Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Tìm hiểu bài truyện đọc. Thế nào là sự biết ơn, ý nghĩa của sự biết ơn.

Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Tìm hiểu bài truyện đọc. Thế nào là sự biết ơn, ý nghĩa của sự biết ơn.

Tải bản đầy đủ - 31trang

4. Cũng cố, dặn dò: 2 GV: - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài học


- Làm các bài tập trong sgk, xem trớc bài 6
Ngày soạn:.30.......9..........2008... Tuần:
Ngày dạy:.......10..........2008..... Tiết:
07
Bài 6
1tiết
: biết ơn
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Học sinh hiểu thế nào là biết ơn và biểu hiẹn của lòng biết ơn. - ý nghĩa và sự cần thiết của việc rèn luyện lòng biết ơn.

2. Thái độ


Đúng mức trong tự đánh giá hành vi của bản thân và ngời khác về lòng biết ơn. Phê phán những hành vi vô ơn, bạc bẽo, vô lễ với mọi ngời.

3. Kĩ năng


- Tự nguyện làm những việc thể hiện sự biết ơn đối với ông bà cha mẹ, thầy cô giáo và mội ngời..
II.Ph ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, đàm thoại.
III.Tài liệu, ph ¬ng tiƯn
Tranh bµi 6 trong bé tranh GDCD 6 2 tranh tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về lòng biết ơn.
IV.Các hoạt động dạy học 1. ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: 3


GV: Dành thời gian để kiĨm tra bµi tËp cđa häc sinh tõ bµi 1 đến bài 5 5 em. 3. Bài mới.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
. 2 Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cần đạt Hoạt động 2: Tìm hiểu truyện đọc. 15
GV: Cho HS đọc SGK và khai thác các tình tiết trong truyện yêu cầu cả lớp cùng làm việc
GV: Thầy giáo Phan đã giúp chị Hồng nh thế nào? HS: Rèn viết tay phải, thầy khuyên Nét chữ là nết
ngời. GV: Việc làm của chị Hồng?
HS: - Ân hận vì làm trái lời thầy. - Quyết tâm rèn viết tay phải.
GV: ý nghĩ của chị Hồng? HS: - Luôn nhớ kỉ niệm và lời dạy của thầy.

1. Tìm hiểu bài truyện đọc.


- Thầy giáo Phan đã dạy dỗ chị Hồng cách đây 20 năm, chị vẫn nhớ
và trân trọng. - chị đã thể hiện lòng biết ơn thầy
một truyền thống đạo đức của dân tộc ta.
tích nội dung phẩm chất biết ơn. 20
GV: Tổ chức lớp thảo luận nhóm. Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận 4 nội dung GV đã chuẩn bị trong
phiêud học tập. HS: - Thảo luận theo nội dung phiÕu häc tËp díi sù
híng dÉ cđa GV. - Cử đại diện của nhóm lên trình bày, các
nhóm khác bổ sung. GV: chốt lại những ý chính:
GV: Hớng dẫn học sinh tìm hiểu những biểu hiện trái với lòng biết ơn và học sinh phải rèn luyện
lòng biết ơn nh thế nào.

2. Thế nào là sự biết ơn, ý nghĩa của sự biết ơn.


a.Lòng biết ơn là thái đọ trân trọng những điều tốt đẹp mà mình đợc h-
ởng do có công lao của ngời khác, và những việc làm đền ơn, đáp
nghĩa xứng đáng với công lao đó. b. ý nghĩa của lòng biết ơn :
- Lòng biết ơn là truyền thống
của dân tộc ta. -
Lòng biết ơn làm đẹp mối quan hệ giữa ngời với ngời.
- Lòng biết ơn làm đẹp nhân
cách con ngời. c. Rèn luyện lòng biết ơn
- Thăm hỏi, chăm sóc, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ.
- Tôn trọng ngời già, ngời có công; tham gia hoạt động đền ơn đáp
nghĩa. - Phê phán sự vô ơn, bạc bẽo, vô
lễ... diễn r ¶tong cuéc sèng hàng ngày.

4. Cũng cố, dặn dò: 5 GV: - Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài häc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thái độ Kĩ năng Kiểm tra bài cũ: 3 Tìm hiểu bài truyện đọc. Thế nào là sự biết ơn, ý nghĩa của sự biết ơn.

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×