Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 phút -Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ.

Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 phút -Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ.

Tải bản đầy đủ - 31trang

H-Những từ in đậm trong ví dụ trên dùng để làm gì? Các từ đó được gọi là gì?
-GV chốt: Các từ in đậm trong các ví dụ trên dùng để dùng để nối các từ trong một câu nhau giúp người đọc, người nghe hiểu rõ mối
quan hệ giữa các từ trong câu hoặc quan hệ giữa các ý trong câu. Các từ ấy gọi là quan hệ từ.
Nhận xét 2: -Yêu cầu HS đọc và gạch dưới các cặp từ chỉ quan hệ? Cho biết các
cặp từ chỉ quan hệ đó biểu thò điều gì? -Yêu cầu HS trình bày, GV nhận xét và chốt lại:
a-Cặp từ: Nếu …thì. Biểu thò quạn hệ nguyên nhân - kết quả b-Cặp từ: Tuy ….nhưng Biểu thò quan hệ tương phản
=GV kết luận : Nhiều khi, các từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng một quan hệ từ mà bằng một cặp quan hệ từ nhằm diễn tả
những quan hệ nhất đònh về ý nghóa các bộ phận của câu. -Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa.
HĐ2: Thực hành luyện tập. khoảng 15-17 phút -Bài 1:
-Yêu cầu HS đọc đề bài, xác đònh yêu cầu và làm bài.
-GV nhận xét chốt lại: Quan hệ từ trong các câu:
a và, của, rằng. + và nối nước với hoa
+ của nối tiếng hót kì diệu với Hoạ Mi. + rằng nối cho với tiếng hót ……
b và, như. + và nối to với nặng.
+ như nối rơi xuống với ai ném đá. cvới, về.
+ với nối ngồi với ông nội. + về nối giảng với từng loài cây.
Bài 2: Tương tự bài 1. Yêu cầu học sinh đọc đề tìm hiểu đề, làm bài vào vở.
a quan hệ từ: Vì…. nên biểu thò quan hệ nguyên nhân…kết quả. b quan hệ từ: Tuy …. nhưng biểu thò quan hệ tương phản.
Bài 3: -Tổ chức cho HS tự đặt câu vào vở, 1 em lên bảng làm.
-Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc những câu văn có từ nối vừa đặt. -VD: Lá nhẹ thổi và lá cây xào xạc.
Mùa xuân đã đến nhưng thời tiết vẫn lành lạnh. Quyển sách của tôi vẫn còn rất mới.

4. Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 phút -Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ.


-GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà học thuộc ghi nhớ, chuẩn bò bài tiếp theo.
-HS trả lời, HS khác bổ sung.
-HS đọc nhận xét 2. -HS trả lời, HS khác bổ sung.
-HS đọc ghi nhớ SGK110.
-HS đọc đề bài, xác đònh yêu cầu và làm bài theo nhóm 2
em. -HS thứ tự trình bày bài làm,
HS khác bổ sug.
-HS đọc đề bài. -HS làm bài vào vở, 1 em lên
bảng làm.
-HS đọc, xác đònh yêu cầu đề bài.
-Hs làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
-Nhận xét bài bạn.
-HS đọc lại phần ghi nhớ.
Toán
24
54. LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- Củng cố cho HS kó năng cộng, trừ hai số thập phân; tìm thành phần chưa biết của phép cộng, trừ với các số thập phân; sử dụng các tính chất đã học của phép cộng, trừ để tính
giá trò của biểu thức số theo cách thuận tiện; giải bài toán có liên quan đến phép cộng và phép trừ các số thập phân.
- HS biết vận dụng các kiến thức đã học làm tốt các bài tập ở SGK. - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II. Chuẩn bò: III. Hoạt động dạy và học:
1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp lớp. 2. Kiểm tra bài cũ khoảng 5 phút: Gọi 2 HS lên bảng bảng làm bài, HS dưới lớp 2
dãy mỗi dãy làm 1 bài: a Tìm x biết: 12,345 + x = 123,45 + 12
Đình Hoà
b Tính bằng cách thuận tiện nhất: 34,98 – 12,5 + 14,98
Thuỳ Linh
GV nhận xét ghi điểm. 3. Dạy – học bài mới:
Hoạt động dạy Hoạt động học
-Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiếthọc. HĐ1: Làm bài tập 1. khoảng 7 phút
-GV gọi HS nêu yêu cầu bài 1 và cách làm. Bài a và b đặt tính, bài c tính giá trò biểu thức theo thứ tự
thực hiện các phép tính trong 1 biểu thức -Tổ chức cho HS làm bài.
-GV nhận xét chấm điểm và chốt lại: Bài 1: Tínhkết quả
a 605,26 b 800,56 c 6,39 + 5,25 – 10,3
+
217,3 - 384,48 = 21,64 - 10,3 = 11,34 822,56 416,08
HĐ2: Làm bài tập 2: khoảng 7 phút -Yêu HS đọc đề bài.
-Tổ chức cho HS làm bài. HS khá giỏi làm xong trước các em tiến hành làm tiếp bài 3; 4.
-Gọi HS nhận xét bài bạn và nêu cách tìm x của mình. -GV chấm điểm và chốt lại cách làm:
Bài 2: Tìm x: a x – 5,2 = 1,9 +3,8 b x + 2,7 = 8,7 + 4,9
x – 5,2 = 5,7 x + 2,7 = 13,6 x = 5,7 +5,2 x = 13,6 – 2,7
x = 10,9 x = 10,9 HĐ3: Làm bài tập 3: khoảng 8 phút
-Gọi HS đọc và xác đònh yêu cầu bài tập. -HS tự làm bài.
-GV theo dõi HS làm bài, HS khá giỏi có thể giúp cho HS trung bình khi làm bài.
-Nhận xét bài làm HS, chốt lại cách làm. Bài 3: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a 12,45 + 6,98 + 7,55 b 42,37 – 28,73 – 11,27 -HS nêu yêu cầu bài 1 và cách
làm. -HS làm bài cá nhân vào vở, 3
em thứ tự lên bảng làm. -Đổi chéo bài, nhận xét bài
trên bảng.
-HS đọc đề bài. -HS làm bài cá nhân vào vở, 4
em thứ tự lên bảng làm. -Đổi chéo bài, nhận xét bài
trên bảng.
-HS đọc và xác đònh yêu cầu bài tập.
-HS làm bài cá nhân vào vở, 2 em thứ tự lên bảng làm.
-Đổi chéo bài, nhận xét bài trên bảng sửa sai.
25
= 6,98 + 12,45 + 7,55 = 42,37 – 28,73 + 11,27 = 6,98 + 20 = 42,37 – 40
= 26,98 = 2,37 HÑ 4: Làm bài tập 4; 5.khoảng 12 phút
Bài 4: -Gọi HS đọc đề bài, xác đònh cái đã cho, cái phải tìm.
-Tổ chức cho HS làm bài. HS khá giỏi làm xong tiến hành làm bài 5.
-Nhận xét bài HS làm chấm điểm, chốt lại cách làm.
Bài giải Giờ thứ hai người đó đi được quãng đường là:
13,25 – 1,5 = 11,75 km Trong hai đầu người đó đi được quãng đường là:
13,25 + 11,75 =25 km Giờ thứ ba người đó đi được quãng đường là:
36 – 25 = 11 km Đáp số : 11km
Bài 5: -Gọi HS đọc bài toán vẽ sơ đồ và làm bài.
-Tổ chức cho HS làm bài, HS khá giỏi có thể giúp cho HS trung bình khi làm bàinếu còn thời gian.
-Nhận xét chốt lại cách làm.
Bài giải Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3
Số thứ nhất là:8 – 5,5 = 2,5 Số thứ hai là:4,7 – 2,5 = 2,2
Đáp số: Số thứ I: 3,3 ; Số thứ II: 2,2 ; Số thứ III: 2,5 4. Củng cố - Dặn dò: khoảng 2-3 phút
-GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán , chuẩn bò bài tiếp
theo.
-HS đọc đề bài, xác đònh cái đã cho, cái phải tìm.
-HS làm bài cá nhân vào vở, 1 em thứ tự lên bảng làm.
-Đổi chéo bài, nhận xét bài trên bảng sửa sai.
-HS đọc bài toán vẽ sơ đồ và làm bài.
-HS làm bài, HS khá giỏi có thể giúp cho HS trung bình khi
làm bài. -Nhận xét bài bạn.
Ngày soạn: Ngày 15 11 2006 Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 17 11 2006
Đòa lí Bài 11: LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
I. Mục tiêu:
-HS nắm được các hoạt động chính và sự phân bố của ngành lâm nghiệp và thuỷ sản của nước ta.
-HS có kó năng quan sát sơ đồ, biểu đồ để trình bày được các hoạt động chính, tình hình phát triển và phân bố của lâm nghiệp thuỷ sản.
-Thấy được sự cần thiết đề bảo vệ và trồng rừng, không đồng tình với những hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại rừng và nguồn thuỷ lợi sản.
II. Chuẩn bò: -
Tranh ảnh về bảo vệ rừng, khai thách và nuôi trồng thuỷ sản. - Biểu đồ kinh tế Việt Nam.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp lớp. 26


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 phút -Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ.

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×