Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Phơng pháp, biện pháo dạy học chủ yếu.

Phơng pháp, biện pháo dạy học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 29trang

ngôn ngữ t duy cho các em, giáo dục t duy, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ cho các em.

1.2. Phơng pháp, biện pháo dạy học chủ yếu.


1.2.a. Phơng pháp trực quan Trực quan bằng giọng đọc của giáo viên : Giọng đọc mẫu của giáo viên
là hình thức trực quan sinh động và có hiệu quả cao, có tác dụng làm mẫu cho học sinh luyện đọc. Mỗi bài thơ viết ở thể loại nhịp điệu khác nhau lại có giọng
đọc khác nhau. Có bài đọc với giọng háo sức phấn khởi, có bài đọc với giọng trang nghiêm trầm lắng, có bài đọc với giọng ân cần nhẹ nhàng, khuyên nhủ.
Nghĩa là mỗi bài có vẻ riêng do đó giáo viên khi đọc mẫu cần đọc đúng ngữ điệu, ngắt nhịp đúng, tránh đọc đều đều không có cảm xúc, kết hợp biểu hiện
tình cảm qua ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, nụ cời khi đọc. Trực quan b»ng c¸ch ghi c¸c tõ khã khi häc sinh phát hiện từ khó lên
bẳngchoa các em cả lớp quan sát và đọc chuẩn xác. Trực quan bằng tranh ảnh, vật thật khi giảng từ, khi giới thiệu bài giúp
các em hào hứng và tìm hiểu cảm thụ bài học. Trực quan bằng đoạn thơ chép sẵn đợc gắn theo cụm từ để các em ngắt
cho đúng. Có thể trực quan bằng cách nghe giọng đọc hay cho các em trong lớp
mình nếu có. 1
.2.b. Phơng pháp đàm thoại Phơng pháp này phù hợp với tâm lý trẻ nhỏ, các em thích hoạt động
hoạt động lời nói giáo viên đa ra một số hệ thống câu hỏi tìm hiểu bài để học sinh trả lời tìm ra cái hay của văn bản, Muốn đọc đợc diễn cảm thơ trớc hết
phải đọc đúng, ngắt nhịp đúng, và hiểu cảm thụ đợc bài. Qua đó các em mới có
rung động để đọc bài. vì vậy mà giáo viên hớng dẫn các em bằng những câu hỏi đàm thoại dễ hiểu.
6
1.2.c Phơng pháp luyện tập Đây là một phơng pháp dùng chủ yếu trong giờ tập đọc. Dới sự chỉ đạo
của giáo vên học sinh đợc luyện đọc nhiều lần. 1.2.d Phơng pháp dùng phiếu bài tập
Phơng pháp này có thể nhận thấy lỗi ngay mà học sinh thờng mắc qua việc yêu cầu đọc đúng, đọc diễn cảm một đoạn thơ ngắn về cách đọc vần,âm dễ
lẫn, cách ngắt nhịp giọng điệu cha phù hợp. Vậy để giờ đọc có kết quả cao thì giáo viên phải sử dụng sinh hoạt các
phơng pháp trên một cách hợp lý sao cho giờ học không bị ngắt quãng và phải gây hứng thú cho các em. Giáo viên chỉ có ngời tổ chức, hớng dẫn các em tìm
ra cách ®äc ®óng hay ®Ĩ ®äc diƠn c¶m tèt. 1.3 Quy định dạy học cơ bản
Để dạy học sinh tốt tiết đọc diễn cảm thơ lớp 5 có hiệu quả đối với học sinh tôi cần thực hiện theo quy định sau.
1.3.a Hớng dẫn đọc đúng Đối với bài thơ nào cũng vậy, việc đầu tiên để cho các em hiểu đợc nội
dung bài và đọc đợc diễn cảm bài là phải hớng dẫn các em đọc đúng. Đọc theo yêu cầu của sách giáo khoa và theo phơng ngữ của địa phơng mình.
1.3.b Luyện phát âm Đối với học sinh ở vùng đang công tác luyện phát âm đúng, chuẩn các từ
là bớc khó cho các em hay nói lẫn các âm với nhau nh : e, ê, các vần cũng hay lẫn on, ôn.Vậy nên cần cho học sinh luyện phát âm đúng từ, tiếng hay lấn đó
bằng cách cho thầm, đọc cho bằng tiếng cá nhân cho cả lớp nghe rồi sau đó cả lớp và giáo viên cùng sửa.
1.3.c Sửa phát âm: Giáo viên nắm đợc các âm các vần mà học sinh hay sai cho các em tự tìm. Giáo viên nghi bảng từ, tiếng đó lên bảng rồi cùng cả lớp
đọc thành tiếng trên bảng có thể ngắt lần 1từ, tiếng.
7
1.3.d Ngắt nhịp chính xác Khi học sinh đã đọc đúng, đọc, phát âm chính xác thì giáo viên hớng dẫn
ngắt nhịp đối viới từng câu thơ trong một bài thơ. Muốn ngắt nhịp chính xác bài thơ cần phải căn cứ vào ba cơ sở sau.
+ Cơ sở ngữ pháp Căn cứ vào xác định chủ ngữ, vị ngữ riêng để ngắt nhịp giữa chủ ngữ và vị
ngữ, thành phần trạng ngữ ngắt riêng. + C
ơ sở ngữ nghĩa Khi ngắt nhịp thì ý nghĩa của câu vẵn phải đảm bảo không hiểu sai lệch sang
ý khác của nội dung câu thơ. + Cơ sở cảm xúc
Tùy theo nội dung của từng bài , từng câu thơ mà có cảm xúc cho phù hợp,
đọc giọng kéo dài, hoặc dứt khoát, đọc nhẹ nhàng, đọc giọng mạnh mẽ. Tóm lại : Nếu ngắt nhịp tùy tiện học sinh sẽ không hiểu nội dung của bài.
Dẫn đến hậu quả là các em không biết viết văn, ở bậc tiểu học hai khái niệm đọc và viết là luôn luôn đi với nhau. Chính vì vậy việc ngắt nhịp đúng là yếu tè
rÊt quan träng viƯc hìng dÉn häc sinh ®äc diƠn cảm thơ.
Chơng 2 : Cơ sở thực tiễn

2.1 Quy trình t×m hiĨu thùc tÕ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phơng pháp, biện pháo dạy học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×