Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
LUYỆN TẬP - Hoàn cảnh của Nguyễn Hiền MỤC TIẸU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. GIỚI THIỆU - Vũ Khoan là nhà hoạt động chính trò, nhiều MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp,

LUYỆN TẬP - Hoàn cảnh của Nguyễn Hiền MỤC TIẸU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. GIỚI THIỆU - Vũ Khoan là nhà hoạt động chính trò, nhiều MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp,

Tải bản đầy đủ - 151trang

10P
LÀM BÀI GV giới thiệu đề bài trong SGK.
? Muốn làm một bài văn nghò luận phải
trải qua những bước nào ? HS nhắc lại kiến thức cũ.
? Tìm hiểu đề này ?
? Tính chất ?
? Nhiệm vụ, yêu cầu ?
? Phạm Văn Nghóa là ai ? Làm gì ?
? Việc Thành đoàn phát động phong trào
có ý nghóa như thế nào ? GV hướng dẫn HS tìm hiểu dàn ý trong
SGK. GV hướng dẫn HS viết phần Mở bài, một
đoạn phần than bài. Đọc và sửa chữa. Hướng dẫn HS rút ra ghi nhớ.
HOẠT ĐỘNG 3 : CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP
GV hướng dẫn HS lập dàn bài cho đề bài 4 mục I.

II. LUYỆN TẬP - Hoàn cảnh của Nguyễn Hiền


- Tinh thần ham học - Ý thức tự trọng
- Liên hệ bản thân, học tập Nguyễn Hiền.
5. Dặn dò : 1p Học thuộc bài. Xem trước bài Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới
TUẦN 21 - TIẾT 101
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TẬP LÀM VĂN

I. MỤC TIẸU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Tập suy nghó về một hiện tượng thực tế ở đòa phương. - Viết một bài văn trình bày vấn đề đó với suy nghó, kiến nghò của mình dưới hình thức thích hợp : tự sự,
miêu tả, nghò luận, thuyết minh. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bà

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Bước 1: Ổn đònh lớp 1p


GV kiểm tra só số HS. 2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p
- Nêu các bước khi làm bài nghò luận về một sự việc, hiện tượng đời sống. - Nêu dàn bài chung, yêu cầu khi làm bài ?

3. Bước 3 : Dạy học bài mới 35p


Trang 118
TUẦN 21 - TIẾT 102 BÀI 20
CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI
VŨ KHOAN I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS : - Nhận biết được những điểm mạnh, điểm yếu trong thói quen, tính cách của con người Việt Nam, yêu
cầu gấp rút phải khắc phục điểm yếu, hình thành những đức tính và thói quen tốt khi đất nước đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thế kỉ mới.
- Nắm được trình tự lập luận và nghệ thuật lập luận của tác giả. II. CHUẨN BỊ
Giáo án, SGK, tài liệu tham khảo. III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, thảo luận, qui nạp, mở rộng. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Bước 1 : Ổn đònh lớp1p GV kiểm tra só số HS

2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p Kiểm tra tập bài soạn của một số HS


3. Bước 3 : Dạy học bài mới 80p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG CẦN ĐẠT 10P
20P
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU GV : Dựa vào chú thích giới thiệu bài,
nhấn mạnh ý nghóa cấp thiết của bài viết Thời điểm ra đời của bài viết
HS : Theo dõi, ghi nhận những ý khái quát.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

I. GIỚI THIỆU - Vũ Khoan là nhà hoạt động chính trò, nhiều


năm là thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, hiện là Phó Thủ tướng chính phủ.
- Bài viết này đăng trong tạp chí Tia sáng năm 2001.

II. TÌM HIỂU VĂN BẢN


Trang 119
45P
5P

1. Đọc văn bản : GV hướng dẫn cách đọc : giọng trầm tónh,


khách quan nhưng không xa cách thể hiện thái độ của tác giả.
GV gọi HS đọc. HS đọc, HS khác nhận xét, GV nhận xét
chung. 2. Tìm luận điểm của bài :
?
Luận điểm của bài viết này là gì ? HS tìm trong SGK, phát biểu.
GV kết luận. ?
Tìm hệ thống luận cứ của bài ? ?
Luận cứ nào là luận cứ mở đầu? Ý nghóa của nó? Các lí lẽ nào đã chứng minh cho luận
cứ này? ?
Luận cứ thứ hai là gì? Được triển khai trong các ý nào?
? Tác giả đã chỉ ra những điểm mạnh và
điểm yếu gì của con người VN? ?
Khi nêu những điểm mạnh và điểm yếu của con người VN, thái độ của tác giả ra sao?
? Nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của văn
bản?
HOẠT ĐỘNG 3 : TỔNG KẾT ? Tính cấp thiết của bài viết ?
? Hệ thống luận cứ của bài? GV hướng dẫn HS tổng kết dựa vào ghi nhớ.

1. Luận điểm : Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh,


cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới.

2. Hệ thống luận cứ : a. Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới thì sự


chuẩn bò quan trọng nhất là bản thân con người.
- Từ cổ chí kim, con người luôn là động lực phát triển của lòch sử.
- Trong nền kinh tế tri thức, vai trò của con người lại càng nổi trội.
b. Bối cảnh thế giới hiện nay và những mục tiêu nặng nề của đất nước :
- Bối cảnh hiện nay là một thế giới mà khoa học công nghệ phát triển như huyền thoại, các nền
kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng. - Nước ta phải đương đầu với các nhiệm vụ quan
trọng. c. Những điểm mạnh và điểm yếu của con
người Việt Nam : - Thông minh, nhạy bén với cái mới nhưng lại
thiếu kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành. - Cần cù sáng tạo nhưng lại thiếu đức tính tỉ mỉ,
không coi trọng nghiêm ngặt qui trình công nghệ, chưa quen với cường độ khẩn trương.
- Có tinh thần đoàn kết, đùm bọc nhất là trong chiến đấu chống ngoại xâm nhưng lại thường đố
kò nhau trong làm ăn và trong cuộc sống thường ngày.
- Thích ứng nhanh nhưng có nhiều hạn chế trong thói quen và nếp nghó.

III. TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK tr


4. Bước 4 : Củng cố 3p Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân là gì? Hướng khắc phục ra sao?

5. Dặn dò : 1p Chuẩn bò bài Các thành phần biệt lập tiếp theo


TUẦN 21 - TIẾT 103
Trang 120

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Nhận biết hai thành phần biệt lập : gọi đáp, phụ chú - Biết được công dụng của mỗi thành phần trong câu.
- Biết đặt câu có thành phần gọi đáp, phụ chú. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bà

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp 1p


GV kiểm tra só số HS 2. Kiểm tra bài cũ : 5p
Bài viết Chuẩn bò hành trang vào thế kỉ mới ra đời trong thời điểm có ý nghóa như thế nào ? Luận diểm chính của bài là gì ?

3. Bài mới 35p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 10P
10P
15P
HOẠT ĐỘNG 1 : HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẦN GỌI
ĐÁP GV gọi HS đọc đoạn trích a, b ở mục I
SGK và yêu cầu HS trả lời 3 câu hỏi ở dưới.
?
Thế nào là thành phần gọi đáp ?
HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VỀ THÀNH PHẦN
PHỤ CHÚ GV cho HS đọc câu a, b trong mục II, trả
lời ba câu hỏi ở dưới. ?
Vậy thế nào là thành phần phụ chú ?
HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP
GV cho HS đọc lần lượt yêu cầu của các BT 1,2, 3,4
Chia nhóm cho HS thảo luận. HS trao đổi, trình bày
GV sửa chữa, nhận xét.

I. THÀNH PẦHN GỌI ĐÁP Thành phần gọi đáp dùng để tạo lập hoặc duy trì


quan hệ gaio tiếp. Ví dụ : này, ê, vâng , dạ…

II. THÀNH PHẦN PHỤ CHÚ - Thành phần phụ chú dùng để bổ sung một số chi


tiết cho nội dung chính của câu . - Thành phần phụ chú thường được đặt giữa hai dấu
gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang và một dấu phẩy.

III. LUYỆN TẬP BT 1 :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LUYỆN TẬP - Hoàn cảnh của Nguyễn Hiền MỤC TIẸU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. GIỚI THIỆU - Vũ Khoan là nhà hoạt động chính trò, nhiều MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp,

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×