Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Cho các tính từ : Xanh, đỏ, vàng, trắng, tím Có các cụm tính từ sau -

Cho các tính từ : Xanh, đỏ, vàng, trắng, tím Có các cụm tính từ sau -

Tải bản đầy đủ - 153trang

Hoạt động 5
:
Hớng dẫn học ở nhà
d, sừng sững nh cái chổi sể cùn
Bài 2: Tác dụng của việc dùng các
tính từ và phụ ngữ trong 5 câu trên: Các tính từ trên đều là những từ láy
tợng hình, gợi hình ảnh. Hình ảnh các từ láy đó gợi ra đều là
những sự vật tầm thờng, không giúp cho việc nhËn thøc mét sù vËt lín lao ,
míi mỴ nh con voi
Bài 3 : a, gợn sóng êm ả,
b, nổi sãng, c, nỉi sãng d÷ déi ,
d, nỉi sãng mï mịt e, giông tố kinh khủng kéo đến

V. Hớng dẫn học ở nhà :


1. Cho các tính từ : Xanh, đỏ, vàng, trắng, tím


- Phát triển thành 5 cụm tính từ - Đặt thành câu

2. Có các cụm tính từ sau -


Rất xanh, rất vàng, rất đỏ, rất gầy - Hãy to, hãy đỏ, hãy xanh, đừng
vàng. Các kết hợp từ nào không, khó có
thể xảy ra ? Vì sao
Rót kinh nghiƯm giê d¹y.
…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
i 144
Thø ngày tháng năm 200
Tiết 64 : Tập làm văn :
Trả bài tập làm văn số 3 Kể chuyện đời thờng

A.Mục tiêu cần đạt


1. Đánh giá mức độ chân thật và sáng tạo của học sinh qua bài viết hoàn chỉnh tại lớp.
2. Học sinh tiếp tục rèn kĩ năng tự sửa chữa bài viết của bản thân, nhận xét bài viết của bạn.
Dự kiến về phơng pháp, biện pháp và hình thức tổ chức dạy học. 1. Trả bài trớc cho học sinh 4, 5 ngày, học sinh đọc kĩ bài viết của mình và lời
phê sửa chữa của giáo viên, tự chữa : bút chì, đặc biệt suy nghĩ về mức độ tởng tợng, sáng tạo trong bài viết của mình.
2. Trên lớp giáo viên, nhận xét chung, chữa một số lỗi cơ bản, phổ biến cùng học sinh đọc, bình bài hay, đoạn hay.

B. Thiết kế bài dạy học.


Hoạt động 1 : Dẫn vào bài.. - Giáo viên kiểm tra sự chữa bài của học sinh.
- Nêu yêu cầu của tiết học, chép lại đề bài trên bảng. - Hỏi : Bài kể chuyện đời thờng có những yêu cầu và đặc điểm gì ?
Hoạt động 2 :
Giáo viên nhận xét chung về u, nhợc điểm trong các bài làm của học sinh. L
u ý : nhiều hơn các yếu tố đời thờng trong nội dung câu chuyện, các tìm tòi,
sáng tạo trong cách kể, lời kể. 1. Nhìn chung bài viết có sáng tạo, bố cục 3 phần.
2. Sử dụng ngôi kể thứ nhất là chủ yếu. 3. Cách kể có thứ tự, sinh động, bài viết có xúc cảm ; Nguyệt, Liên, Ngọc,
Thuỷ.
Hoạt động 3 :
Giáo viên chữa một số lỗi tiêu biểu, phổ biến: sai câu, sai chính tả, trình tự kể, diễn đạt còn vụng về, dùng từ cha chính xác.
Hoạt động 4 : Học sinh đọc bài, đoạn văn hay có sáng tạo giáo viên, học sinh bình,
nhận xét.
Hoạt động 5 :
i 145

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cho các tính từ : Xanh, đỏ, vàng, trắng, tím Có các cụm tính từ sau -

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×