Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Củng cố và hớng dẫn về nhà : Kiến thức : Nội dung bài giảng :

Củng cố và hớng dẫn về nhà : Kiến thức : Nội dung bài giảng :

Tải bản đầy đủ - 61trang

- Di truyền học có biện pháp gì để ngăn chặn đại dịch AIDS?
Gv có thể nêu ví dụ về cách đo chỉ số IQ Gv kiểm tra lại kiến thức đã học ở lớp 10
về HIVAIDS - Di truyền học có biện pháp gì để ngăn
chặn đại dịch AIDS HS : Nghiên cứu, trả lời
GV : Kết luận bổ sung

3. Cđng cè vµ híng dÉn vỊ nhµ :


Cđng cè
:
1. Vì sao các bệnh di truyền hiện nay có khuynh hướng gia tăng trong khi các bệnh nhiễm trùng hay suy dinh dưỡng lại giảm
2. Giả sử răng alen b liên kết với giới tính nằm trên X và lặn gây chết, alen này gây chết hợp tử hoặn phôi, một người đàn ông lấy 1 cô vợ di hợp tử về gen này. tỉ lệ
con trai – con gái của cặp vợ chồng này sẽ là bao nhiêu nếu họ có rất nhiều con
Híng dÉn vỊ nhµ : làm bài tập,học bài cũ và chuẩn bị bài mới tríc khi ®Õn líp. hehẹfgfg

Phần sáu :


TIẾN HỐ Chương I:BẰNG CHNG
và cơ chế TIN HO
BI 24 :
các BNG CHNG tiến hoá
Số tiết : 1 Tiết thứ : 26
Ngày soạn : 02022009 I. Mục tiêu : Sau khi học song bài này học sinh phải

1. Kiến thức :


-
Phõn bit c quan tương đồng,thối hố,cho ví dụ,nêu được ý nghĩa - Trình bày được những đặc điểm hệ động,thực vật ở 1 số vùng lục địa và mối
quan hệ của chúng với các điều kiện địa lí,sinh thái,lịch sử địa chất của mộ số vùng đó
- Trình bày nội dung và ý nghĩa của học thuyết tế bào. - Giải thích được vì sao tế bào chỉ sinh ra từ tế bào sống trước nó.
- Nêu được những bằng chứng sinh học phân tử về nguồn gốc thống nhất của sinh giới.
2. Kỹ năng : Phát triển năng quan sỏt,phõn tớch kờnh hình trong bài học. 3. Gi¸o dơc : Học sinh ý thức được việc bảo vệ các loài là iu kin cn thit
II. Phơng tiện dạy học : 1. GV: GA, SGK ,SGV, hình 32.1;32.2,bảng phụ,câu hỏi trắc nghim
2. HS : Học bài cũ và chuẩn bị bài mới III. Phơng pháp chủ yếu :

2. Nội dung bài gi¶ng :


đvđ :Tổ tiên của lồi người là ai?Vượn người hố thạch.Vậy bằng chứng nào chứng minh con người có nguồn gốc từ động vật chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu
vấn đề ở phần VI,cụ thể là Chương I:Bằng chứng tiến hố. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu “bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh”.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG
Hoạt động 1: 10’ Tìm hiểu bằng chứng giải phẫu so sánh.
GV : Yêu cầu hs nghiên cứu sgk để trả lời các câu hỏi sau:
- Có nhận xét gì về cấu tạo các xương chi trước của các lồi?
- Cơ quan tương đồng là gì ? Cho ví dụ - Các cơ quan tđồng phản ánh điều gì?
- Vậy cơ quan thối hố gì? Nêu vớ d - Hin tng li t là gì ?
- C quan tng t là gì ? - C quan tương tự phản ánh điều gì?
- HS : Nghiên cứu, trả lời - GV : Kết luận, bổ sung
Hoạt động 2 : 10’ Tìm hiểu về bằng chứng phơi sh so sánh
GV :Yêu cầu HS quan sát hình 24.2 trả lời câu lệnh: Em có nhận xét gì về điểm
giống nhau trong giai đoạn đầu phát triển của phôi ở các loài sinh vật nêu
trên? Rút ra mối quan hệ giữa chúng ? - HS : Nghiên cứu, trả lời
- GV : Kết luận, bổ sung
Hoạt động 3 : 10’ Tỡm hiu v bng chng địa lý sv học
GV yờu cầu hs đọc sgk,thảo luận nhóm và cho biết :
- Người ta phân biệt làm mấy loại đảo? - Thế nào là đảo lục địa? Đảo đại dương?
- So sánh: Hệ động,thực vật ở 2 đảo? Điều đó chứng minh đều gì?
HS : Nghiên cứu, trả lời GV : Kết luận bổ sung
Hoạt động 4: 10’ Tìm hiểu về bằng chứng tế bào học
I.Bằng chứng giải phẫu so sánh - Cơ quan tương đồng: là những cơ quan
nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể,có cùng nguồn gốctrong q trình phát triển
phơi cho nên có kiểu cấu tạo giống nhau - Cơ quan thoái hoá: Cơ quan thoái hoá là
cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
- Cơ quan tương tự : Cơ quan tương tự là cơ quan có nguồn gốc khác nhưng đảm nhận
những chưc 1năng giống nhau nên có hình thái tương tự nhau.
= Sù tương đồng phản ánh nguồn gốc chung cđa c¸c loµi.
II.Bằng chứng phơi sinh học so sánh Sự giống nhau trong phát triển phơi của các
lồi thuộc các nhóm phân loại khác là một bằng chứng về nguồn gốc chung của
chúng.những điểm giơng nhau đó càng nhiều và càng kéo dài trong những giai đoạn phát
triển muộn của phôi chứng t quan h h hng cng gn
III.
bằng chứng địa lý sinh vËt häc
- Hệ động ,thực vật ở đảo đại dương nghèo hơn ở đảo lục địa.Đặc điểm hệ động,thực vật
ở đảo là bằng chứng về quá trình hình thành loài mới dưới tác dụng của CLTN và cách li
địa líNhững tài liệu địa sinh vật học chứng tỏ mỗi lồi sinh vật đã phát sinh trong 1 thời
kì lịch sử nhất định,tại 1 vùng nhất định.Cách li địa lí là nhân tố thúc đẩy sự
phân li của các loài.
IV : Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tư.

3. Cđng cè vµ híng dÉn vỊ nhµ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố và hớng dẫn về nhà : Kiến thức : Nội dung bài giảng :

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×