Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

Tải bản đầy đủ - 151trang

TẬP LÀM VĂN NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Hiểu và nhận diện được thế nào là người kể chuyện, vai trò và mối quan hệ giữa người kể chuyện và ngôi kể trong vb tự sự.
- Rèn luyện kó năng nhận diện và tập kết hợp các yếu tố này trong khi đọc và viết văn. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan. HS : Soạn bà

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao.


II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p


GV kiểm tra só số HS 2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p
Có mấy ngôi kể ? Có thể chuyển đổi ngôi kể như thế nào ? 3. Bước 3 : Dy học bài mới 35p
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI GHI
20p
15p
HOẠT ĐỘNG 1 : Hướng dẫn tìm hiểu đoạn văn GV gọi HS đọc đoạn trích, sau đó yêu cầu lần lượt
trả lời các câu hỏi SGK = a. Đoạn trích kể về phút chia tay của 3 nhân
vật. b. Người kể không xuất hiện. Dấu hiệu : cả ba
nhân vật đều trở thành đối tượng miêu tả, người kể chuyện là vô nhân xưng.
c. Đó là lời nhận xét của người kể chuyện về anh thanh niên và về những suy nghó của anh ta.
Ở câu thứ hai, người kể như nhập vai anh thanh niên nói hộ những suy nghó của anh. Nhưng
đó vẫn là câu trần thuật. d. Người kể thấy hết, biết hết mọi diễn biến của
câu chuyện Dựa vào chủ thể kể câu chuyện, đối tượng miêu tả, lời văn
? Vậy kể theo ngôi thứ ba có những ưu điểm gì ? Vai trò của ngôi kể trong vb tự sự ?
HS trả lời dựa theo ghi nhớ . HOẠT ĐỘNG 2 : Hướng dẫn luyện tập
Gọi HS đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi 2a; câu 2b cho HS chọn một trong ba nhân vật trong đ.tr là
người kể chuyện, sau đó chuyển đoạn văn ở mục I sao cho phù hợp.

I. VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ


- Trong bv tự sự ngoài hình thức kể chuyện theo ngôi thứ nhất xưng tôi
còn có hình thức kể chuyện theo ngôi thứ ba. Đó là người kể chuyện giấu mình
nhưng có mặt khắp nơi trong văn bản. Người kể này dường như biết hết mọi
việc, mọi hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật.
- Người kể chuyện có vai trò dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện : giới thiệu
nhân vật và tình huống, tả người, tả cảnh vật, đưa ra các nhận xét, đánh gái về
những điều được kể.

II. LUYỆN TẬP 2a. Người kể chuyện là chú bé Hồng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×