Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp. 2. Kiểm tra bài cũ: khoảng 5 phút Dạy – học bài mới:

Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp. 2. Kiểm tra bài cũ: khoảng 5 phút Dạy – học bài mới:

Tải bản đầy đủ - 31trang

8,3 – 1,4 – 3,6 8,3 – 1,4 – 3,6 = 6,9 – 3,6 8,3 – 1,4 +3,6
= 3,3 = 8,3 – 5 = 3,3
18,64 – 6,24 +10,5 18,64 – 6,24 +10,5 =18,64 – 16,74 = 18,64 – 6,24 – 10,5
= 1,9 = 12,4 – 10,5= 1,9 4. Củng cố - Dặn dò: khoảng 2-3 phút
-Yêu cầu HS nhắc lại cách trừ một số cho một tổng. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán , chuẩn bò bài tiếp theo.
-1 HS nhắc lại cách trừ một số cho một tổng.
Tập làm văn TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH
Đề bài: Tả lại một cảnh đẹp ở đòa phương em.
I.Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS rút kinh nghiệm về các mặt: bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, cách
trình bày, chính tả. - Nhận thức được ưu, khuyết điểm trong bài làm của mình và của bạn; biết sửa lỗi;
viết lại được một đoạn cho hay hơn. - Học sinh có ý thức tham gia sửa lỗi chung, tự sửa lỗi.
II. Chuẩn bò: GV: viết sẵn các đề bài lên bảng phụ. HS: chuẩn bò vở viết.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp. 2. Kiểm tra bài cũ: khoảng 5 phút


-Chấm vở của một số HS đã viết lại bảng thống kê của tiết học trước. -Nhận xét và ghi điểm cho từng HS.

3. Dạy – học bài mới:


-GV giới thiệu bài: nêu yêu cầu của tiết học.
Hoạt động dạy của GV Hoạt động học của HS
HĐ1: Nhận xét chung và hướng dẫn chữa một số lỗi điển hình: khoảng 8 phút
-GV nêu câu hỏi để HS xác đònh yêu cầu đề bài, GV dùng phấn màu gạch chân các từ quan trọng.
-Gọi HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh. -GV nhận xét những ưu điểm và hạn chế trong bài viết của HS.
+Ưu điểm: có bố cục ba phần rõ ràng, đúng trọng tâm, nhiều em biết chọn tả những đặc điểm nỗi bật của cảnh, câu văn có
hình ảnh. Một số em biết dùng phương pháp so sánh và nêu được tình cảm của mình với cảnh. GV đọc một số câu văn hay
của: Uyên Trinh, Đình Thành, ...cho cả lớp nghe để các em nhận ra cách diễn đạt, tình cảm của người viết.
+Hạn chế: Một số em còn tả lan man, chưa đi vào trọng tâm, cách tả chưa tuân thủ theo cấu tạo của bài văn tả cảnh, nội
dung tả từng phần chưa nhất quyết cứ nhớ ý gì là tả ý đó. -GV treo bảng phụ viết một số lỗi sai đặc trưng về ý và cách
diễn đạt. -Yêu cầu HS nêu nhận xét, phát hiện chỗ sai.
-HS đọc đề bài. -HS xác đònh yêu cầu đề bài.
-HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả cảnh.
-HS lắng nghe, nắm bắt những ưu điểm của bài văn, đoạn văn hay.
-HS lắng nghe, nắm bắt những hạn chế của bài văn, đoạn văn để
biết cách sửa và khắc phục.
-HS nêu nhận xét, phát hiện chỗ sai.
17
-Gọi HS lên bảng sửa lần lượt từng lỗi, cả lớp tự sửa ở giấy nháp.
-GV yêu cầu lớp nhận xét bài sửa trên bảng. GV sửa lại cho đúng bằng phấn màunếu có sai.
HĐ2: Trả bài và hướng dẫn HS sửa bài: khoảng 20 - 22 phút -GV trả bài cho HS và hướng HS sửa bài theo trình tự:
+Sửa lỗi chính tả: Tự sửa bài của mình sau đó đổi cho bạn bên cạnh để soát lại lỗi.
+Học tập những đoạn văn hay: GV đọc một số đoạn hay, yêu cầu HS trao đổi, thảo luận tìm ra cái hay đáng học tập trong
bài. -Yêu cầu tự chọn một đoạn văn viết chưa đạt trong bài làm của
mình để viết lại cho hay hơn. -Gọi một số HS đọc lại đoạn văn vừa viết lại.
-GV nhận xét đoạn văn HS viết lại của HS. 4.Củng cố- Dặn dò: khoảng 3 phút
-Nhận xét tiết học, biểu dương HS làm bài đạt điểm cao, những em tích cực tham gia chữa bài.
-Dặn những HS viết bài chưa đạt về nhà viết lại; chuẩn bò bài: Luyện tập làm đơn
-HS lên bảng sửa, lớp sửa vào giấy nháp.
-Nhận xét bài sửa trên bảng của bạn.
-Nhận bài tập làm văn. -Sửa lỗi chính tả.
-Nghe GV đọc đoạn văn, bài văn hay để tìm ra cái hay đáng học
tập. -Chọn đoạn văn viết chưa đạt viết
lại cho hay hơn. -HS đọc lại đoạn văn vừa viết lại,
HS khác nhận xét.
Kó thuật Bài 5: THÊU DẤU NHÂN tiết 1
I.Mục tiêu:
-HS nắm được quy trình thêu dấu nhân. -HS bước đầu thêu được dấu nhân.
-Rèn luyện HS kó năng quan sát nhận xét.
II. Chuẩn bò:
GV: Một số sản phẩm thêu dấu nhân. HS +GV: một mảnh vải, kim chỉ khâu, phấn vạch, thước.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp lớp. 2. Kiểm tra bài cũ khoảng 5 phút : Kiểm tra dụng cụ tiết học.

3. Dạy – học bài mới:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp. 2. Kiểm tra bài cũ: khoảng 5 phút Dạy – học bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×