành tích cao trong học tập?
HS: Bạn Tú đã học tập và rèn luyện tốt. GV: Tú đã gặp khó khăn gì trong häc tËp?
HS: Tó lµ con ót, nhµ nghÌo, bè là bộ đội, mẹ là công nhân.
GV: Tú đã mơ ớc gì? Để đạt đợc ớc mơ Tú đã suy nghĩ và hành động nh thế nào?
HS: Tú ớc mơ trở thành nhà Toán học. Tú đã tự học, rèn luyện, kiên trì vợt khó khăn để học tập tốt,
không phụ lòng cha mẹ, thầy cô. GV: Em học tập đựơc những gì ở bạn Tú?
HS: Sự độc lập suy nghĩ, say mê tìm tòi trong học tập.
GV: Bạn Tú dã học tập và rèn luyện để làm gì? HS: Để đạt đợc mục đích học tập.
GV: Kết luận:

1. Tìm hiểu bài truyện đọc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cũng cố, dặn dò: 2 Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×