Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học.

Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ - 31trang

và nêu được nội dung ý nghóa từng tranh. -Giáo viên cho HS quan sát tranh hình 2, 3 sách giáo khoa.
-Yêu cầu học sinh thảo luận với nội dung:
 Chỉ ra những việc làm và ý nghóa của từng tranh 2 và
3 trang 44? -Yêu cầu đại diện nhóm trình bày, GV nhận xét và chốt lại:
Tranh 1: Một bạn học sinh đang rủ bạn cùng lứa bò nhiễm HIV đi học và tham gia chơi cùng mình. Điều đó nói lên rằng
chúng ta không nên kì thò với người bò nhiễm HIV. Tranh 2: kêu gọi mọi người cương quyết không hút thuốc lá và
cai thuốc lá. HĐ 3: Thực hành vẽ tranh vận động. khoảng 20-22 phút
MT: HS vẽ được tranh vận động phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện hoắc xâm hại trẻ em, hoặc HIVAIDS, hoặc
tai nạn giao thông. -GV yêu cầu HS dựa vào 2 tranh vận động 1 và 2 ở SGK.
Hãy vẽ tranh có nội dung phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện hoắc xâm hại trẻ em, hoặc HIVAIDS, hoặc tai nạn
giao thông -Chia lớp thành 6 nhóm thảo luận về nội dung bức tranh
nhóm mình vẽ và phân công cùng nhau vẽ. -Yêu cầu các nhóm dán tranh của nhóm mình lên bảng. Cử
đại diện nhóm thuyết trình về nội dung bức tranh. -GV nhận xét khen ngợi nhóm vẽ đẹp, đúng nội dung và
nhóm thuyết trình hay. -GV chốt lại: Muốn phòng tránh các bệnh nguy hiểm , tai nạn
giao thông, sự xâm hại của người khác đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cần phải tự biết cách phòng tránh cho bản
thân và kêu gọi vận động tuyên truyền mọi người cùng tham gia phòng tránh .

4. Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học.


-Dặn HS luôn có ý thức bảo vệ sức khoẻ cho bản thân cho người thân và cộng đồng; chuẩn bò bài tiếp theo.
-Học sinh quan sát nhận xét. -Học sinh thảo luận nhóm đôi nêu
nội dung từng bức tranh.
-Đại diện nhóm trả lời. -Lớp nhận xét bổ sung.
-Các nhóm thảo luận vẽ tranh. -Cử đại diên lên trình bày.
-Các nhóm khác nhận xét bổ sung.
-Học sinh lắng nghe.
Toán
51. LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
-Củng cố các kiến thức về: thực hiện tính cộng các số thập phân; so sánh các số thập phân, giải bài toán có phép cộng nhiều số thập phân.
-HS vận dụng được tính chất của phép cộng để tính theo cách thuận tiện, làm tốt các bài tập SGK.
-HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II. Chuẩn bò:
Phiếu bài tập ghi bài 2.
III. Hoạt động dạy và học:
1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp lớp. 2. Kiểm tra bài cũ khoảng 5 phút: Gọi 2 HS lên bảng bảng làm bài, HS dưới lớp 2
dãy mỗi dãy làm 1 bài:
5
a Đặt tính và tính: 45,23 + 57 + 678, 3
Thanh Nga
b Tính theo cách thuận tiện nhất: 45,09 +56,73 + 54,91 + 43,27
Ngọc Toàn
GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới:
Hoạt động dạy Hoạt động học
-Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học. HĐ 1: Làm bài tập 1 và 2.khoảng 12-14 phút
-Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1 và 2, xác đònh yêu cầu đề bài.
-Tổ chức cho HS tự làm bài. -Gọi HS nhận xét bài bạn, GV nhận xét chốt lại và ghi
điểm. Bài 1: Tính:
a 15,32 b 27,05 + 41,69 + 9,38
8,44 11,23
65,45 47,66 Baøi 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a 4,68 + 6,03 + 3,97 b 6,9 + 8,4 + 3,1 +0,2 = 4,68 + 6,03 + 3,97 = 6,9 + 3,1 + 8,4 +0,2
= 4,68 + 10 = 10 +8,6 = 14,68 = 18,6
c 3,49 + 5,7 + 1,51 d 4,2 + 3,5 + 4,5 + 6,8 = 5,7 + 3,49 + 1,51 = 4,2 + 6,8 + 3,5 + 4,5
= 5,7 + 5 = 11 + 8 = 10,7 = 19
-Yêu cầu HS giải thích tại sao em lại chọn cách làm đó. HĐ 2: Làm bài tập3.khoảng 5-6 phút
-GVphát phiếu bài tập yêu cầu HS làm vào phiếu. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn và giải thích cách làm của
từng phép so sánh. -GV nhận xét chốt lại:
Điền dấu ,,= 3,6 + 5,8 8,9 5,7 + 8,8 = 14,5
7,56 4,2 + 3,4 0,5 0,08 + 0,4 -Nếu HS khá giỏi làm xong bài nhanh, GV cho các em tiến
hành làm bài 4. HĐ 3: Làm bài tập 4. khoảng 7 phút
-Gọi HS đọc đề bài, xác đònh cái đã cho cái phải tìm. -Tổ chức cho HS tự làm bài.
-Nếu những HS khá giỏi làm xong trước, GV yêu cầu các em hướng dẫn cho HS còn lúng túng.
-Nhận xét bài làm của HS chốt lại và ghi điểm. Bài giải:
Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:28,4 + 2,2 = 30,6 m -HS đọc yêu cầu bài tập 1 và 2,
xác đònh yêu cầu đề bài. -HS làm bài vào vở, 2 em lên
bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng.
-HS giải thích chọn cách làm. -HS làm vào phiếu.
-HS nhận xét bài bạn và giải thích cách làm của từng phép
so sánh.
-HS đọc đề bài, xác đònh cái đã cho cái phải tìm.
-HS làm bài vào, HS khá giúp cho HS còn lúng túng. 1 em lên
bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng.
6
Ngày thứ hai dệt được số mét vải là:30,6 + 1,5 = 32,1 m Cả ba ngày dệt được số mét vải là:28,4 +30,6 +32,1= 91,1
m Đáp số: 91,1m

4. Củng cố - Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -GV nhận xét tiết học.

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×