Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Những nét đặc sắc t tởng, nghệ thuật của truyện cổ tích : ý nghĩa truyện : Học sinh đọc lại ghi nhớ SGK.

Những nét đặc sắc t tởng, nghệ thuật của truyện cổ tích : ý nghĩa truyện : Học sinh đọc lại ghi nhớ SGK.

Tải bản đầy đủ - 153trang

Thạch Sanh tài giỏi là vậy ? Nhng tại sao trong quan hệ với Lý Thông, Thạch
Sanh luôn tỏ ra ngờ nghệch, dại khờ, trung hậu quá đỗi ?
? Tại sao chàng luôn bị lừa mà vẫn không hề oán giËn ?
? Cã ph¶i Thạch Sanh không biết căm thù ?
Học sinh thảo luận, phát biểu ? Em có nhận xét gì về sự đối lập
tính cách, hành động cảu 2 nhân vật Thạch Sanh và Lý Thông.
Tiểu kết : giáo viên khái quát những phẩm chất của nhân vật Thạch Sanh.
Thạch Sanh là biểu tợng tuyệt đẹp cđa con ngêi ViƯt Nam trong cuéc sèng lao
động và chiến đấu trong tình yêu và hạnh phúc gia đình.
? Em hãy cho biết truyện có kÕt cơc nh thÕ nµo ? Em cã nhËn xÐt gì về kết
cục ấy ? quân giặc khâm phục tấm lòng
nhân đạo, tình yêu hòa bình của nhân dân ta.
Thạch Sanh là ngời nhân hậu, độ lợng, trong sáng vô cùng.
Luôn tin ngời, sẵn sàng giúp đỡ ngời bị hại, kh«ng bao giê nghĩ tới
việc ngời đền ơn. Với yêu quái thẳng tay trừng trị,
với con ngời thì độ lợng, nhân ái. Giáo viên : trong trun cỉ tÝch
nh©n vật chính diện, phản diện luôn t- ơng phản, đối lập về hành động và tính
cách đây là đặc điểm xây dựng nhân vật của thể loại.
- Sự đối lập giữa Thạch Sanh và Lý Thông là sự đối lập giữa thật thà và
xảo trá, vị tha và ích kỉ, thiện và ác.

3. Số phận các nhân vật khác trong truyện.


-
Công chúa kết hôn cùng Thạch Sanh . - Thạch Sanh lên nối ngôi vua.
-
Mẹ con Lý Thông tham lam, độc ác, xảo quyệt, tàn nhẫn ...
mặc dù đợc Thạch Sanh tha tội chết nhng đã bị lới tầm sét
của thần lôi và cũng là của công lý nhân dân trừng trị hóa thành bọ
hung đời đời sống dơ bẩn
bị trừng trị tơng xứng với thủ đoạn, tội ác mà chúng gây
ra.
Cách kết thúc có hậu thể hiện công lí xã họi ở hiền gặp lành, ác giả,
ác báo ớc mơ của nhân dân về một sự đổi mới.

III. Tổng kết - Luyện tập


1. Những nét đặc sắc t tởng, nghệ thuật của truyện cổ tích :


i 69
Hoạt động 3
Híng dÉn tỉng kÕt - Lun tËp HS th¶o ln theo nhóm :
? Khái quát những đặc sắc t tởng -
nghệ thuật của truyện Thạch Sanh
? Nêu ý nghĩa của truyện ?
Hoạt động 4
Hớng dẫn học ở nhà
- Quy mô tầm vóc xâu, rộng nhất - Đội hình nhân vật đông dảo nhất.
- Kết cấu, cốt truyện mạch lạc, sắp
xếp tình tiết rất khéo léo, hoàn chỉnh. - Hai nhân vật đối lập, tơng phản
hầu nh xuyên suốt truyện Thạch Sanh và Lý Thông tạo cho cốt truyện vững
chắc, tâp trung.
- Các chi tiết, yếu tố thần kì cã ý nghÜa tư – thÈm mÜ.

2. ý nghÜa trun :


-
Ngợi ca những chiến công rực rỡ và những phẩm chất cao đẹp của ngời anh hùng
dũng sĩ dân gian, đồng thời thể hiện ớc mơ đạo lí nhân dân : Thiện thắng ác, chính
nghĩa thắng gian tà, hòa bình thắng chiến tranh, các dân tộc sống trong hòa bình và
yên ổn, làm ăn.

3. Học sinh đọc lại ghi nhớ SGK.


IV.Hớng dẫn hoc ở nhà.
- Kể lại chuyện Thạch Sanh. Nêu ý nghĩa truyện.
- Soạn bài : Em bé thông minh.
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
i 70
Thứ ngày th¸ng năm 2008
Tiết 23 : tiếng việt
Chữa lỗi dùng từ

A. Mục tiêu cần đạt.


1. Học sinh nắm đợc.


- Phép lặp lỗi lặp từ. - Các từ gần âm, khác nghĩa.

2. Tích hợp với phần văn bản trong truyện cổ tích :


Thạch Sanh, với tập làm văn ở kết quả bài viết tập làm văn số 1.

3. Luyện kĩ năng. - Phát hiện lỗi, phát triển nguyên nhân mắc lỗi.


- Các cách chữa lỗi.

B. Chuẩn bị


: Bảng phụ

C. Thiết kế bài dạy học.


Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Phát hiện và sửa lỗi lặp từ. GV treo bảng phụ có ghi hệ thống bài
tập nh SGK Học sinh đọc bài tập
? Đoạn a có những từ ngữ nào đợc lặp lại ?
? Tác dơng cđa lỈp ở các đoạn có giống nhau không ?
Tại sao ? Học sinh chữa lỗi lặp ở đoạn b
Hoạt động 2
Sửa lỗi lẫn lộn các từ gần âm. Học sinh đọc bài tập, gạch dới các từ
dùng sai âm trong 2 câu a, b. ở bảng phụ
? Tại sao có lỗi dùng từ sai âm nh vậy.

I. Lỗi lặp từ


Đoạn a :
- Từ tre lặp 7 lần - Từ giữ lặp 4 lần
- Từ anh hùng lặp 2 lần Đoạn b: Truyện dân gian lặp 2 lần.
Tác dụng lặp ở đoạn a : tạo ra nhịp
điệu hài hòa cho một đoạn văn xuôi giàu chất thơ.
Tác dụng lặp ở đoạn b : lỗi lặp do diễn đạt kém.
Em rất thích đọc truyện dân gian vì truyện có nhiều chi tiết tởng tợng kì ảo.

II. Lẫn lộn giữa các từ gần âm


Câu a : Thăm quan = Tham quan Câu b : NhÊp nh¸y = mÊp m¸y.
 Do lÉn lén giữa các từ gần âm. Từ có 2 mặt : hình thức nội dung
hai mặt này luôn gắn víi nhau  Sai vỊ h×nh thøc  sai vỊ nội dung.
Muốn tránh mắc lỗi dùng sai âm cña tõ,
i 71

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những nét đặc sắc t tởng, nghệ thuật của truyện cổ tích : ý nghĩa truyện : Học sinh đọc lại ghi nhớ SGK.

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×