Tải bản đầy đủ - 61 (trang)
Tác động đa hiệu củ gen Khái niệm: Củng cố Liên kết gen 1. bài toán

Tác động đa hiệu củ gen Khái niệm: Củng cố Liên kết gen 1. bài toán

Tải bản đầy đủ - 61trang

2. Tương tác cộng gộp Khái niêm:


Khi các alen trội thuộc 2 hay nhiều lôcut gen tương tác với nhau theo kiểu mỗi alen trội
bất kể lôcut nào đều làm tăng sự biểu hiện của kiểu hình lên một chút
Ví dụ: Tác động cộng gộp của 3 gen trội quy định
tổng hợp sắc tố mêlanin ở người. KG càng có nhiều gen trội thì khả năng tổng hợp sắc
tố mêlanin càng cao ,da càng đen, ko có gen trội nào da trắng nhất
Tính trạng càng do nhiều gen tương tác quy định thí sự sai khác về KH giữa cac KG
càng nhỏ và càng khó nhận biết được các KH đặc thù cho từng KG
Những tính trạng số lượng thường do nhiều gen quy định, chịu ảnh hưởng nhiều
của môi trường: sản lượng sữa. khối lượng , số lượng trứng

II. Tác động đa hiệu củ gen Khái niệm:


Là hiện tượng 1 gen tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau
Ví dụ: Alen A quy định quả tròn, vị ngọt
Alen a quy định qủa bầu, vị chua Các gen trong 1 tế bào không hoạt động
độc lập, các tế bào trong 1 cơ thể cũng có tác động qua lại với nhau vì cơ thể là 1 bộ máy
thống nhât

IV. Củng cố


- Cách nhân biết tương tác gen: lai 1 cặo tính trạng mà cho tỷ lệ kiểu hình ở con lai bằng hoặc biến dang của 9:3:3:1,tổng số kiểu tổ hợp là 16
- Hãy chọn câu trả lời đúng: Thế nào là đa hiêu gen
a. Gen tạo ra nhiều loại mA RN b. Gen điều khiển sự hoạt động của gen khác
c. Gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng d. Gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả cao.
_______________________________________
BÀI 11 : LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN I. Mục tiêu
Học xong bài này học sinh có khả năng: - Nêu được thí nghiệm chứng minh hiện tượng di truyền liên kết và hốn vị gen
- Giải thích được cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết và hoán vị gen - Chỉ ra được ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa lý luận của hiện tượng liên kết gen và hoán
vị gen II.Thiết bị dạy học
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1.Kiểm tra bài cũ Yêu cầu hs làm bài tập sau: cho ruồi giấm thân xám ,cánh dài lai với thân đen cánh
ngắn được F1 toàn thân xám,cánh dài.nếu đem con đực F1 lai với con cái thân đen cánh ngắn thì có kết qua như thế nào. biêt V: xám, b: đen, V: dài, v: cụt

2 Bài mới


Hoạt động của thấy và trò Nội dung
Hoạt động 1 HS đọc mục I trong SGK nghiên cứu thí
nghiệm và nhận xét kết quả, so sánh sự khác nhau với bài tập trên bảng
Hoạt động 1: Tìm hiểu Liên kết gen
? tại sao có sự khác nhau đó
? giải thích kết quả của các phép lai và viết sơ đồ lai từ P→ F2
Một lồi có bộ NST 2n= 24 có bao nhiêu nhóm gen liên kết
N=12 vậy có 12 nhóm gen liên kết GV : có phải các gen trên 1 NST lúc nào
cũn di truyền cùng nhau?

I. Liên kết gen 1. bài toán


SGK 2. nhận xét : nếu gen quy định màu thân và
hình dạng cách phân li theo Menđen thì tỷ lệ phân ly KH là 1:1:1:1

3. giải thích : số kiểu tổ hợp giảm, số kiểu hình giảm,do


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác động đa hiệu củ gen Khái niệm: Củng cố Liên kết gen 1. bài toán

Tải bản đầy đủ ngay(61 tr)

×