Tải bản đầy đủ - 31 (trang)
Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -Gọi 1 HS đọc lại ghi nhớ. Dạy - học bài mới: Hoạt động dạy của GV

Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -Gọi 1 HS đọc lại ghi nhớ. Dạy - học bài mới: Hoạt động dạy của GV

Tải bản đầy đủ - 31trang

4. Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -Gọi 1 HS đọc lại ghi nhớ.


-GV nhận xét tiết học. -Về nhà học thuộc ghi nhớ, chuẩn bò bài tiếp theo.
-HS đọc lại ghi nhớ.
Ngày soạn: Ngày 13 11 2006 Ngày dạy: Thứ tư, ngày 15 11 2006
Kể chuyện
NGƯỜI ĐI SĂN
I.Mục đích, yêu cầu:
-HS nắm được nội dung và hiểu được ý nghóa câu chuyện: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng.
-Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện; biết kết hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, một cách tự nhiên; theo dõi bạn kể
chuyện, nhận xét, đánh giá đúng lời kể của bạn; kể tiếp được lời bạn. -Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên.
II. Chuẩn bò:
-Tranh minh họa truyện trong SGK, phóng to tranh.
III. Các hoạt động dạy và học:
1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp lớp. 2. Kiểm tra bài cũ khoảng 5 phút : -Gọi HS kể chuyện về 1 lần em được đi thăm
cảnh đẹp ở đòa phương hoặc nơi khác.
Khiết Ngọc
-GV nhận xét ghi điểm.

3. Dạy - học bài mới: Hoạt động dạy của GV


Hoạt động học cảu HS
-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học. HĐ1: Giáo viên kể chuyện. khoảng 10 phút
-GV kể chuyện lần 1 và kết hợp giải nghóa từ khó súng kíp: loại súng cũ chế tạo theo phương pháp thủ công. GV chỉ kể 4
đoạn với 4 bức tranh. Bỏ lại đoạn 5 để HS tự phỏng đoán. -GV kể lần 2, vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa.
GV cần kể: Giọng chận rãi, diễn tả rõ lời nói của từng nhân vật, bộc lộ cảm xúc của những đoạn tả cảnh thiên nhiên, tả vẻ
đẹp của con nai, tâm trạng người đi săn. HĐ 2: HS tập kể chuyện. khoảng 12-17 phút
-Gọi 1 HS đọc nội dung 1 SGK107.
-GV hướng dẫn: Không cần kể đúng nguyên văn như cô đã kể chỉ cần kể được cốt chuyện và tình tiết tiêu biểu trong câu
chuyện. Chú ý giọng kể cho phù hợp với nội dung từng đoạn. -Tổ chức cho HS kể từng đoạn câu chuyện trong nhóm.
-Yêu cầu HS kể từng đoạn nối tiếp nhau trước lớp, GV gọi HS khác nhận xét bổ sung.
GV yêu cầu: Em thử đoán xem câu chuyện kết thúc thế nào và kể tiếp câu chuyện theo phỏng đoán của em.
-GV tổ chức cho HS kể theo cặp trong nhóm; sau đó kể trước lớp đoạn 5.
-HS theo dõi lắng nghe.
-HS lắng nghe GV kể, kết hợp quan sát tranh.
-HS đọc nội dung 1 SGK107, HS khác đọc thầm.
-Nghe GV hướng dẫn kể.
-HS kể từng đoạn câu chuyện trong nhóm.
-HS kể từng đoạn nối tiếp nhau trước lớp, HS khác nhận xét.
-HS thứ tự tự nêu dự đoán của mình.
-HS kể đoạn 5 nối tiếp nhau trước lớp, HS khác nhận xét.
12
-GV kể đoạn 5 câu chuyện trước lớp. -Tổ chức cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp – GV
nhận xét bổ sung. HĐ 3: Tìm hiểu nội dung ý nghóa câu chuyện:khoảng 5 phút
-GV yêu cầu HS tự đặt câu hỏi và gọi bạn khác trả lời để tìm hiểu nội dung ý nghóa câu chuyện. Nếu HS lúng túng thì GV
nêu câu hỏi để HS trả lời: H: Vì sao người đi săn không bắn con nai? Câu chuyện muốn
nói với chúng ta điều gì? -GV nhận xét ý của HS trả lời và rút ra ý nghóa câu chuyện:
Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên, không giết hại thú rừng. -Yêu cầu HS bình chọn bạn kể hay nhất, bạn có câu hỏi và câu
trả lời hay nhất.
4. Củng cố - Dặn dò: khoảng 3-4 phút -Yêu cầu HS nêu lại ý nghóa câu chuyện.
-Nhận xét tiết học tuyên dương. -Về kể lại câu chuyện cho gia đình nghe. Chuẩn bò: Kể chuyện
đã nghe, đã đọc nói về quan hệ giữa con người với thiên nhiên. -Theo dõi Gv kể đoạn 5.
-HS thi kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.3-5 em
-HS tự đặt câu hỏi để hỏi bạn về nội dung ý nghóa câu chuyện.
-Cả lớp bình chọn bạn kể hay nhất, bạn có câu hỏi hoặc câu trả
lời hay nhất.
-1 HS nêu.
Lòch sử ÔN TẬP: HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
XÂM LƯC VÀ ĐÔ HỘ1858 – 1945
I.Mục tiêu:
Học xong bài: -Giúp học sinh nhớ móc thời gian những sự kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến năm
1945 và ý nghóa lòch sử của các móc lòch sử quan trọng đó. -Học sinh biết trình bày một số sự kiện lòch sử tiêu biểu trong thời kì 1858 – 1945
-Giáo dục các em tự hào truyền thống đấu tranh của nhân dân ta.
II.Đồ dùng dạy học:
-Bản đồ hành chính Việt Nam. - Bảng thống kê sự kiện lòch sử từ bài 1 đến bài 10.
III.Hoạt động dạy - học:
1.Ổn đònh: Nề nếp 2.Kiểm tra bài cũkhoảng 5 phút: Bài: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.
HS1. Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày tháng năm nào? Ở đâu?
Minh Tuấn
HS2.Em hãy thuật lại buổi lễ tưng bừng của buổi lễ tuyên bố độc lập?
Ngọc yến
GV nhận xét ghi điểm từng HS. 3.Dạy - học bài mới:
Hoạt động dạy Hoạ
t độn
g học
-Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học. HĐ1: Tìm hiểu nội dung ôn tập. khoảng 12 phút
-Gv phát phiếu bài tập, yêu cầu HS điền điền thêm vào phần chỗ chấm nội dung thích -HS
13
hợp. Phiếu bài tập
Tên trong nhóm: ……………………………………………………………. Hãy điền thêm vào phần chỗ chấm nội dung, sự kiện, nhân vật thích hợp với các mốc
lòch sử sau: 1 Năm 1985:…………………………………………………………………………………
2 Phong trào đấu tranh chống Pháp nửa cuối thế kỉ 19: ……………………………………………………………………………………………………….
3 Phong traøo đấu tranh chống Pháp đầu thế kỉ 20: ………………………………………………………………………………………………………………
4 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày….tháng …năm ….Tại: …………………………………………………Do…………………………………… chủ trì hội nghò thành lập Đảng.
5 Ngày 19-8 -1945: ………………………………………………………… 6 Ngày 2 – 9 – 1945 : …………………………………………………………..
-Tổ chức HS làm bài theo nhóm bàn. -GV theo dõi nhắc nhở cho nhóm còn lúng túng.
HĐ2: Trình bày nội dung thảo luận.khoảng 15 phút -Tổ chức cho đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.
-GV nhận xét và chốt lại ý đúng, chấm điểm một số nhóm làm bài tốt. -GV yêu cầu HS trả lời;
H: Đảng Cộng sản Việt Na ra đời có ý nghóa lòch sử gì? …Từ đó, Cách mạng ta có Đảng lãnh đạo và giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.
H: Cách mạng Tháng Tám thành công có ý nghỉa lòch sử gì? Cách mạng Tháng Tám thành công khẳng đònh lòng yêu nước, tinh thần cách mạng. Đem lại độc lập, tự do cho
nước nhà đưa nhân ta thoát khỏi kiếp nô lệ -GV dán lên bảng: Bảng thống kê sự kiện lòch sử từ bài 1 đến bài 10, yêu cầu HS đọc.
4. Củng cố – Dặn dò: khoảng 2-3 phút -Gv nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà học bài, chuẩn bò bài tiếp theo. nhậ
n phiế
u bài
tập. -HS
đọc yêu
cầu của
phiế u
bài tập.
-HS làm
bài theo
nhó m
bàn.
-Đại diện
nhó m
trình bày,
nhó m
khác bổ
14
sung .
-HS trả
lời, HS
khác bổ
sung .
-HS trả
lời, HS
khác bổ
sung .
-2 HS
đọc.
Toán
53. LUYỆN TẬP I.Mục tiêu:
-Củng cố cho HS kó năng trừ hai số thập phân; cách tìm một thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ với số thập phân; trừ một số cho một tổng.
- HS biết vận dụng các kiến thức đã học làm tốt các bài tập ở SGK. - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học.
II. Chuẩn bò:
Phiếu bài tập bài 4.
III. Hoạt động dạy và học:
1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp lớp. 2. Kiểm tra bài cũ khoảng 5 phút:Gọi 2 HS lên bảng bảng làm bài, HS dưới làm
vào nháp: a Đặt tính và tính: 34,1 – 0,341
Bảo Yến
b Tìm x, biết: 23,14 + x = 231,4
Hoàng Vũ
GV nhận xét ghi điểm. 3. Dạy - học bài mới:
Hoạt động dạy Hoạt động học
-Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học.
15
HĐ1: Làm bài tập 1: khoảng 7 phút -Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1 và HS tự đặt tính và tính.
-Gọi HS nhận xét bài bạn, GV chốt lại cho điểm. Đặt tính rồi tính:
a 68,72 b 52,37 c 75,5 d 60 - 29,91 - 8,64 - 30,26 - 12,45
38,81 43,73 45,24 47,55 HĐ2: Làm bài tập 2.khoảng 8 phút
-Yêu cầu HS đọc đề bài. -Tổ chức cho HS làm bài.HS khá giỏi làm xong trước các em
tiến hành làm tiếp bài 3. -Gọi HS nhận xét bài bạn và nêu cách tìm x của mình.
-GV chấm điểm và chốt lại cách làm: Bài 2:
Tìm x:
a x + 4,32 = 8,67 b 6,85 + x = 10,29 x = 8,67 – 4,32 x = 10,29 – 6,85
x = 4,35 x = 3,44 c x – 3,64 = 5,86 d 7,9 – x = 2,5
x = 5,86 + 3,64 x = 7,9 – 2,5 x = 9,5 x = 5,4
HĐ3: Làm bài tập 3: khoảng 7 phút -Gọi HS đọc bài xác đònh cái đã cho, cái phải tìm.
-Tổ chức cho HS làm bài HS khá, giỏi giúp cho HS trung bình -GV nhận xét chốt lại cách làm chấm điểm.
Bài giải: Quả dưa thứ hai cân nặng là:4,8 – 1,2 = 3,6 kg
Quả dưa thứ ba cân nặng là: 14,5 – 4,8 + 3,6 6,1 kg Đáp số: 6,1kg
HĐ4: Làm bài tập 4: khoảng 10 phút -GV treo bảng phụ có sẵn phần a và yêu cầu HS làm bài vào
phiếu bài tập. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn và rút ra quy tắc về trừ một số
cho một tổng. -GV nhận xét chốt lại:
Bài 4: a Tính rồi so sánh giá trò của a – b – c vaø a – b + c:
a b
c a – b – c
a – b + c: 8,9
2,3 3,5
8,9 –2,3 – 3,5 = 3,1 8,9–2,3 + 3,5 =3,1
12,38 4,3 2,08
12,38–4,3–2,08 = 6 12,38–4,3+2,08 = 6
16,72 8,4 3,6
16,72–8,4–3,6= 4,72 16,72–8,4+3,6= 4,72
-GV kết luận: a – b - c = a – b + c -Yeâu cầu HS áp dụng làm bài b
-GV nhận xét chấm điểm chốt lại cách làm. b Tính bằng hai cách:
-HS nêu yêu cầu bài tập 1 và HS tự đặt tính và tính làm vào vở, 4
em thứ tự lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn.
-HS đọc đề bài và làm bài vào vở, 4 em thứ tự lên bảng làm.
-Nhận xét bài bạn và nêu cách làm.
-HS đọc bài xác đònh cái đã cho, cái phải tìm.
-HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làm.
-Nhận xét bài bạn.
-Xác đònh yêu cầu bài tập. -Làm bài theo nhóm 2 em vào
phiếu, 1 nhóm lên bảng làm. -Nhận xét bài làm trên bảng; rút
ra kết luận.
-Áp dụng làm bài b vào vở, thứ tự 2 em lên bãng làm.
-Nhận xét bài làm của bạn.
16
8,3 – 1,4 – 3,6 8,3 – 1,4 – 3,6 = 6,9 – 3,6 8,3 – 1,4 +3,6
= 3,3 = 8,3 – 5 = 3,3
18,64 – 6,24 +10,5 18,64 – 6,24 +10,5 =18,64 – 16,74 = 18,64 – 6,24 – 10,5
= 1,9 = 12,4 – 10,5= 1,9 4. Củng cố - Dặn dò: khoảng 2-3 phút
-Yêu cầu HS nhắc lại cách trừ một số cho một tổng. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán , chuẩn bò bài tiếp theo.
-1 HS nhắc lại cách trừ một số cho một tổng.
Tập làm văn TRẢ BÀI VĂN TẢ CẢNH
Đề bài: Tả lại một cảnh đẹp ở đòa phương em.
I.Mục đích, yêu cầu: - Giúp HS rút kinh nghiệm về các mặt: bố cục, trình tự miêu tả, cách diễn đạt, cách
trình bày, chính tả. - Nhận thức được ưu, khuyết điểm trong bài làm của mình và của bạn; biết sửa lỗi;
viết lại được một đoạn cho hay hơn. - Học sinh có ý thức tham gia sửa lỗi chung, tự sửa lỗi.
II. Chuẩn bò: GV: viết sẵn các đề bài lên bảng phụ. HS: chuẩn bò vở viết.
III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu:

1. Ổn đònh: Chỉnh đốn nề nếp. 2. Kiểm tra bài cũ: khoảng 5 phút


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố – Dặn dò: khoảng 3 -5 phút -Gọi 1 HS đọc lại ghi nhớ. Dạy - học bài mới: Hoạt động dạy của GV

Tải bản đầy đủ ngay(31 tr)

×