Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
Ghi nhớ : SGK Luyện tập a. Kết thúc truyện hợp lý nêu bật

Ghi nhớ : SGK Luyện tập a. Kết thúc truyện hợp lý nêu bật

Tải bản đầy đủ - 153trang

Giáo viên mở rộng bình về nhân vật : Thần Kim Quy.
? Trun ‘Sù tÝch Hå G¬m’ cã ý nghÜa gì ?
? Tên gọi Hồ Gơm có ý nghĩa gì ?
Hoạt động 3
Hớng dẫn tổng kết và luyện tập 1. Học sinh nhắc lại mục ghi nhớ
SGK. Nêu nội dung vµ ý nghÜa trun ? Em cã nhËn xÐt g× vỊ kÕt thóc
trun ? ? H·y nhËn xÐt vỊ kÕt thóc trun ?
? H·y nhËn xÐt vỊ nghƯ tht kể truyện ?
Giáo viên chốt lại. Lợi đánh giặc. Rùa : sự tởng tợng cho
sức mạnh, sự sáng suốt, trầm tĩnh của nhân dân trong lịch sử dựng nớc và giữ
nớc.

3. ý nghĩa truyện - Ca ngợi tinh thần nhân dân, toàn


dân, chính nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Suy tôn, đề cao Lê Lợi, nhà Lê. - Giới thiệu tên gọi, nguồn gốc tên gọi
Hồ Hoàn Kiếm trả gơm. - Đánh dấu, khẳng định chiến thắng
của nghĩa quân Lam Sơn. - Phản ánh khát vọng hòa bình của
dân tộc. - Cảnh giác, răn đe kể thù xâm lăng.

III. Tỉng kÕt - lun tËp


1. Ghi nhí : SGK


2. Lun tập a. Kết thúc truyện hợp lý nêu bật


lên chủ đề của câu chuyện Giới thiệu tên gọi Hồ Gơm nêu bật ý nghĩa của
truyện.
b. Truyện đợc kể theo : Lịch sử, huyền thoại, thực h đan cài, hài hòa. Một
danh lam thắng cảnh của thủ đô đợc cổ tích hóa bằng một câu chuyện phong
phú, tình tiết đậm chất trữ tình, ca lên bài ca chiến đấu, chiến thắng, ớc mơ hòa
bình của nhân dân Đại ViƯt ë thÕ kØ XV.
Hå G¬m – víi trun thut này càng đẹp lung linh giữa thủ đô Thăng
Long Đông Đô, niềm vinh dự, tự hào của nhân dân cả nớc VN.

IV Hớng dẫn học ở nhà


- Đọc thêm ấn kiếm Tây Sơn.
- Soạn bài Sọ Dừa.
i 44
Hoạt động IV
Hớng dẫn học ở nhà Rút kinh nghiệm giờ dạy.
. .
.
.
------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ngµy tháng năm 200
Tiết 14 : tập làm văn:
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự.

A. Mục tiêu cần đạt : Sau khi h


ọc xong bài , HS cần nắm : 1.Kiến thức : Giúp học sinh nắm vững các khái niệm :
Chủ đề, dàn bài, mở bài, thân bài, kết bài trong một bài văn tự sự. 2. Kĩ năng : tìm chủ đề, làm dàn bài trớc khi viết bài.
3. Thái độ : Làm việc có kế hoạch

B. Chuẩn bị :


Đọc các tài liệu có liên quan, Bảng phụ

C. Thiết kế bài dạy học. 1.


ổn định tổ chức
2. KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra bµi tËp cđa HS 3. Bài học
Giới thiệu bài. - Muốn hiểu đợc bài văn tự sự, trớc hết ngời đọc cần nắm đợc chủ đề của nó. Sau
đó là tìm hiểu bố cục của bài văn. - Vậy, chủ đề là gì ? Bố cục có phải là dàn ý không.?
- Làm thế nào để có thể xác định đợc chủ đề và dàn ý của tác phẩm tự sự.?
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1
Tìm hiểu chủ đề của bài văn tự sự. Học sinh đọc bài văn mẫu ở SGK.
? ý chính của bài văn đợc thể hiện ở
những lời nào ?
? Vì sao em biết, những lời ấy nằm ở

I. Chủ đề của bài văn tự sự


1. Đọc bài văn. ý chính, vấn đề chính chủ đề


nằm ở 2 câu đầu bài văn. Tuệ Tĩnh ... ngời bệnh.
- Ta biết đợc đó là chủ đề của bài văn vì nó nãi lªn ý chÝnh, vÊn ®Ị
i 45

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ghi nhớ : SGK Luyện tập a. Kết thúc truyện hợp lý nêu bật

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×