Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Câu đố một và lời giải - Câu đố và lời giải 2

Câu đố một và lời giải - Câu đố và lời giải 2

Tải bản đầy đủ - 153trang

Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên hoạt động 1
Hớng dẫn tìm hiểu chung văn bản
Giáo viên đọc mẫu học sinh đọc theo đoạn  nhËn xÐt.
? Trun cã bè cơc nh thÕ nµo ? ? Nội dung của mỗi phần
Giáo viên chuyển ý hoạt động 2
Hoạt động 2
Hớng dẫn đọc- hiểu văn bản ? Học sinh đọc câu đố của quan và
lời giải của em bé. ? Câu đố này khó không ? Vì sao ?
? Câu trả lêi cña em bé có đúng không ?
? Đầu óc thông minh, ứng xử nhạy bén của em bé đợc thĨ hiƯn nh thế
nào ? Câu đố của viên quan cha lúng
túng cậu bé đố lại viên quan đẩy thế bí vào ngời ra câu đố, gậy ông đập
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh I . Tìm hiểu chung văn bản

1. Đọc Giọng ®äc, kĨ vui, hóm hỉnh lu ý


đoạn đối thoại...

2. Giải thích từ khó. - Dinh thự : Nhà cao, cửa rộng lâu


đài nơi ở quan lại, quí tộc. - Hoàng cung : Nhà ở của gia đình
vua. - Đại thần : Quan lớn.
- Vô hiệu : Không có tác dụng, kết quả.
- Kiến cµng : KiÕn cã càng to lớn khác thờng, kiến chóa.

3. Bè cơc a. Më trun : Vua sai quan đi khắp


nơi tìm kiếm hiền tài giúp nớc. b. Thân truyện.
- Em bé giải câu đố của quan. - Em bé giải câu đố của vua lần thứ
nhất, thứ 2. - Em bé giải câu đố của sứ giả nớc
ngoài.
Kết truyện. - Em bé trở thành Trạng Nguyên.

II. Đọc - hiểu văn bản


1. Câu đố một và lời giải -


Đây là câu đố khó
vì ngay lập tức không thĨ tr¶ lêi chÝnh xác một điều
không ai để ý
cha em không trả lời đợc.
- Câu tr¶ lêi cđa em bé nhạy bén, thông minh bất ngờ ở chỗ
, em không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà ra một câu đố khác
cũng theo lối hỏi của tên quan. Tên quan từ chỗ đắc ý...
Không ngờ bị em bé phản công lại bằng câu hỏi nh thế Em đã dùng gậy
ông đập lng ông ...-- chứng tỏ bản lĩnh
i 75
lng ông
? Câu đố 2 Thử thách 2 đối với em là gì ? Có thể coi đó là một tình
huống đợc không ? Vì sao ? ? Cách giải đố có gì giống và khác
với câu 1. ? Sự thông minh của em bé đợc biểu
hiện ở đây nh thế nào ? Lần 2 : Đáp lại thử thách của vua
đối với dân làng, tai vạ Giải đố : Cách để trị vua nói ra sự
vô lí, phi lí mà nhà vua đã đố vua phải phục
Học sinh đọc câu đố 3 và trả lời. Giải :
? So với 2 cấu đố trên, câu đố 3 và
lời giải hay ở chỗ nào ? Lần 3 : là một thử thách của vua
Cậu đã đố lại vua  vua, ngêi chøng kiÕn  ngời nghe ngạc nhiên vì bất
ngờ, giản dị lời giải
Học sinh đọc đoạn cuối. nhanh, nhạy cứng cỏi, không hề run sợ
trớc ngời lớn, quyền lực.

2. Câu đố và lời giải 2


- Câu hỏi khó một tình huống rắc rối : 3 thúng gạo nếp + 3 con trâu đực.

1 năm phải đẻ đợc 9 con nghé. Nếu không hoàn thành cả làng phải chịu
tội. - Em bé nhËn ngay ra mĐo cđa vua l¸u c¸
 nghÜ ngay đợc cách đối phó.
- Câu đố không thể giải theo cách thông thờng phản đề cần nhiều
sáng tạo Tuy nhiên em có trớc cả một năm để tìm câu trả lời : câu hỏi đã
dồn vua vào thế bí.
- Thú vị, hấp dẫn bởi những tình tiÕt. Em
gi¶ vê khãc  Vua hái  Tr¶ lêi một cách ngây ngô, ngớ ngẩn, buộc vua ph¶i gi¶i
thÝch. ChÝnh cËu gi¶i thÝch cđa vua đã tạo cái cố để em bé hỏi vua đa vua vào
bẫy Khẳng định việc làm đúng đắn của mình Làm cho vua chỉ còn biết
cời mà thán phục.
Lời lẽ của em bé thì đĩnh đạc, lễ phép, đúng mực.
3
. Câu đố 3 và lời giải
- Câu đố này hay, bất ngờ, lí thú
ở chỗ : nó đợc đa ra vào lúc 2 cha con đang ăn
cơm, phải trả lời ngay. Em bé trả lời vua bằng một câu hỏi khác nh một lời thách
thức nhµ vua
 Vua còng thõa hiểu cách giải thông minh của em bé, càng củng cố
niềm tin của mình ban thởng rất hậu.

4. Câu đố 4 và lời gi¶i


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu đố một và lời giải - Câu đố và lời giải 2

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×