Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp 1p ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG :

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp 1p ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG :

Tải bản đầy đủ - 151trang

10 P
15P HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH
KHÁI NIỆM THÀNH PHẦN CẢM THÁN
GV gọi HS đọc các câu a, b và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới.
?
Thành phần cảm thán là gì ?
HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP
GV yêu cầu HS xác đònh yêu cầu của các BT, chia nhóm thảo luận, trình
bày, sửa chữa. Ví dụ : hình như, chắc, có lẽ…
Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của người nói vui, buồn, mừng, giận…
Ví dụ : ô, ôi, a, than ôi,… III. LUYỆN TẬP
BT 1 : a. có lẽ tình thái
b. chao ôi cảm thán c. hình như tình thái
d. chã nhẽ tình thái BT 2 :
Dường như hình như - có vẻ như - có lẽ - chắc là - chắc hẳn - chắc chắn.
BT 3 : Chắc chắn : cao nhất
Hình như : thấp nhất Tác giả chọn từ chắc thể hiện sự phán đoán vì
người nói là bạn thân của anh .
4. Củng cố 3p Thành phần biệt lập là gì ? Thế nào là thành phần tình thái, thành phần cảm thán ? Cho ví dụ ?
5. Dặn dò 1p Học thuộc bài, làm BT 4, xem trước bài Nghò luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
TUẦN 20 - TIẾT 99
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS hiểu một hình thức nghò luận phổ biến trong đời sống : nghò luận về một sự việc, hiện tượng đời
sống. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bà

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp 1p


GV kiểm tra só số HS 2. Kiểm tra bài cũ 5p
Thành phần tình thái là gì ? Thành phần cảm thán là gì ? Nêu ví dụ ? 3.Bài mới 35p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 25P HOẠT ĐỘNG 1 : TÌM HIỂU BÀI
NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, I. TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ
VIỆC HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG
Trang 116
10P
HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG GV cho HS đọc văn bản Bệnh lề mề.
? Bài văn có mấy đoạn ? Ý chính của
mỗi đoạn là gì ? GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi
trong SGK. GV hướng dẫn HS học Ghi nhớ.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP
BT 1 : Tìm các sự việc, hiện tượng đáng đem ra bàn luận ?
HS phát biểu, GV ghi bảng. Sau đó cho HS thảo luận tìm các sv, ht có vấn đề
để viết bài. BT 2 : GV cho HS đọc đề bài và trả lời.
4. Củng cố 3p Thế nào là bài nghò luận về một sự việc, hiện tượng đời sống ? Yêu cầu về nội dung và hình thức là gì ?
5. Dặn dò 1p Học thuộc bài ghi và xem trước bài Cách làm bài nghò luận về một sự việc hiện tượng đời sống.
TUẦN 20 - TIẾT 100
CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS biết cách làm bài nghò luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bà III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp 1p GV kiểm tra só số HS
2. Kiểm tra bài cũ 5p Thế nào là bài nghò luận về một sự việc, hiện tượng đời sống ? Yêu cầu về nội dung và hình thức là gì ?

3. Bài mới 35p TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS


NỘI DUNG BÀI GHI 5P
20P
HOẠT ĐỘNG 1 : TÌM HIỂU CÁC ĐỀ BÀI
GV gọi HS đọc các đề bài trong SGK. ? Cấu tạo của các đề bài này như thế
nào ? ? Mỗi em nghó ra một đề bài tương tự ?
GV chốt ý. HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU CÁCH

I. ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG


Đề bài phải nêu ra một sv, ht đời sống đáng quan tâm và yêu cầu nêu suy nghó, ý kiến…

II. CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG :


1. Tìm hiểu đề và tìm ý
Trang 117
10P
LÀM BÀI GV giới thiệu đề bài trong SGK.
? Muốn làm một bài văn nghò luận phải
trải qua những bước nào ? HS nhắc lại kiến thức cũ.
? Tìm hiểu đề này ?
? Tính chất ?
? Nhiệm vụ, yêu cầu ?
? Phạm Văn Nghóa là ai ? Làm gì ?
? Việc Thành đoàn phát động phong trào
có ý nghóa như thế nào ? GV hướng dẫn HS tìm hiểu dàn ý trong
SGK. GV hướng dẫn HS viết phần Mở bài, một
đoạn phần than bài. Đọc và sửa chữa. Hướng dẫn HS rút ra ghi nhớ.
HOẠT ĐỘNG 3 : CỦNG CỐ, LUYỆN TẬP
GV hướng dẫn HS lập dàn bài cho đề bài 4 mục I.

II. LUYỆN TẬP - Hoàn cảnh của Nguyễn Hiền


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp 1p ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VIỆC, HIỆN TƯNG ĐỜI SỐNG :

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×