Tải bản đầy đủ - 153 (trang)
§äc- hiĨu tõ ng÷- bè cơc 1. §äc

§äc- hiĨu tõ ng÷- bè cơc 1. §äc

Tải bản đầy đủ - 153trang

những truyện kể về lịch sử nhằm suy tôn tổ tiên đã có công dựng nớc và ca ngợi
những sự tÝch thêi dùng níc.
GV: Giíi thiƯu qua c¸c trun trun
thut sÏ häc ë líp 6 ? Trun con Rång ch¸u Tiên thuộc
loại truyện gì ? Vì sao ?
Hoạt động 2: Hớng dẫn Đọc- tìm hiểu từ ng÷ khã hiĨu, bè cơc cđa
trun. GV: ®äc mÉu 1 đoạn, 2 hs đọc tiếp
GV: nhận xét, sửa lỗi nếu có GV cho HS tìm hiểu kỹ các chú thích
1,2,3,4- đây là các từ có nguồn gốc từ Hán Việt. Vậy cách hiểu từ HV NTN ?
Tại sao nó lại có trong TV, các tiết TV sẽ giúp ta hiểu rõ hơn.
? Em hãy cho biết truyện này có thể chia thành mấy đoạn? nội dung mỗi đoạn?
Hoạt động III: Híng dÉn ®äc hiĨu néi dung ý nghÜa trun .
? Kể tóm tắt đoạn 1 ? Em biết gì về nguồn gốc, hình dạng
của Lạc long Quân và Âu Cơ?
?Em có nhận xét gì về những chi tiết miêu tả nguồn gốc và hình dạng của LQ
và Âu Cơ? ? Cảm nhân của em về sự kỳ lạ, lớn
2. Truyện Con Rồng cháu Tiên : - Thể loại : Truyền thuyết, vì :
+ Là truyện dân gian, nhân vật , sự
kiện có liên quan đến quá khứ lịch sử + Có yếu tố tởng tợng, kỳ ảo
+ Thể hiện thái độ, cách đánh giá của nhân dân.

II. Đọc- hiểu từ ngữ- bố cục 1. Đọc


-Phát âm ®óng, giäng ®äc ®óng - Chó ý: giäng, lêi nãi của LLQuân
khẳng khái, rõ ràng, lời của Âu Cơ: dịu dàng, thắc mắc
2. Chú thích 1,2,3,5,7
3. Bố cục - Đoạn 1: từ đầuLong Trang
Nguồn gốc và hình dạng của LQ và Âu
Cơ. - Đoạn 2: tiếp theo đến lên đờng.
Việc kết duyên của Âu Cơ và Long Quân
-Đoạn 3. Còn lại III. Đọc- hiểu nội dung- ý nghĩa
truyện:
1.Nguồn gốc, hình dạng của Lạc Long Quân và Âu Cơ
Nguồn gốc : đều là thần - Long Quân: nòi Rồng, con thần
Long Nữ - Âu Cơ: nòi Tiên, thuộc họ thần
Nông Hình dạng:
- LQ có sức khoẻ vô địch, có nhiều phép lạ
- Âu Cơ xinh đẹp tuyệt trần i
2
lao, đẹp đẽ của LQ và Âu Cơ? học sinh phát biểu-. Giáo viên kết luận -
GV chuyển ý: đôi trai tài gái sắc gặp nhau, yêu nhau, kết duyên với nhau. Vậy
việc kết duyên và chuyện sinh nở của Âu Cơ có gì lạ- phần 2
? Em có nhận xét gì về các chi tiết này?
? Em hiểu thế nào là chi tiết tởng tợng kỳ ảo trong truyện truyền thuyết? Vai trò
của nó trong truyện? GV: Những chi tiết này trong đời sống
không thể xảy ra. Đây chỉ là những chi tiết mà ngời xa tởng tợng ra nhằm nói
lên điều gì đó mà họ mong muốn vì t- ởng tợng nên thờng kỳ ảo làm cho
chuyện trở nên huyền diệu, lung linh, ly kỳ, hấp dẫn, nhng lại hàm chứa ý nghĩa
sâu sắc.
? Vậy theo em chuyện sinh nở của Âu Cơ có ý nghĩa gì. HS trả lời GV mở
rộng Nhng dù cho có kỳ lạ, hoang đờng nh
thế nào cũng phải xuất phát từ hiện thực = Những chi tiết ấy cho ta thấy trí tởng
tợng phong phú của ngời xa, sự thăng hoa của cảm xúc.
GV : Treo tranh: ? Em h·y quan s¸t tranh, theo dõi
đoạn 3 và cho biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình Long Quân và Âu Cơ ?
? Long Quân và Âu Cơ đã chia con nh thế nào ? Và chia nh vậy để làm gì
HS thảo luận - Chi tiết tởng tợng kì lạ, đẹp đẽ, lớn
lao LQ mang vẻ đẹp kì vĩ, dũng mãnh,
nhân hậu Âu Cơ mang vẻ đẹp dịu dàng, trong
sáng, thơ mộng - Đó chính là vẻ đẹp anh hùng mà
tình nghĩa của dân tộc VN. 2 Việc kết duyên và chuyện sinh nở
của Long Quân và Âu Cơ Rồng ở biển cả, tiên ở núi cao gặp
nhau yêu nhau kết duyên. Âu Cơ có mang sinh ra cái bọc trăm
trứng, nở thành 100 con trai. Đàn con không cần bú mớm tự lớn nh thổi, mặt
mũi khôi ngô, khỏe mạnh nh thần.
Hoang đờng, kỳ ảo là chi tiết không có thật, đợc tác giả dân gian sáng
tạo nhằm mục đích nhất định.
= Giải thích cội nguồn của dân tộc Việt Nam:Toàn thể nhân dân ta đều sinh
ra trong một bọc, cùng chung một nòi giống tổ tiên. Từ đó mà 2 tiếng đồng bào
thiêng liêng ruột thịt đã vang lên tha thiết giữa lúc Bác Hồ đọc tuyên ngôn
độc lập 2.9.1945 khai sinh ra nớc Việt Nam dân chủ cộng hòa Tôi nói đồng
bào nghe rõ không? - Ngời đã nhắc lại 2 tiếng đồng bào, tõ c©u chun
Bè Rång, mĐ Tiên trong ngày mở nớc xa.
= Để từ đó mọi ngời Việt Nam đều tự hào về nòi giống, hiện diện về tổ tiên
mình khi ý thức đợc rằng mình là con Rồng cháu Tiên.
Chia con: - 50 xuống biển
- 50 lên rừng Cai quản 4 phơng, gặp khó khăn thì
giúp đỡ nhau. i
3
Liên hệ: ? Chúng ta đã làm đợc những gì để thực hiện ý nguyện này của Long
Quân và Âu Cơ? Hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Hoạt động IV : Hớng dẫn tổng kết - Luyện tập
?Truyện cho ta biết thêm điều gì về x· héi , phong tơc tËp qu¸n cđa ngêi ViƯt cỉ
xa? ? GV: Còng bëi sù tÝch nµy mµ vỊ sau,
ngêi ViƯt Nam ta - Con ch¸u vua Hïng khi nhắc đến nguồn gốc của mình, thờng
xng là con Rồng, cháu Tiên.
? Khi biết mình là dòng dõi tiên rồng th× em cã suy nghÜ g× ?
? Em h·y nêu ý nghĩa lịch sử của chuyện là gì?
Em có nhận xét gì về cách xây dựng truyện ?
+? Truyện có những nhân vật nào? +? Cã sù viƯc g×?
+? DiƠn biÕn ra sao?
Häc sinh đọc lại ghi nhớ HS thảo luận theo 2 nhóm các câu hỏi
Thể hiện ý nguyện đoàn kết, thống nhất của nhân dân ta ở mọi miền đất n-
íc. Ngêi ViƯt Nam ta dï ë miỊn xu«i hay miền ngợc, nớc ngoài đều cùng
chung một cội nguồn, đều là con của Long Quân và Âu Cơ. Đồng bào: cùng
1 bọc trứng sinh ra, vì vậy phải luôn th- ơng yêu, đoàn kết.
IV- Tổng kết - Luyện tập 1. ý nghĩa của truyện
Cơ sở lịch sử: - Ngời con cả của Long Quân và Âu
Cơ lên làm Vua gọi là Hùng Vơng. - Đặt tên nớc là Văn Lang, đóng đô ở
Phong Châu, làm nên thời đại Hùng V- ơng trong lịch sử dựng nớc của dân tộc
Việt Nam.
- Tù hµo vỊ dßng dâi cđa mình Nguyện cố gắng học tập tốt để xứng
đáng với cội nguồn. ý nghĩa:
Chuyện giải thích nguồn gốc các dân tộc sống trên đất nớc Việt Nam. Giáo
dục lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nớc, đoàn kết dân tộc.
2.Nghệ thuật: Trun thêng cã nh©n vËt, sù viƯc,
diƠn biÕn  Đó chính là văn bản tự sự văn kể Sự viƯc diƠn ra bao giê còng cã
nh©n vËt, cã më chun - diƠn biÕn - kÕt chun, sù viƯc nµo xảy ra trớc kể trớc,
sự việc nào sảy ra sau kể sau trật tự thông thờng. Để tìm hiểu kỹ hơn về văn
tự sự tiết học tập làm văn các em sẽ rõ hơn.
3. Ghi nhớ: SGK 4. Luyện tập
Là những chi tiết không có thực trong
i 4
sau: ? Chi tiết hoang đờng kì ảo là gì ? Hãy
chỉ ra các yếu tố hoang đờng kì ảo trong truyện ?
? Vì sao nói truyện Con Rồng cháu
Tiên là truyện truyền thuyết? Hãy cho biết những chi tiết trong truyện có liên
quan đến lịch sử
Hoạt động V- Híng dÉn häc ë nhµ - Lµm bµi tËp
1, 2, 3 : Sách ngữ văn BT ở nhà - Kể lại chuyện
cuộc sống mà do con ngời tởng tợng ra VD:Cái bọc trăm trứng nở ra 100 con
- vì trun kĨ vỊ sù kiƯn lÞch sư ... -chia
con cai quản các phơng

V- Hớng dẫn học ở nhà


Rút kinh nghiệm giờ dạy.


Tiết 2 : Văn bản
Bánh chng, bánh Giầy
Tự học có hớng dẫn

A. Mục tiêu cần đạt:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§äc- hiĨu tõ ng÷- bè cơc 1. §äc

Tải bản đầy đủ ngay(153 tr)

×