Tải bản đầy đủ - 22 (trang)
Không gian: - Non xa Nhớ chàng Kim: Tưởng người dưới nguyệt chén đồng Nhớ cha mẹ:

Không gian: - Non xa Nhớ chàng Kim: Tưởng người dưới nguyệt chén đồng Nhớ cha mẹ:

Tải bản đầy đủ - 22trang

giam hãm con người.
Qua khung cảnh trên, có thể
thấy, Kiều đang ở trong tâm trạng và hoàn cảnh như thế
nào? Từ ngữ nào góp phần diễn tả hoàn cảnh và tâm trạng ấy?
Hoàn cảnh: đơn độc, trơ trọi
tuyệt đối.
Tâm trạng: buồn tủi, cô đơn,
bẽ bàng.
như thế nào?
2 . Nỗi nhớ cđa KiỊu:

a. Nhí chµng Kim: “T­ëng ng­êi d­íi ngut chÐn đồng


Nhớ kỉ niệm, lời thề lứa đôi. Tin sương luống những rày trông mai
chờ
Tưởng tượng Kim Trọng ngày đêm
mong ngóng, chờ đợi vô vọng.
Câu thơ: Tấm son gét
rưa bao giê cho phai“ gióp em hiĨu thêm điều gì về
tâm trạng của Kiều?
Kiều day dứt, ân hận, tiếc nuối mối
tình đầu trong trắng, mãnh liệt.
Thảo luận:
- Nhóm 4 bạn
- Thời gian: 2 phút.
? Tại sao nỗi nhớ đầu tiên, Kiều lại nhớ về kim Trọng? Như thế có hợp lí
không? Việc sắp xÕp Êy thĨ hiƯn Ngun Du lµ ng­êi nh­ thÕ nào?
Nhớ chàng Kim,
Kiều cũng không nguôi nhớ về cha
mẹ. Nỗi nhớ ấy đư ợc thể hiện như thế
nào?

b. Nhớ cha mẹ:


-Xót người tựa cửa hôm mai -Quạt nồng ấp lạnh
- Sân Lai cách mấy nắng mưa - Gốc tử đã vừa người ôm
Kiều đau đớn, ân hận, dằn vặt vì chưa xứng đáng bổn
phận làm con.
Kiều là người đáng thương nhất nhưng Kiều đã quên nỗi
khổ bản thân để nghĩ về Kim Trọng, cha mÑ. Em cã nhËn
xÐt gì?
Kiều là con người thuỷ chung sâu sắc, rất mực hiếu thảo và có tấm
lòng vị tha đáng trọng.
cảnh ngụ tình đặc sắc. Cảnh thực hay hư?
Những cảnh đó đã diễn tả tâm trạng của Kiều như
thế nào?
ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Lo âu, sợ hãi.
Nhận xét về cách sử dụng từ ngữ
trong tám câu thơ cuối?
-
Buồn trông
cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng
cánh buồm xa xa.
- Buồn trông
ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác
biết là về đâu.
- Buồn trông
nội cỏ rầu rầu
,
Chân mây, mặt đất một màu xanh xanh
.
- Buồn trông
gió cuốn mặt duềnh,
ầm ầm
tiếng sóng
kêu quanh ghế ngồi.
Trật tự câu thơ ầm ầm tiếng sóng
kêu quanh ghế ngồi có gì đặc biệt? Sử dụng trật tù nh­ vËy cã hiÖu quả gì
trong việc diễn tả tâm trạng của Kiều?
Nỗi cô đơn, thân phận ch
ỡm
nổi vô định, nỗi buồn tha hương, lòng thương nhớ người yêu, cha
mẹ và cả sự bàng hoàng lo sợ.
của đoạn trích?

1. Nghệ thuật: - Miêu tả nội tâm nhân vật sâu sắc.


- Tả cảnh ngụ tình đặc sắc. - Điệp ngữ, từ láy điêu luyện.
Theo em giá trị nội dung
của đoạn tr
ớch
là gì?

2. Nội dung: - Cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi của Kiều.


- Tấm lòng thuỷ chung, hiếu thảo của
nàng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Không gian: - Non xa Nhớ chàng Kim: Tưởng người dưới nguyệt chén đồng Nhớ cha mẹ:

Tải bản đầy đủ ngay(22 tr)

×