Tải bản đầy đủ - 88 (trang)
Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ - 88trang

Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
- Bottom of Page : ChÌn sè trang lªn ci trang văn bản
HS : Quan sát - lắng nghe - ghi chép + Aliment :
- Center : Chèn giữa văn bản - Left : Chèn bên trái văn bản
- Right : Chèn bên phải văn bản B3 : OK
GV : Yêu cầu mở văn bản dài có nhiều trang HS : Thực hành chèn số trang vào văn bản
Hoạt động 6
:
Chèn công thức toán học 15
GV : trên thc tế nếu muốn chèn công thức toán học vào văn bản Word cho chức năng
nh sau : B1 : insert - Object - Microsoft Equation3 -
Xuất hiện các công thøc tuú ta lùa chän B2 : NhËp c«ng thøc theo ý muốn
GV : Yêu cầu HS thực hành chèn công thức toán học sau :
HS : Thực hành GV : Quan sát - hớng dẫn
Hoạt động 7
:
Củng cố kiếm thức 5
GV : Nêu các bớc tiến hành chèn một ký tự đặc biệt lên văn bản ?
HS : trả lời GV : Để chèn một hình ảnh vào văn bản ta
phải thực hiện theo trình tự nào? khoang vào đáp án đúng
A - insert - Picture - Clip Art - Chọn hình ảnh - OK
B - insert - ObJect - Microsoft Equation3 - OK HS : lên bảng trả lời
C- insert - Symbol - đối tợng - OK
. Tiết 81
Vẽ hình trong văn bản - Autocorrect

I. Mục tiêu


- Học sinh nắm vững kiến thức vẽ các hình trong văn bản , tạo các mẫu có sẵn và cách sử dụng những mẫu thờng gặp .
- áp dụng thực hành
II - Chuẩn bị
- Phòng máy, bảng phụ - Máy chiếu , Hình in giấy nilon cửa sổ AutoCorrect .

III. Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò


Nội dung
Hoạt động 1 : ổn định lớp - kiểm tra sĩ số 5
- ổn địh lớp Để chèn hình ảnh lên văn bản ta thực hiện
- Kiểm tra sĩ số Khoang tròn đáp án đúng
- Kiểm tra bài cũ GV : treo bảng phụ
A - insert - Picture - Clip Art - Chọn hình ảnh - OK
B - insert - ObJect - Microsoft Equation3 - OK C- insert - Symbol - đối tợng - OK
HS : Trả lời GV : Đánh giá , cho điểm
Hoạt động 2
:
Vẽ hình lên văn bản
25
GV : trong khi soạn thảo văn bản nhiều yêu
78
3 2
2 1
3 2
= +
+
x x
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
cầu phải vẽ các hình lên văn bản . Word có chức năng vẽ hình
GV : Trong toán học các em cần vẽ các hình nào ?
HS : Hình vuông , chữ nhật , tam giác, hình thoi ,
GV : Để vẽ hình ta sử dụng chức năng Draw -
AutoShapes - Vẽ các hình có sẵn : Ta sử dụng chức năng
AutoShapes HS : Bật máy vẽ trên máy
GV : quan sát hớng dẫn - Vẽ các đờng thẳng
GV : Yêu cầu HS vẽ ®êng chÐo cđa hình vuông
lu ý để vẽ vuông ta sử dụng kết hợp với phím Shift đồng thời
- Để di chuyển các hình ta sử dụng phím mũi tên Nếu kết hợp cùng phím CrtL thì sự di chuyển có
khoảng cách nhỏ HS : thực hành vẽ thể hiện khoảng cách giữa
hai hình chữ nhật với nhau - Vẽ Hình có mũi tên một chiều , mũi tên hai chiều
- Để thay ®ỉi nÐt vÏ ta lùa chän nÐt vÏ GV : quan sát hớng dẫn HS
- Thay đổi màu của nét vẽ - Tô màu cho khối vẽ , lấy hình bóng
Hoạt động 3 : Tạo Autocorrect 10
GV : trong thùc tĨ cã rÊt nhiỊu nhãm ký tù th- ờng dùng . Word có chức năng AutoCorrect
B1 : Căn chỉnh sẵn nhóm ký tự thờng dùng B2 : Đánh dấu
B3 : Click vào Tool - AutoCorrect - Xuất hiƯn hép tho¹i
GV : bËt m¸y chiÕu , chiÕu h×nh cưa sỉ AutoCorrect - híng dÉn
- T¹i mơc Replace nhËp ký tù lên kết hợp ký tự với 1 số VD : C1
HS : Quan sát - lắng nghe - ghi chép B4 : OK
HS : thùc hµnh Thay nhãm ký tự Trờng THCS Hòa Bình b»ng ký tù B1
GV : Quan s¸t , híng dÉn GV : Để sửa dụng lại khi soạn thảo ta làm thế
nào ? HS : ấn nhóm ký tự tắt
- Sử dụng lại khi soạn thảo ấn phím tắt đã đặt trớc .
GV : yêu cầu HS sử dụng phím tắt HS : thực hành
GV : ta có thể sử dụng lại bao nhiêu lần khi soạn thảo ?
HS : Nhiều lần
Hoạt động 4 : Củng cố - Chuẩn bị bài mới 5
GV : Để vẽ hình lên văn bản ta sử dụng chức năng nào trong Word ?
HS : Draw Auto Shapes GV : Chức năng của AutoCorrect ?
HS : Dùng ký tự tắt để thay thế một nhóm ký tự thờng dùng
- Về nhà ôn lại toàn bộ các kiến thức tìm kiến , thay thế để buổi sau thực hành , chèn hình
79
Giáo án nghề tin học Giáo viên:
Nguyễn Đức Sơn
ảnh ,
Tiết 82
Thực hành - tìm kiếm thay thế

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Hoạt động dạy và học hoạt động của thầy và trò

Tải bản đầy đủ ngay(88 tr)

×