Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Củng cố - Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học. Dạy – học bài mới:

Củng cố - Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học. Dạy – học bài mới:

Tải bản đầy đủ - 31trang

Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:30,6 + 1,5 = 32,1 m Cả ba ngày dệt được số mét vải là:28,4 +30,6 +32,1= 91,1
m Đáp số: 91,1m

4. Củng cố - Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học.


-Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán , chuẩn bò bài tiếp theo.
Ngày soạn: Ngày 12 11 2006 Ngày dạy: Thứ ba, ngày 14 11 2006
Chính tả
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG nghe – viết
I. Mục đích, yêu cầu
:
- HS nghe – viết và trình bày đúng bài chính tả: Luật Bảo vệ môi trường. Ôn lại cách viết tiếng có âm cuối nng.
- HS có kó năng nghe – Viết đúng chính tả, viết đạt tốc độ, vận dụng làm tốt phần bài tập phân biệt tiếng có âm cuối nng.
-HS có ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng và giữ vở sạch đẹp.
II. Chuẩn bò:
GV: Phiếu bài tập bài 2.
HS: Vở bài tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp lớp. 2. Kiểm tra bài cũ khoảng 3 phút: Nhận xét bài thi giữa học kì 1.

3. Dạy – học bài mới:


Hoạt động dạy Hoạt động học
-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu cảu tiết học.
HĐ1: Hướng daãn nghe - viết chính tả.khoảng 7 phút
-Gọi 1 HS đọc bài chính tả: Luật Bảo vệ môi trường ở SGK103
- GV hỏi để tìm hiểu nội dung và cách viết đoạn văn: H: Thế nào là hoạt động bảo vệ môi trøng?
Là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; …
-Yêu cầu 1 HS lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp các từ: suy thoái, phòng ngừa, ứng phó.
- GV nhận xét – và nêu cách hiểu một số từ vừa viết. HĐ2:Viết chính tả – chấm, chữa bài chính tả.
khoảng 15 phút -Yêu cầu HS đọc thầm bài chính tả, quan sát hình
thức trình bày đoạn văn xuôi và chú ý các chữ mà mình dễ viết sai.
-GV hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách trình bày bài, 1 HS đọc bài ở SGK, lớp đọc thầm.
-HS trả lời, HS khác bổ sung. -1 em lên bảng viết, lớp viết vào
giấy nháp.
- HS đọc thầm bài chính tả.
-HS viết bài vào vở.
7
cách viết hoa… -GV đọc từng câu hoặc chia nhỏ câu thành các cụm
từ cho HS viết , mỗi câu hoặc cụm từ GV chỉ đọc 2 lượt.
-GV đọc lại toàn bộ bài chính tả 1 lượt để HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa.
-GV đọc lại toàn bộ bài chính tả, yêu cầu HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì.
- GV chấm bài của tổ 3, nhận xét cách trình bày và sửa sai.
HĐ3: Làm bài tập chính tả.khoảng 8 phút Bài 2b:
-Gọi HS đọc bài tập 2, xác đònh yêu cầu của bài tập.
-GV tổ chức cho các em hoạt động nhóm 4 em làm trên phiếu bài tập, một nhóm lên bảng làm vào bảng
phụ. -Yêu cầu HS nhận xét bài, GV chốt lại:
-HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa.
-HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì.
-HS đọc bài tập 2, xác đònh yêu cầu của bài tập.
- HS đọc và làm vào phiếu bài tập, 1 nhóm lên bảng làm vào bảng phụ,
sau đó đối chiếu bài của mình để nhận xét bàitrên bảng.
trăn-trăng dân-dâng
răn- răng lượn - lượng
Con trăn-vầng trăng …
Dân chúng-dâng đầy …
Khuyênrăn-hàm răng …
Bay lïn- số lượng …
Bài 3: -Gọi HS đọc bài 3, nêu yêu cầu đề bài. làm bài 3b
-GV tổ chức cho HS chia thành 2 đội, mỗi đội chọn 5 em xếp hàng dọc thi tiếp sức lên bảng viết từ láy có
âm ng hoặc n ở cuối. Em đứng đầu lên viết rồi vòng ra sau, em tiếp theo lên viết cứ thế hết thời gian đội nào
tìm nhiều từ đúng không trùng từ, đội đó sẽ thắng. -GV nhận xét phân thắngthua. – GV khen ngợi, động
viên 2 đội. 4. Củng cố – Dặn dò:
khoảng 3 -5 phút -Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt.
-Dặn HS ghi nhớ cách viết chính tả các chữ có âm nng ở cuối, chuẩn bò bài tiếp theo.
-HS chia thành 2 đội, mỗi đội chọn 5 em thi tìm từ tiếp sức, HS khác cổ
vũ.
Toán
52. TRỪ HAI SỐ THẬP PHÂN
I.Mục tiêu:
- HS nắm được cách trừ hai số thập phân. - Biết cách trừ hai số thập phân, HS có kỹ năng đặt tính số trừ dưới số bò trừ sao cho
các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau, dấu phẩy thẳng cột với nhau, dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với dấu phẩy ở số trừ ,số bò trừ ; giải bài toán có liên quan đến phép trừ hai số
thập phân.
- HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II. Chuẩn bò:
8
III. Hoạt động dạy và học:
1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp lớp. 2. Kiểm tra bài cũ khoảng 5 phút : Gọi 2 HS lên bảng bảng làm bài, HS dưới lớp 2
dãy mỗi dãy làm 1 bài: a Đặt tính và tính: 0,234 + 234 + 23,4
Thanh Nga
b Tính bằng cách thuận tiện nhất: 12,34 + 23,87 + 7,66 + 32,13 Đức Tiến GV nhận xét ghi điểm.

3. Dạy – học bài mới:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học. Dạy – học bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×