Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò Mục tiêu

Mục tiêu Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò Mục tiêu

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
ảnh ,
Tiết 82
Thực hành - tìm kiếm thay thế

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững các thao tác tìm kiếm,thay thế, di chuyển đến trang khác - áp dụng thực hành thành thạo các thao tác tìm kiếm thay thế trên văn bản .
II - Chuẩn bị
- Phòng máy - Bài tập mẫu

III. Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 : ổn định lớp - kiểm tra sĩ số 5
- ổn địh lớp - Kiểm tra sĩ số
? Nêu các bớc tiến hành tìm kiếm một từ - Kiểm tra bài cũ
? thao tác nh thế nào để tìm kiếm nhanh nhất ? ? §Ĩ di chun nhanh ®Õn mét trang bÊt kỳ ta
thao tác nh thế nào ? HS : Trả lời và thực hành
GV : Đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2
:
Thực hành Tìm kiếm - thay thế 20
GV :Gäi theo danh s¸ch yêu cầu HS thực hành theo các yêu cầu :
1 - Khởi động máy . 2 - Mở tệp tin Báo Cáo.doc
3 - tìm kiếm thay thế từ Đợc tuỳ theo cho từ có nghĩa bằng từ đã đợc
HS : Thực hành GV : quan sát - hớng dẫn
4 - Thay thếd toàn bộ các từ Đợc bằng từ Đã đợc
GV : ? Để tìm kiếm thay thế nhanh thao tác nh thế nào ?
5 - Thoát khỏi chơng trình . HS : Ctrl + F và Ctrl + H
Hoạt động 3
:
Thực hành di chuyển đến trang văn bản khác 15
GV :Gäi theo danh s¸ch yêu cầu HS thực hành theo các yêu cầu :
1 - Khởi động máy . 2 - Mở tệp tin Báo Cáo.doc
3 - Di chuyển đến trang bất kỳ GV : Để di chuyển đến một trang văn bản
khác ta thao tác nh thế nào ? 4 -Thoát khỏi chơng trình
HS : Edit - Go to Ctrl + G GV : Gäi HS theo danh sách thực hành theo yêu cầu
HS : Thực hành
Hoạt động 4
:
Đánh giá buổi thực hành - hớng dẫn chuẩn bị bài 5
GV : nhận xét chung buổi thực hành - về nhà chuẩn bị xem lại lý thuyết các thao tác
chèn đối tợng lên văn bản và công thức toán học .
.
80
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
Tiết 83 - 84
thực hành cHèN một đối tợng , CÔNG THứC TOáN HọC vào văn bản

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững kiến thức lý thuyết chèn một đối tợng , công thức toán học vào văn bản .
- áp dụng thực hành thành thạo chèn đối tợng , công thức toán vào học văn bản .
II - Chuẩn bị
- Phòng máy - Bài tập mẫu

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động thực hành hoạt động của thầy và trò Mục tiêu

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×