Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Bước 1: Ổn định lớp 1P MỤC TIÊU CÀN ĐẠT Giúp Hs: PHƯƠNG PHÁP MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :

PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Bước 1: Ổn định lớp 1P MỤC TIÊU CÀN ĐẠT Giúp Hs: PHƯƠNG PHÁP MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :

Tải bản đầy đủ - 151trang

BÀI 18 BÀN VỀ ĐỌC SÁCH
CHU QUANG TIỀM I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS: - Hiểu được sự cần thiết của sự đọc sách và PP đọc sách
- Rèn luyện thêm cách viết văn nghị luận của Chu Quang Tiềm II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bà

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Bước 1: Ổn định lớp 1P


GV kiểm tra sĩ số 2. Bước 2: Kiểm tra bài cũ 5P
Gv kiểm tra bài soạn của HS 3. Bước 3: Dạy học bài mới 80P
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG 10P
20P
HOẠT ĐỘNG1: GIỚI THIỆU BÀI Gv dẫn vào bài, giới thiệu và khẳng định giá trị của
văn bản ? Cho biết vài nét về tác giả Chu Quang Tiềm và xuất
xứ của văn bản Bàn về đọc sách?
HOẠT ĐỘNG 2: HƯỚNG DẪN ĐỌC, TÌM HIỂU THỂ LOẠI, GIẢI THÍCH TỪ KHĨ, TÌM BỐ
CỤC GV: Đọc rõ ràng, mạch lạc với giọng tâm tình, nhẹ
nhàng chú ý các hình ảnh so sánh trong bài. Gv gọi 3 - 4 Hs đọc và nhận xét cách đọc
? Hãy xác định kiểu loại của VB? =Nghị luận dựa vào hệ thống luận điểm, cách lập
luận và tên VB Gv hướng dẫn Hs giải thích từ khó

I. GIỚI THIỆU - Chu Quang Tiềm 1897-1986 là nhà mĩ


học và lí luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc.
- Bài viết Bàn về đọc sách là két quả của q trình tích lũy kinh nghiệm của người
từng trải. II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Bố cục: - Phần 1 Học vấn…thế giới mới. Tầm
quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách. - Phần 2 lich sự…tiêu hao lực lượng.
Nêu các khó khăn, các thiên hướng sai lạc dễ mắc phải khi đọc sách.
- Phàn 3 còn lại: Bàn về phương pháp đọc sách cách chọn và cách đọc.
Trang 109
45P
5P ? Tìm bố cục của bài viết qua đó chỉ ra hệ thống luận
điểm ? Lưu ý: Đây là đọan trích nên khơng có đọan mở, thân, kết
HOẠT ĐỘNG 3: HƯỚNG DẪN ĐỌC-HIỂU CHI TIẾT
? Tác giả đã lý giải tầm quan trọng và sự cần thiết cuỉa sự đọc sách đối với mỗi người ntn ?
+ Mối quan hệ giữa đọc sách và học vấn ra sao ? + Học vấn là gì ? Tích lũy được là nhờ đâu?
+ Vậy sách có vai trò gì? + Coi thường sách thì con người trở nên ntn?
+ Đọc sách sẽ giúp ích được gì? + Em hiểu câu Có được sự chuẩn bị … thế giới
mới ntn? ? Trong tình hình hiện nay, sách nhiều vơ kể thì việc
lựa chọn sách gặp phải khó khăn gì? Tác hại của nó ra sao? Tác giả đã so sánh ntn?
? Tác giả khuyên chúng ta nên chọn sách ntn? ? Cách đọc sách đúng đắn là ntn? Cái hại của việc
đọc sách hời hợt được tác giả phản ánh ra sao? ? Bố cục bài viết, cách trình bày có gì đáng chú ý?
HOẠT ĐỘNG 4: TỔNG KẾT, LUYỆN TẬP ? Em rút ra được điều gì khi học bài này?

2. Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách:


- Sách đã ghi chép, cô đúc và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà mọi người
tìm tòi, tích lũy được qua từng thời đại. - Vì vậy đọc sách là con đường tích lũy,
nâng cao vốn tri thức. 3. Hai cái hại thường gặp khi đọc sách:
- Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu.
- Sách nhiều khiến người đọc khó chọn lựa, lãng phí thời gian và sức lực với
những cuốn sách khơng thật có ích. 4. Phương pháp đọc sách:
a Cách chọn sách: - Không tham đọc nhiều mà phải chọn cho
tinh, đọc cho kĩ. - Cần đọc kĩ sách chuyên môn
- Nên đọc thêm những cuốn sách gàn gũi với chuyên môn.
b Phương pháp đọc sách: - Không nên đọc lướt qua mà phải vừa
đọc, vừa suy ngẫm. - Không nên đọc tràn lan, tùy hứng mà cần
đọc có hệ thống, có kế hoạch. 5. Sức thuyết phục của văn bản:
- Nội dung và cách trình bày các luận điểm vừa đạt lí vừa thấu tình.
- Bố cục chặt chẽ, hợp lí. - Cách viết giàu hình ảnh.

III. TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK


4. Bước 4: Củng cố: 3P Hệ thống luận điểm của bài? Sức hấp dẫn của bài?

5. Bước 5: Dặn dò 1P Về học bài, chuẩn bị bài Khởi ngữ


TUẦN 19 TIẾT 93
KHỞI NGỮ

I. MỤC TIÊU CÀN ĐẠT Giúp Hs:


- Nhận biết khởi ngữ, phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ. - Nhận biết cơng dụng của khởi ngữ.
- Biết dặt câu có khởi ngữ II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bà

III. PHƯƠNG PHÁP


Trang 110
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG
15p
20p HOẠT ĐỘNG 1: THÀNH PHÀN KIẾN THỨC
KHỞI NGỮ Gv gọi Hs đọc yêu càu của mục 1 và suy nghĩ trả lời
a CN là anh b CN là tôi
c CN là chúng ta Các từ ngữ in đậm đứng trước CN và không có quan
hệ C-V với CN. ? Khởi ngữ là gì? Cơng dụng của nó trong câu là gì?
? Trước các từ ngữ in đậm nói trên có thể thêm những từ nào?
HOẠT ĐỘNG 2: HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP Gv yêu cầu Hs đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Suy nghĩ và trả lời. I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG DỤNG CỦA
KHỞI NGỮ TRONG CÂU - Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước
chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.
- Trước khởi ngữ thường có thể thêm các quan hệ từ: về, đối với.

II. LUYỆN TẬP Bài tập 1: Tìm khởi ngữ:


a Điều này. b Đối với chúng mình.
c Một mình. dLàm khí tượng.
e Đối với cháu. Bài tập 2:
a Làm bài, anh ấy cẩn thận lắm. b Hiểu thì tơi hiểu rồi nhưng giải thì tơi
chưa giải được.
4. Bước 4: Củng cố ? Khởi ngữ là gì?
? Cơng dụng? 5.Dặn dò : 1p
Học thuộc bài, xem trước bài Phép phân tích và tổng hợp TUẦN 19
TIẾT 94
PHÉP PHÂN TÍCH TỔNG HỢP
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp Hs hiểu và biết vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trong văn nghị luận

II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bà III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Bước 1: Ổn định lớp Gv kiểm tra sĩ số HS

2. Bước 2: Kiểm tra bài cũ Nêu đặc điểm và công dụng của khởi ngữ


Hãy đặt câu có khởi ngữ 3. Bài mới
Trang 111
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI
15p
20p
HOẠT ĐỘNG 1 : TÌM HIỂU PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP
GV gọi 2 HS đọc văn bản SGK ? Thông qua các dẫn chứng ở đoạn mở bài, tác giả
đã rút ra nhận xét về vấn đề gì ? ? Hai luận điểm chính trong văn bản là gì ?
? Để xác lập hai luận điểm trên, tác đã sử dụng phép lập luận gì ?
? Để chốt lại vấn đề tác giả đã sử dụng phép lập luận gì?
GV gọi 2 HS đọc chậm, rõ phần ghi nhớ.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP GV gọi HS đọc yêu cầu của BT và suy nghĩ, trả
lời.

I. TÌM HIỂU PHÉP LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP


GHI NHỚ SGK
II. LUYỆN TẬP BT 1 : Phân tích luận điểm Học vấn….của
học vấn - Thứ nhất : học vấn là thành quả tích lũy của
nhân loại - Thứ hai : muốn phát triển học thuật thì phải
đọc sách, nếu khơng sẽ trở thành kẻ lạc hậu, đi giật lùi.
- Thứ ba : đọc saxh1 là hưởmg thụ thành quả, kinh nghiệm hàng nghìn năm của nhân loại.
BT 2 : Phân tích lí do phải chọn sách để đọc - Sách nhiều nên phải lựa chọn
- Phải lựa những cuốn sách cơ bản, đích thực - Phải đọc cái cơ bản, cần thiết nhất.
4. Củng cố : 3p Vai trò của phép phân tích, tổng hợp là gì ?

5. Dặn dò : 1p Làm BT 3,4.


Xem trước bài Luyện tập.
TUẦN 19 - TIẾT 95
LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận.


II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bà III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp : 1p GV kiểm tra sĩ số HS
2. Kiểm tra bài cũ : 5p Vai trò của phép phân tích và tổng hợp là gì ?
3.Bài mới : 35p TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI GHI
15p HOẠT ĐỘNG 1 : ĐỌC VÀ NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ
GV gọi HS đọc văn bản a, b và chỉ ra trình
BÀI TẬP 1 : a. Luận điểm : Thơ hay là hay cả hồn lẩn xác, hay
cả bài , tác giả đã phân tích :
Trang 112
20p tự phân tích của đoạn văn.
HS đọc , suy nghĩ và trả lời. GV nhận xét
HOẠT ĐỘNG 2 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH
GV gọi HS đọc BT 2 , 3 và yêu cầu HS thảo luận
HS thảo luận, trình bày, bổ sung GV nhận xét.
- Cái hay ở các điệu xanh. - Ở những cử động
- Ở các vần thơ - Ở các chữ không non ép
b.- Đoạn đầu nêu các quan niệm mấu chốt của sự thành đạt.
- Đoạn sau phân tích từng quan niệm đúng sai như thế nào và kết lại ở việc phân tích bản thân chủ quan
của mỗi người. BÀI TẬP 2 :
- Học đối phó là học mà khơng lấy việc học làm mục đích chính.
-Học đối phó là học bị động, cốt đối phó với sự đòi hỏi của thầy cơ, thi cử.
Do đó người học chán nản và hiệu quả thấp. -Học đối phó là học hình thức khơng đi sâu vào thực
chất kiến thức. - Dù có bắng cấp nhưng đầu óc vẫn rỗng tuếch.
BÀI TẬP 3 : - Sách vở đúc kết tri thức của nhân loại đã tích lũy từ
xưa đến nay. - Muốn tiến bộ thì phải đọc sách.
-Đọc kĩ và hiều sâu. - Đọc sâu và đọc rộng.
4. Củng cố : 3p thế nào là phép lập luận phân tích và tổng hợp ?

5. Dặn dò : 1p Về làm BT 4,xem trước bài Tiếng nói của văn nghệ.


TUẦN 20 – TIẾT 96, 97
BÀI 19 TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ
NGUYỄN ĐÌNH THI
I.
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS : -
Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó. -
Hiểu thêm cách viết bài nghị luận qua tác phẩm nghị luận này của Nguyễn Đình Thi.

II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bà III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1.Ổn định lớp : 1p GV Kiểm tra sĩ số HS

2. Kiểm tra bài cũ : 5p GV kiểm tra bài soạn của HS.


3. Bài mới 80p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 10P
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU GV dựa vào chú thích để giới thiệu.

I. GIỚI THIỆU - Nguyễn Đình Thi 1924 - 2003 , quê


Trang 113
15P
15P
15P
15P
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
GV yêu cầu HS đọc kĩ văn bản tóm tắt hệ thống luận điểm.
 - Nội dung của văn nghệ : thực tại khách quan hòa cùng với
nhận thức mới mẻ của nghệ sĩ.  - Tiếng nói của văn nghệ rất cần
thiết đối với cuộc sống của con người.
 - Văn nghệ có khả năng cảm hóa, sức lơi cuốn kì diệu.
? Chỉ ra tính chặt chẽ của bố cục ? = Các luận điểm vừa bổ sung cho nhau
vừa nối tiếp tự nhiên theo hướng ngày càng phân tích sâu sức mạnh đặc trưng
của văn nghệ. ?
Theo tác giả, nội dung phản ánh của văn nghệ là gì?
? Tác phẩm nghệ thuật lấy chất liệu ở
đâu ? ?
Khi sáng tác có phải nghệ só chỉ đơn thuần phản ánh thực tại không?
? Tác phẩm nghệ thuật có phải là bài
thuyết lí khô khan không ? Tại sao ? ?
Người tiếp nhận có ảnh hưởng gì đến nội dung của văn nghệ ?
GV chốt ý . GV yêu cầu HS đọc kó phần giữa
của bài viết. ? Nguyễn Đình Thi đã phân tích sự
cần thiết của văn nghệ như thế nào ?
? Văn nghệ đến với người đọc qua
con đường nào ? ?
Cảm nhận về cách viết văn của Nguyễn Đình Thi qua bài viết này ?
1. Nội dung phản ánh của văn nghệ : - Tác phẩm nghệ thuật lấy chất liệu từ
thực tại khách quan. Ngoài ra nghệ só còn gửi vào đó một cách nhìn, một lời
nhắn nhủ của riêng mình. - Tác phẩm văn nghệ cchứa đựng tất cả
những say sưa, mơ mộng, vui buồn, yêu ghét của nghệ só.
- Nội dung của văn nghệ còn là rung cảm và nhận thức của người tiếp nhận.
Nó sẽ được phát huy qua từng thế hệ người đọc.

2. Sự cần thiết của văn nghệ : - Văn nghệ giúp chúng ta sống đầy đủ


hơn, phong phú hơn với cuộc đời và với chính mình.
- Tiếng nói của văn nghệ giúp con người gắn bó nhiều hơn với cuộc đời.
- Văn nghệ góp phần làm tươi mát cuộc sống khắc khổ hàng ngày.
3. Sức mạnh kì diệu của văn nghệ : - Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm.
Tư tưởng của văn nghệ không khô khan mà lắng sâu vào cảm xúc. Từ đó tác
Trang 114
10P
HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT
GV hướng dẫn HS học Ghi nhớ. phẩm văn nghệ lay động cảm xúc, đi
4. Củng cố 3p Hệ thống luận điểm của bài ?
Nội dung phản ánh của văn nghệ là gì ? Sức mạnh của nó ? 5. Dặn dò 1p
Học thuộc bài. Xem trước bài Các thành phần biệt lập TTUẦN 20 - TIẾT 98
CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Nhận biết hai thành phần biệt lập : tình thái, cảm thán. - Nắm được công dụng của mỗi thành phần.
- Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bà

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Bước 1: Ổn định lớp 1P MỤC TIÊU CÀN ĐẠT Giúp Hs: PHƯƠNG PHÁP MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS có kĩ năng phân tích và tổng hợp trong lập luận. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×