Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
LuyÖn tËp

LuyÖn tËp

Tải bản đầy đủ - 153trang

hiƯn néi dung chđ u g×? Em hiĨu thÕ nµo lµ chuỗi sự việc
trong văn tự sù ? Em h·y kĨ l¹i sù viƯc Giãng ra ®êi
ntn ? Theo em cã thĨ bá bít chi tiết nào
có đợc không?
? Vậy em hiểu thế nào là tự sự ?
? Đặc điểm của phơng thức tự sự là gì ?
? ý nghĩa của tự sự ? Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa
Hoạt động 2 :
Hớng dẫn luyện tập trên lớp Học sinh đọc mẩu chuyện Ông già
và thần chết trả lời câu hỏi theo trình tự :
- Sự ra đời của Gióng - Thánh Gióng biết nói và nhận trách
nhiệm đánh giặc - Thánh Gióng lớn nhanh nh thổi
- Thánh Gióng vơn vai thành tráng sỹ cỡi ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, cầm roi sắt
đi đánh giặc. - Thánh Gióng đánh tan giặc
- Thánh Gióng lên núi, cởi bỏ áo giáp sắt bay về trời.
- Vua lập đền thờ phong danh hiệu - Những dấu tích còn lại của Thánh
Gióng - Truyện thể hiện chủ đề đánh giặc
giữ nớc của ngời Việt cổ ... Là kể lại sự việc một cách có đầu có
đuôi. Việc gì xảy ra tríc, thêng là nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra sau nên
có vai trò giải thích cho việc sau.
Khi kể lại 1 sự việc phải kể các chi tiết nhỏ hơn tạo ra sự việc đó
Không thể bỏ đợc vì nếu bỏ câu chuyện sẽ rời rạc, khó hiểu
Kết luận ghi nhớ
- Tự sự là cách kể chuyện, kể việc, kể về con ngời nhân vật. Câu chuyện bao
gồm những chuỗi sự việc nối tiếp nhau để đi đến kết thóc.
- Tù sù gióp ngêi ®äc, ngêi nghe hiĨu râ sự việc, con ngời, hiểu rõ vấn
đề, từ đó bày tỏ thái độ khen, chê - Tự sự rất cần thiết trong cuộc sống,
trong giao tiếp, trong văn chơng.

II. Luyện tập


Bài tập 1 : Phơng thức tự sự trong truyện kĨ
theo tr×nh tù thêi gian, sù viƯc nèi tiÕp nhau, kết thúc bất ngờ, ngôi kể thứ 3
ý nghĩa câu chuyện : i
25
Học sinh đọc 2 lần bài thơ ? Bài thơ này có phải là tự sự
không ? Vì sao ?
Kể chuyện bé Mây và mèo con rủ nhau bẫy chuột, nhng mèo thèm quá đã
chui vào bẫy ăn tranh phần chuột và ngủ ở trong bẫy.
? Kể miệng câu chuyện trên Yêu cầu tôn trọng mạch kể trong bài
thơ - Ca ngợi trí thông minh, biến báo
linh hoạt của ông già - Cầu đợc ớc thấy
- Thể hiện t tởng yêu thơng cuộc sống, dù kiệt sức thì sống cũng hơn
chết.
Bài tập 2 :
- Đó chính là bài thơ tự sự vì tuy diễn đạt bằng thơ 5 tiếng nhng bài thơ
đã kể lại 1 câu chuyện có đầu có ci, cã nh©n vËt, chi tiÕt, diƠn biÕn sù viƯc
nh»m mục đích chế giễu tính tham ăn của mèo đã khiÕn mÌo tù m×nh sa bÉy
cđa chÝnh m×nh
- KĨ chun : + Bé Mây rủ mèo con đánh bẫy lũ
chuột nhắt bằng cá nớng thơm treo lơ lửng trong bẫy sắt
+ Cả bé, cả mèo đều nghĩ bọn chuột sẽ vì tham ăn mà mắc bẫy ngay
+ Đêm Mây nằm mơ thấy cảnh chuột bị sập bẫy đầy lång. Chóng chÝ
cha chÝ chãe, khãc lãc, cÇu xin tha mạng
+ Sáng hôm sau, ai ngờ khi xuèng bÕp xem bÐ M©y chẳng thấy chuột,
cũng chẳng còn cá nớng, chỉ có ở giữa lồng mèo ta đang cuộn tròn ngáy khì
khò... Chắc mèo ta đang mơ
Ngày soạn :19 09 Ngày dạy :
Thứ ngày tháng năm 200
Tuần 3: Bài 3 : Tiết 9, 10, 11, 12
Tiết 9 :
Văn bản
Sơn tinh, thủy tinh
Truyền thuyết
i 26

A. Mục tiêu cần đạt :


Sau khi học xong bài , HS cần nắm
1. Kiến thức : -. Hiểu đợc nội dung, ý nghÜa, 1 sè u tè nghƯ tht tiªu biểu của truyện Sơn
Tinh, Thủy Tinh. Kể lại đợc câu chuyện -. Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh hiện tợng lũ lụt và thể hiện ớc
mong của con ngời Việt cổ muốn giải thích và chế ngự thiên tai. Truyền thuyết dân gian không chỉ thần thoại hóa, cổ tích hóa lịch sử, mà cũng thờng hoang đờng hóa
hiện tợng khách quan, hiện tợng tự nhiên
2. Kĩ năng : . Rèn kỹ năng vận dụng liên tởng, tởng tợng sáng tạo để tập kể chuyện sáng
tạo theo cốt truyện dân gian 3. Thái độ : Có niềm tin vợt qua mọi khó khăn thử thách

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :


- Giáo viên : đọc các tài liệu có liên quan đến bài, Tranh minh hoạ - Học sinh : đọc, soạn bài

C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học


1. Kiểm tra bài cũ


Câu hỏi 1 : Kể sáng tạo truyện Thánh Gióng. NhËn xÐt kÕt trun C©u hái 2 : Giíi thiƯu bức tranh em đã vẽ băng vài câu văn

2. Bài mới Giới thiệu bài


: Hàng năm, nhân dân Việt Nam chúng ta phải đối mặt với mùa ma bão lũ lụt nh là
thủy hỏa đạo tặc hung dữ, khủng khiếp. Để tồn tại, chúng ta phải tìm mọi cách sống, chiến đấu, chiến thắng giặc nớc.
Cuộc chiến đấu trờng kỳ, gian chuân ấy đã đợc thần thoại hóa trong truyền thuyết
Sơn tinh, Thủy tinh
Núi cao sông hãy còn dài Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen
Hoạt động của học sinh
Dới sự hớng dẫn của giáo viên
Nội dung bài học
Kết quả hoạt động của học sinh
Hoạt động 1 :
Hớng dẫn tìm hiểu chung văn bản
Giáo viên tổ chức đọc, kể sáng tạo theo vai nhân vật

I.Tìm hiểu chung văn bản


1. Đọc - Đọc chậm rãi ở đoạn đầu, nhanh


gấp ở đoạn sau i
27

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LuyÖn tËp

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×