Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
ĐỀ BÀI : - Đề có mệnh lệnh và đề mở. CÁCH LÀM BÀI -Cần vận dụng các phép lập luận giải thích, chứng CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

ĐỀ BÀI : - Đề có mệnh lệnh và đề mở. CÁCH LÀM BÀI -Cần vận dụng các phép lập luận giải thích, chứng CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

Tải bản đầy đủ - 151trang

TUẦN 23 - TIẾT 114 , 115
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS biết cách làm bài nghò luận về một vấn đề tưởng, đạo lí.

II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bà III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp : 1p GV kiểm tra só số HS
2. Kiểm tra bài cũ 5p Đọc thuộc lòng bài thơ Con cò. Cho biết ý nghóa của hình tượng con cò và đặc sắc nghệ thuật của bài
thơ? 3. Bài mới : 80p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 10P
60P
10P
HOẠT ĐỘNG 1 : TÌM HIỂU ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ
TƯỞNG, ĐẠO LÍ GV cho HS đọc các đề bài trong SGK.
?
Nhận xét về các dạng đề? ?
Mỗi em tự nghó ra một đề bài tương tự ?
GV cho HS thảo luận, ghi bảng. HOẠT ĐỘNG 2 : CÁCH LÀM BÀI
Gọi HS đọc đề bài trong SGK Yêu cầu HS tìm hiểu đề .
?
Suy nghó tức là như thế nào ? ?
Em hiểu đạo lí Uống nước nhớ nguồn như thế nào ?
? Tìm ý ?
- Giải thích câu tục ngữ. - Ý nghóa của đạo lí .
GV yêu cầu HS đọc kó phần dàn bài trong SGK.
GV hướng dẫn HS viết đoạn mở bài . HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN
LUYỆN TẬP GV gợi mở cho HS biết giải thích, phân

I. ĐỀ BÀI : - Đề có mệnh lệnh và đề mở.


- Đề có nêu vấn đề tư tưởng, đạo lí có ý nghóa.

II. CÁCH LÀM BÀI -Cần vận dụng các phép lập luận giải thích, chứng


minh, phân tích, tổng hợp. - Dàn bài chung :
+ Mở bài : Giới thiệu vấn đề + Thân bài : Giải thích, chứng minh nội dung vấn đề
; Nhận đònh, đánh giá vấn đề. + Kết bài : Kết luận, tổng kết, nêu nhận thức mới,
lời khuyên. - Bài làm cần có góc độ riêng và đưa ra được ý kiến
của người viết. II. LUYỆN TẬP
- Học để có kiến thức, kó năng. - Ai học thì sẽ có kiến thức.
-Khong ai học hộ cho ai được. - Nêu cao tinh thần tự học mới có thể nâng cao chất
Trang 128
4. Củng cố : 3p Các bước khi làm bài nghò luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí ?
Dàn bài chung ? 5. Dặn dò : 1p
Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác TUẦN 24 - TIẾT 116
BÀI 23 MÙA XUÂN NHO NHỎ
THANH HẢI I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
- Cảm nhận được những xúc cảm và ước vọng muốn làm mùa xuân nho nhỏ dâng hiến cho cuộc đời. - Rèn kó năng cảm thụ, phân tích thơ.

II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bà III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp 1p GV kiểm tra só số HS
2. Kiểm tra bài cũ 5p Nêu các bước làm bài nghò luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí ?
Nêu dàn bài chung ? 3. Bài mới 35p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 5P
30P
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU BÀI GV dựa vào chú thích để giới thiệu.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
Gv gọi HS đọc bài thơ. ?
Tìm mạch cảm xúc của bài thơ ? ?
Tìm bố cục của bài thơ ? - Khổ 1 : Cảm xúc trước mùa xuân đất trời.
- Khổ 23 : Cảm xúc về mùa xuân đất nước. - Khổ 45 : Suy nghó và ước nguyện của nhà thơ.
- Khổ 6 : Lời ca ngợi quê hương qua lời dân ca xứ Huế.
?
Mùa xuân ở khổ thơ đầu được dùng với ý nghóa gì? Hình ảnh mùa xuân thiên nhiên được phát họa
như thế nào ?Cảm xúa của tác giả trước cảnh đất

I. GIỚI THIỆU - Thanh Hải 1930 - 1980 , tên khai sinh là


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐỀ BÀI : - Đề có mệnh lệnh và đề mở. CÁCH LÀM BÀI -Cần vận dụng các phép lập luận giải thích, chứng CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×