Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Cơ quan phân tích thò giác : - Cơ quan thụ cảm thò giác. Cấu tạo cầu mắt : - Màng cứng : phía ngoài là màng giác.

Cơ quan phân tích thò giác : - Cơ quan thụ cảm thò giác. Cấu tạo cầu mắt : - Màng cứng : phía ngoài là màng giác.

Tải bản đầy đủ - 15trang

? Cấu tạo cơ quan phân tích thò giác cầu mắt.

1. Cơ quan phân tích thò giác : - Cơ quan thụ cảm thò giác.


- Dây thần kinh thò giác. - Vùng thò giác ở thuỳ chẩm.

2. Cấu tạo cầu mắt : - Màng cứng : phía ngoài là màng giác.


- Màng mạch : lòng đen. - Màng lưới :
+ TB nón. + TB que.
- Môi trường trong suốt : + Thuỷ dòch.
+ Thuỷ tinh thể. + Dòch thuỷ tinh.
Tiết 52 : Tiết 52 :
VỆ SINH MẮT VỆ SINH MẮT

I. CÁC TẬT CỦA MẮT :


Quan sát H50.1,2,3,4 sau :
Thảo luận hoàn thành bảng 50 :
Các tật của mắt Nguyên nhân
Cách khắc phục
Cận thò
Viễn thò Bẩm sinh cầu mắt dài,
Bẩm sinh cầu mắt dài, thuỷ tinh thể quá
thuỷ tinh thể quá phồng.
phồng. Đeo kính lõm
phân kỳ
Bẩm sinh cầu mắt ngắn, Bẩm sinh cầu mắt ngắn,
thuỷ tinh thể bò lão hoá. thuỷ tinh thể bò lão hoá.
Đeo kính lồi hội tụ
? Thế nào là cận, viễn thò ?
Cận thò Là tật mà mắt chỉ có thể nhìn gần. Viễn thò Là tật của mắt chi có khả năng nhìn xa.
? Nguyên nhân của tật ?
? Cách khắc phục ? Cận thò : bẩm sinh cầu mắt dài, thuỷ tinh thể quá phồng.
Cận thò : bẩm sinh cầu mắt dài, thuỷ tinh thể quá phồng. Viễn thò : bẩm sinh cầu mắt ngắn, thuỷ tinh thể bò lão hoá.
Viễn thò : bẩm sinh cầu mắt ngắn, thuỷ tinh thể bò lão hoá.
Cận thò : Đeo kính lõm phân kỳ Viễn thò :Đeo kính lồi hội tụ

I. CÁC TẬT CỦA MẮT :1. Cận thò : - Là tật mà mắt chỉ có thể nhìn gần.


- Nguyên nhân : bẩm sinh cầu mắt dài, thuỷ tinh thể quá phồng. - Đeo kính lõm phân kỳ.

2. Viễn thò : - Là tật của mắt chi có khả năng nhìn xa.


- Nguyên nhân : bẩm sinh cầu mắt ngắn, thuỷ tinh thể bò lão hoá. - Đeo kính lồi hội tụ.

II. BỆNH VỀ MẮT :


Nghiên cứu thông tin 2ph, trả lời :
? Nguyên nhân gây bệnh ?
? Triệu chứng bệnh ? Hậu quả cách phòng tránh?

Do virus kí sinh gây nên.
? Lan truyền qua đường nào ?

Dùng chung đồ, tắm rửa chung với người bệnh.

Mặt trong mí mắt nổi cộm, vở ra, lông mi quặp  đục màng giác  mù.

I. CÁC TẬT CỦA MẮT :II. BỆNH VỀ MẮT :


- Do virus gây nên. - Dùng chung đồ, tắm rửa chung với người bệnh.
- Mặt trong mí mắt nổi cộm, vở ra, lông mi quặp  đục màng giác  mù.
- Giữ vệ sinh mắt, dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác só. - Giữ vệ sinh môi trường

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ quan phân tích thò giác : - Cơ quan thụ cảm thò giác. Cấu tạo cầu mắt : - Màng cứng : phía ngoài là màng giác.

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×