Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Thái độ Kĩ năng

Thái độ Kĩ năng

Tải bản đầy đủ - 31trang

Ngày dạy:..26........8....2008........ Tiết: 1
Bài 1
1tiết
: tự chăm sóc, rèn luyện bản thân
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Giúp học sinh hiểu biết những biểu hiện của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể.
- ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể.

2. Thái độ


Có ý thức thờng xuyên tự rèn luyện thân thể.

3. Kĩ năng


- Biết tự chăm sóc và tự rèn luyện thân thể. - Biết vận động mọi ngời cùng tham gia vµ hëng øng phong trµo thĨ dơc, thĨ
thao TDTT. II.Ph
ơng pháp
Thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, tổ chức trò chơi.
III.Tài liệu, ph ơng tiện
Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I sản xuất, giấy khổ Ao, bút dạ , tục ngữ ca dao nói về sức khoẻ và chăm sóc sức khoẻ.
IV.Các hoạt động dạy học 1. ổn định tổ chức.
2. Bài mới. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.2
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học 10
Gv: Cho học sinh đọc truyện Mùa hè kì diệu

HS: Trả lời các câu hỏi sau: a. Điều kì diệu nào đã đến với Minh trong mùa
hè vừa qua? b. Vì sao Minh có đợc điều kì diệu ấy?
c. Sức khoẻ có cần cho mỗi ngời không? Vì sao?
GV: Tổ chức cho học sinh tự liên hệ bản thân... HS: Cá nhân tự giới thiệu hình thức tự chăm sóc,
giữ gìn sức khoẻ và rèn luyện thân thể.
Hoạt ®éng 3: Th¶o ln nhãm vỊ ý nghÜa cđa việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luện thân thể.13
Nhóm 1: Chủ đề sức khoẻ đối với học tập Nhóm 2: Chủ đề Sức khoẻ đối với lao động
Nhóm 3: Chủ đề Sức khoẻ với vui chơi, giải trí HS: sau khi các nhóm thảo luận xong , cử đại diện
của nhóm mình lên trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến nếu có

1.Tìm hiểu bài truyện đọc


- Mùa hè này Minh đợc đi tập bơi và biết bơi
.
- Minh đợc thầy giáo Quân hớng dẫn cách tập luyện TT
- Con ngời có sức khoẻ thì mới tham gia tốt các hoạt động nh: học tập, lao
động, vui chơi, giải trí...
2.ý nghĩa của việc chăm sóc sức khoẻ, tự rèn luyện thân thể.
a.ý nghĩa:
- Sức khoẻ là vốn q cđa con ngêi.
- søc kh tèt gióp cho chóng ta häc
GV: Híng dÉn häc sinh bỉ sung ý kiÕn về hậu quả của việc không rèn luyện tốt sức khoẻ.
Ghi chú: Phần này nếu có điều kiện thì có thể cho học sinh sắm vai
Hoạt động 4: Tìm hiểu cách thức rèn luyện sức khoẻ.10
Cho học sinh làm bài tập sau: Học sinh đánh dấu X vào ý kiến đúng.
ăn uống điều độ đủ dinh dỡng. ăn uống kiên khem để giảm cân.
ăn thức ăn có chứa các loại khoáng chất... thì chiều cao phát triển.
Nên ăn cơm ít, ăn vặt nhiều. Hằng ngày luyện tập TDTT.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh Vệ sinh cá nhân không liên quan đến sức khoẻ.
Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Khi mắc bệnh tích cực chữa bệnh triệt để
GV: Sau khi học sinh làm bài tập xong, gv chốt lại nội dung kiến thức lên bảng:
Hoạt ®éng 5: Lun tËp 7
GV: Híng dÉn häc sinh lµm bài tập1 và 2 trong sách giáo khoa.
Có thể cho học sinh làm bài tập theo nhóm đã đợc phân công.
suất cao, cuộc sống lạc quan vui vẻ, thoải mái yêu đời.
- Nếu sức khoẻ không tốt: Học tập o¶i, tiÕp thu kiến thức chậm,
không hoàn thành công việc, không hứng thú tham gia các hoạt động vui
chơi giải trí...

b. Rèn luyện sức khoẻ nh thế nào:


- ăn uống điều độ đủ chất dinh d- ìng...chó ý an toµn thùc phÈm.
- H»ng ngµy tÝch cùc luyện tập TDTT.
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh. - Khi mắc bệnh tích cực chữa chạy
triệt để.
3. Dặn dò:3
- Bài tập về nhà: b. d sgk trang 5. - Su tầm tục ngữ ca dao nói về sức khoẻ.
dạy:9-9-2008 Bài 2
2tiế8
: Siêng năng, kiên trì
I.Mục tiêu bài học 1.Về kiến thức
- Học sinh nắm đợc thế nào là siêng năng,kiên trì và các biểu hiện của siêng năng, kiên trì.
- ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

2. Thái độ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thái độ Kĩ năng

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×