Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

Tải bản đầy đủ - 151trang

HOẠT ĐỘNG 4 : TỔNG KẾT Giá trò nội dung và nghệ thuật của tác phẩm ?
4. Bước 4 : Củng cố 3p Nhuận Thổ đã thay đổi như thế nào ?
Ý nghóa của hình ảnh con đường ? 5. Bước 5 : Dặn dò 1p Chuẩn bò bài Ôn tập Tập làm văn.
TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 3, BÀI KIỂM TRA TIẾNG VIỆT, BÀI KIỂM TRA VĂN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: - Tự đánh giá bài làm của mình qua bài tập làm văn số 3, bài kiểm tra tiếng việt, bài kiểm tra
văn, thấy được những ưu điểm và hạn chế qua các bài kiểm tra mà giáo viên đã chấm và sửa chữa. - Qua các bài kiểm tra học sinh khắc sâu hơn về kiến thức của 3 phần văn bản, Tiếng Việt và Tập Làm
Văn… II. CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án, SGK, các bài kiểm tra đã chấm. - HS: Xem lại nội dung các bài kiểm tra.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Giáo viên phát và sửa các bài kiểm tra của học sinh
TẬP LÀM VĂN ÔN TẬP TẬP LÀM VĂN

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Nắm được các nội dung chính của phần Tập Làm Văn đã học, thấy được tính chất tích hợp của chúng với văn bản chung.
- Thấy được tính kế thừa và phát triển của các nội dung Tập Làm Văn đã học ở lớp dưới. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bài

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP


Trang 101
Tuần 16, tiết 78, 79, 80 Bài 15, 16
Ngày chấm: 09-10122008 Ngày trả: 11-12122008
Tuần 17, tiết 81,82,83,84 Bài 16, 17
Ngày soạn: 12122008 Ngày dạy: 15-19122008
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI GHI
5p
10p
10p
10p
10p
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU GV nêu ý nghóa, mục tiêu của bài
học. HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN
ÔN TẬP Gọi HS đọc lần lượt các câu hỏi
GV hướng dẫn trả lời. ? Nội dung trọng tâm của phần
TLV 9 tập 1 ?
? Vai trò, vò trí, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong văn
bản thuyết minh là gì ?
? Hãy phân biệt văn bản thuyết minh có yếu tố tự sự, miêu tả với
văn bản tự sự, văn bản thuyết minh ?
? Nêu nội dung của văn bản tự sự?
? Vai trò, tác dụng của các yếu tố miêu tả nội tâm và nghò luận
trong văn bản tự sự ?
1. Nội dung trọng tâm của phần TLV 9 tập 1 : - Văn bản thuyết minh : Thuyết minh kết hợp với miêu tả,
nghò luận, giải thích, các yếu tố nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, nhân hóa…
- Văn bản tự sự : + TS kết hợp với biểu cảm và miêu tả nội tâm, tự sự kết
hợp với nghò luận. + Nội dung mới : đối thoại, độc thoại và độc thoại nội
tâm, người kể chuyện và vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự.
2. Vai trò, vò trí, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật và miêu tả trong văn bản thuyết minh :
- Cần phải giải thích các thuật ngữ,các khái niệm có liên quan đến tri thức về đối tượng, giúp người đọc dễ dàng
hiểu được đối tượng. - Cần phải miêu tả để người đọc có hứng thú khi tìm hiểu
về đối tượng, tránh sự khô khan, nhàm chán… - Ví dụ : Hạ Long đá và nước, Cây chuối trong đời sống
của người Việt Nam . 3. Phân biệt văn bản thuyết minh có yếu tố miêu tả, tự
sự với văn miêu tả ,tự sự : - Văn bản thuyết minh có yếu tố miêu tả, tự sự góp phần
làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh và gây hứng thú cho người đọc.
- Văn bản thuyết minh : nhằm tái hiện đối tượng sao cho người đọc cảm nhận được nó
- Văn bản tự sự : nhằm kể lại một câu chuyện có đầu, có cuối, có nguyên nhân, diễn biến kết quả.
4. Nội dung văn bản tự sự: - Nhận diện các yếu tố miêu tả nội tâm, nghò luận, đối
thoại và độc thoại, người kể chuyện - Thấy rõ vai trò, tác dụng của các yếu tố trên.
- Kó năng kết hợp được các yếu tố đó. Vai trò, tác dụng của các yếu tố miêu tả nội tâm và nghò
luận trong văn bản tự sự: - Xd nhân vật, làm cho nhân vật sống động.
Trang 102
5p
10p
10p
10p ? Nêu ví dụ ?
? Các nội dung văn bản tự sự ở lớp 9 có gì giống và khác so với
các nội dung kiểu văn bản này đã học ở lớp dưới ?
? Giải thích tại sao trong một vb có đủ các yếu tố miêu tả, biểu
cảm, nghò luận mà vẫn gọi là vb tự sự ?
? Kẻ lại bảng và đánh dấu vào các ô trống mà kiểu vb chính có
thể kết hợp với các yếu tố tương ứng trong nó.
? Tại sao Tập Làm Văn của HS phải có đủ 3 phần mở bài, thân
bài, kết bài ? - Yếu tố NL làm cho câu chuyện thêm tính triết lí.

6. - Đoạn văn có người kể chuyện theo ngôi thứ nhất: Trong lòng mẹ.


- Đoạn văn có người kể theo ngôi thứ ba: Làng, Lặng lẽ Sa Pa.

7. Giống nhau: - Có nhân vật chính và một số nhân vật phụ.


- Cốt truyện: Sự việc chính và một số sự việc phụ. Khác nhau: Ở lớp 9 có thêm:
- Tự sự kết hợp miêu tả miêu tả nội tâm. - Tự sự kết hợp nghò luận
- Độc thoại và độc thoại nội tâm. - Người kể chuyện và vai trò của ngôi kể.
8. Vì các yếu tố đó là các yếu tố bổ trợ nhằm làm nổi bật phương thức chính là tự sự.
Khi gọi tên một văn bản người ta dựa vào phương thức biểu đạt chính của văn bản đó.
- Trong thực tế khó có một văn bản nào chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất.

9. Các yếu tố kết hợp với văn bản chính:


Stt Kiểu
VB chính
Các yếu tố kết hợp với VB chính TS MT NL BC TM
Đ. hành 1
TS x
x x
x 2
MT x
x x
3 NL
x x
x 4
BC x
x x
5 TM
x x
6 ĐH
10. Vì khi còn đi học, HS đang trong giai đoạn luyện tập, phải rèn luyện theo yêu cầu chuẩn mực của nhà trường.
Sau khi đã trưởng thành HS có thể viết tự do, phú cách như các nhà văn.
11. Những kiến thức và kó năng tập làm văn giúp ích rất nhiều cho đọc hiểu VB.
12. Những kiến thức và kó năng về phàn đọc hiểu VB và phần TV tương ứng đã giúp HS học tôt s hơn khi làm bài
văn kể chuyện.

4. Bước 4: Củng cố 5. Bước 5: Dặn dò.


- Xem trước bài “Tập làm thơ tám chữ”.
Trang 103
Tuần 17, tiết 85 Bài 16, 17
Ngày soạn: 16122008 Ngày dạy: 19122008
TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT -Tiếp tục tìm hiểu những bài thơ tám chữ hay của những nhà thơ.
- Tập làm thơ tám chữ theo đề tài tự chọn. II.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1.Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p GV kiểm tra só số HS
2.Bước 2 : Kiểm tra bài cũ không thực hiện 3.Bước 3 : Dạy học bài mới
-Ôn lại luật thơ tám chữ. -Tập nhận diện thể thơ tám chữ : Viết thêm một câu thơ để hoàn thành khổ thơ
Cành mùa thu đã mùa xuân nảy lộc Hoa gạo nở rồi, nở đỏ bến sông
Tôi cũng khác tôi sau lần gặp trước ………………………………………………………………………
Biết làm thơ chưa hẳn là thi só Như người yêu khác hẳn với tình nhân
Biển dù nhỏ không phải là ao rộng …………………………………………………………………………….
-Tập làm thơ tám chữ theo đề tài : Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ quê hương. 4.Bước 4 : Củng cố
5.Bước 5 : Dặn dò - Soạn bài “Những đứa trẻ”
Hướng dẫn đọc thêm VĂN BẢN
NHỮNG ĐỨA TRẺ

M. GO -RƠ - KI I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT


Giúp HS rung cảm trước những tâm hồn tuổi thơ trong trắng, sống thiếu tình thương và hiểu rõ nghệ thuật kể chuyện của Go -rơ - ki trong đoạn trích tiểu thuyết tự thuật này.

II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bài III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.
Trang 104
Tuần 18, tiết 86, 87 Bài 18
Ngày soạn: 12122008 Ngày dạy: 15-19122008
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI GHI
10p
15p
30p
15p
5p
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU ? Nêu vài nét về tác giả ?
? Xuất xứ đoạn trích ? ? Tóm tắt phần trước đoạn
trích ?
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
GV hướng dẫn cách đọc, gọi 2 HS đọc văn bản.
? Tìm bố cục của đoạn trích ? ? Hoàn cảnh của A -li -ô -sa và
các bạn con của ông đại tá Ốp - xi - an - ni - cốp là như thế nào ?
? Tìm những chi tiết cho thấy sự quan sát và cảm nhận tinh tế của
A - li -ô -sa?
? Tìm những chi tiết cho thấy khi kể chuyện, Mac -xim Go -rơ -
ki đã lồng chuyện đời thường vào chuyện cổ tích ?

I. GIỚI THIỆU - Mác - xim Go - rơ - ki 1868 -1936 là bút danh của A -


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×