Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị : Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị : Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ - 153trang

gấp bội, tàn ác gấp bội - Cảnh Sơn Tinh thời nay chống lũ lụt : Huy động sức mạnh tổng lực : Đất, đá,
xe ben,... - Các phơng tiện thông tin hiện đại : vô tuyến, điện thoại di động...
- Cảnh bộ đội, công an, giúp nhân dân chống lũ.. - Cả nớc quyên góp lá lành đùm lá rách.
- Cảnh những chiến sĩ hy sinh vì dân. Kết bài :
Cuối cùng, Thuỷ Tinh lại một lần nữa chịu thua những chàng Sơn Tinh của
thế kỉ 21.
Hoạt động 3 : Híng dÉn lµm bµi tập ở nhà.
Tìm hiểu vai trò của tởng tợng, nhân hóa trong một số truyện ngụ ngôn đã học, trong truyện Dế mèn phiêu lu kí của Tô Hoài.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ngày th¸ng năm 200
Tiết 54 - 55 : Văn học
ôn tập truyện dân gian

A. Mục tiêu cần đạt.


1. Kể lại và hiểu rõ nội dung, ý nghĩa tất cả các truyện dân gian đã học. 2. Hiểu rõ tiêu chí phân loại các loại truyện cổ dân gian, nắm vững đặc ®iĨm
tõng thĨ lo¹i cơ thĨ vỊ néi dung t tëng, về hình thức nghệ thuật. 3. Biết cách vận dụng kể chuyện tởng tợng, sáng tạo các loại truyện cổ dân
gian theo các vai kể khác nhau.

B. Chuẩn bị :


Máy chiếu, giấy trong

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.


Hoạt động 1 : Tổ chức kiểm tra bài cũ.
- Giáo viên hớng dẫn học sinh tự kiểm tra sự chuẩn bị các câu hỏi, các bảng, biểu câm, có chữ theo nhóm tổ, học tập.
Hoạt động 2 : Giáo viên hớng dẫn học sinh thực hiện lần lợt các yêu cầu của bài.
i 124
Câu 1 : Giáo viên yêu cầu học sinh chép lại vào vở bài tập ngữ văn định nghĩa các
thể loại và yêu cầu học sinh đọc lại các định nghĩa này trên lớp.
Câu 2 : Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại ở nhà tất cả các truyện dân gian đã
học.
Câu 3 : Giáo viên gọi 1 hoặc 1 số học sinh thực hiện bài tập này trên bảng các
học sinh khác làm vào giấy. Truyền thuyết : Con Rồng, cháu Tiên ; Bánh chng bánh giầy ; Thánh Gióng ;
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ; Sù tÝch hå G¬m. Trun cỉ tÝch : Sọ Dừa, Thạch Sanh, Em bé thông minh ; Cây bút thần ; Ông
lão đánh cá và con cá vàng. Truyện ngụ ngôn : ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi ; Đeo nhạc cho mèo;
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng. Truyện cời : Treo biển ; Lợn cời áo mới.
Câu 4 : Những đặc điểm tiêu biểu của các thể loại truyện kể dân gian đã học.HS
làm bài tập theo nhóm . Các nhóm trình bày kết quả vào giấy trong, lơpứ nhận xét , GV nêu kết quả đúng trên máy chiếu:
1. Truyền thuyết : - Là truyện kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử trong quá khứ.
- Có nhiều chi tiết tởng tợng, kì ảo. - Có cơ sở lịch sử, cốt lõi sự thật lịch sử.
- Ngời kể, ngời nghe tin là có thật. - Thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vËt
lÞch sư. 2. Trun cỉ tÝch :
- KĨ vỊ mét số cuộc đời, số phận của một số kiểu nhân vËt quen thc. - Cã nhiỊu chi tiÕt tëng tỵng kì ảo.
- Ngời kể, ngời nghe không tin câu chuyện là có thật. - Thể hiện niềm tin, ớc mơ của nhân dân về chiến thắng cuối cùng của lẽ phải,
cái thiện. 3. Truyện ngụ ngôn:
- Là truyện kể mợn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc về chính con ngêi, ®Ĩ nãi bãng giã chun con ngêi.
- Cã ý nghĩa ẩn dụ, ngụ ý. - Nêu bài học để khuyên nhủ, răn dạy ngời ta trong cuộc sống.
i 125
4. Truyện c ời:
- Kể về những hành động đáng cời trong cuộc sống để những hình tợng này phơi bày ra và ngời đọc phát hiện thấy.
- Có yếu tố gây cời. - Nhằm gây cời, mua vui hoặc phê phán, châm biếm những thói h tật xấu
trong xã hội, từ đó hớng ngời ta tới cái tốt đẹp. Qua đặc điểm của các thể loại truyện kể dân gian hãy so sánh sự giống và
khác nhau giữa. - Thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích ?
- Truyện ngụ ngôn và truyện cời ?
Câu 5 : Nghĩ các kÕt trun míi theo ý em, cho 2 trun:
C©y bót thần và Ông lão đánh cá và con cá vàng.
Câu 6 : ViÕt mét trun ng¾n kĨ vỊ mét cc gặp gỡ tởng tợng giữa em và một
nhân vật trong truyện dân gian mà em yêu thích.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
. .
.
------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ngày th¸ng năm 200
Tiết 56 : tiếng việt
Trả bài kiểm tra tiếng việt

A. Mục tiêu cần đạt.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt. Chuẩn bị : Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học.

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×