Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Luyện tập Hớng dẫn làm bài tập ở nhà Mục tiêu : Chuẩn bị :

Luyện tập Hớng dẫn làm bài tập ở nhà Mục tiêu : Chuẩn bị :

Tải bản đầy đủ - 153trang

? Các hoạt động đợc kể theo trình tự nào ?
Häc sinh ®äc ghi nhí 1. GV kÕt ln vấn đề
? Khi kể ngời trong văn tự sự ta phải kể nh thế nào ?
? Kể việc nh thế nào ?
Xem lại 3 đoạn văn và cho biết : ? Mỗi đoạn gồm mấy câu.
? ý chính của từng đoạn. ? Mối quan hệ giữa các câu ?
? Em hiểu thế nào là chủ đề ? ? Thế nào là đoạn văn?
? Mối quan hệ giữa các câu trong một
đoạn văn ? Học sinh đọc ghi nhớ 2 ;
Hoạt động 2
Hớng dẫn luyện tập. Bài tập 1
: Học sinh đọc yêu cầu bài tập1 HS làm theo 3 nhóm
? ý chính của từng đoạn ?
- Kể việc là kể các hành động, việc làm, kết quả của hành động...

3. Đoạn văn Đoạn 1 : 2 câu ý chính C2 : Hùng


Vơng muốn kén rể. Đoạn 2 : 6 câu. ý chính : 2 thần đến
cầu hôn c6 Đoạn 3 : 3 câu ý chính. Thuỷ tinh
đánh Sơn tinh c1 Quan hệ giữa các câu rất chặt chẽ.
Câu sau tiếp câu trớc, hoặc làm rõ ý, nối tiếp hoạt động, nêu kết quả của hoạt
động.
Kết luận :
- Chủ đề : Mỗi đoạn văn thờng có một ý chính, diễn đạt bằng một câu gọi là câu chủ
đề.
- Các câu khác diễn đạt ý phụ dẫn đến ý chính đó, hoặc giới thiệu làm cho
ý chính nổi lên.
- Các câu trong đoạn văn có quan hệ chặt chẽ với nhau làm nổi bật ý chính của từng
đoạn.

II. Luyện tập


Bài tập 1 : Đoạn 1 : Sọ Dừa làm thuê trong nhà
phú ông. - Câu chủ chốt : Cậu chăn bò giỏi
lắm. + Câu 1 : Hành động bắt đầu.
+ Câu 2 : Nhận xét chung về hành động.
+ Câu 3, 4 : Hoạt động cụ thể. + Câu 4 : Kết quả, ảnh hởng của hoạt
động. - Đoạn 2 : Thái độ của các con gái
phú ông đối với Sọ Dừa. + Câu chủ chốt : Câu2
+ Quan hệ : Hoạt động nối tiếp và
i 64
? Câu chủ chốt ? ? Quan hệ giữa các câu trong đoạn.
Hoạt động 3
:
Hớng dẫn học ở nhà
Soạn bài Thạch Sanh ngày càng cụ thể.
- Đoạn 3 : Tính nết cô Dần. + Câu chđ chèt : c©u 2
+ Quan hƯ : C©u1+ C©u2 : quan hệ nối tiếp Câu3 + Câu4 : Đối xứng
+ Câu2, 3, 4 : Quan hệ giải thích. + Câu5, 4 : Đối xứng.
Bài tập 2 : - Câu b : Đúng vì đúng mạch lạc
- Câu a : Sai, mạch lộn xộn. Bài 3, 4, 5 : Giáo viên hớng dẫn cho
học sinh làm.

III. Hớng dẫn làm bài tập ở nhà


Làm các bài tập : 3, 4, 5 Có 2 ý chính cho 2 đoạn văn sau :
Bài tập : Có 2 ý chính cho 2 đoạn văn
sau : - Sọ Dừa lấy vợ
- Cảnh vë chång Sä Dừa gặp gỡ, đoàn tụ.
Phát triển thành 2 đoạn văn chi tiết, mỗi đoạn khoảng 5 6 câu.
Viết ra, kể lại
Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------------------------
i 65
Thø ngµy th¸ng năm 2008
Tuần 6. Bài 6.
Tiết 21 - 22 : Văn học
Thạch sanh
Truyện cổ tích

I. Mục tiêu :


Sau khi học xong bài , HS cần nắm
1. Kiến thức : HS thấy đợc :Thạch Sanh là truyện cổ tích ca ngợi ngời dũng sĩ diện chăn
Tinh, đại bàng, cứu ngời bị hại, vạch mặt kẻ vong ân bội nghĩa, chiến thắng quân xâm lợc, thể hiện ớc mơ, niềm tin, đạo đức, công lí, xã hội và lí tởng nhân đạo, yêu
hoà bình của nhân dân ta. 2. Kĩ năng : - Rèn luyện kĩ năng kể chuyện cổ tích một cách diễn cảm.
3. Thái độ : Sống thật thà , trung thực

II. Chuẩn bị :


Đọc các tài liệu có liên quan , tranh vẽ đợc cấp

III. Các hoạt động dạy học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luyện tập Hớng dẫn làm bài tập ở nhà Mục tiêu : Chuẩn bị :

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×