Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
TÌM HIỂU YẾU TỐ ĐỐI THOẠI, ĐỘC CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

TÌM HIỂU YẾU TỐ ĐỐI THOẠI, ĐỘC CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

Tải bản đầy đủ - 151trang

4 Gọi HS đọc yêu cầu của BT và trả lời.
Bước 4 : Củng cố 3p Phân biệt phương ngữ và từ ngữ toàn dân ? ví dụ ?
Bước 5 : dặn dò 1p Xem trước bài “Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự”.
ĐỐI THOẠI,ĐỘC THOẠI, ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Hiểu thế nào là đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm đồng thời thấy được tác dụng của chúng trong văn bản tự sự.
- Rèn luyện kó năng nhận diện và tập kết hợp các yếu tố này trong khi đọc , viết văn bản tự sự. II. CHUẨN BỊ
GV : Giáo án, tài liệu tham khảo. HS : Bài soạn, SGK.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p


GV kiểm tra só số HS 2. Kiểm tra bài cũ : 5p
-Tìm những từ ngữ giống về âm nhưng khác về nghóa với các từ ngữ trong các phương ngữ khác hoặc trong từ ngữ toàn dân.
- Tìm những từ ngữ khác về âm nhưng giống về nghóa với các từ ngữ trong các phương ngữ khác hoặc trong từ ngữ toàn dân.

3. Bước 3 : Dạy học bài mới 35p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 25p HOẠT ĐỘNG 1 : Hướng dẫn tìm hiểu yếu tố đối thoại, độc
thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. GV gọi HS đọc đoạn trích trong SGK tr 176.
HS đọc. GV gọi HS lần lượt đọc các câu hỏi ở mục 2 và trả lời.
a. Ba câu đầu trong đ.tr cho thấy ít nhất có hai người tản cư đang nói chuyện với nhau. Dấu hiệu cho biết điều đó : có hai lượt lời
qua lại, nội dung nói của mỗi người đều hướng tới người tiếp

I. TÌM HIỂU YẾU TỐ ĐỐI THOẠI, ĐỘC


THOẠI, ĐỘC THOẠI NỘI TÂM TRONG VĂN
BẢN TỰ SỰ _ Đối thoại là hình thức
đối đáp, trò chuyện giữa hai hoặc nhiều ng. Trong
Trang 84
Ngày soạn: 15112008 Ngày dạy: 20112008
Tuần 13, tiết 64 Bài 13
10p chuyện, hình thức thể hiện bằng dấu gạch đầu dòng.

II. LUYỆN TẬP 1. Đây là cuộc đối thoại


diễn ra giữa hai vợ chồng ông Hai. Có 3 lượt lời trao
bà Hainhưng chỉ có 2 lượt lời đáp ông Hai
Tác dụng : làm nổi bật tâm trạng chán chường,
buồn bã, đau khổ và thất vọng của ông Hai khi
nghe tin làng mình theo giặc.
4. Bước 4 : Củng cố : 3p Đối thoại, độc thoại và độc thoại trong vb tự sự là gì ? Vai trò, tác dụng ?

5. Bước 5: Dặn dò 1p Học bài, làm BT 2.


Chuẩn bò bài Luyện nói
Trang 85
Ngày soạn:17112008 Ngày dạy: 21112008
Tuần 13, tiết 65 Bài 13
LUYỆN NÓI TỰ SỰ KẾT HP VỚI NGHỊ LUẬN VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS biết cách trình bày một vấn đề trước tập thể lớp với nội dung kể lại một sự việc theo ngôi thứ
nhất hoặc ngôi thứ ba. Trong khi kể có thể kết hợp với miêu tả nội tâm, nghò luận, có đối thoại và độc thoại.

II. CHUẨN BỊ GV : Giáo án, tài liệu tham khảo


HS : Bài soạn, SGK II.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p GV kiểm tra só số HS
2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p Đối thoại, độc thoại và độc thoại trong vb tự sự là gì ? Vai trò, tác dụng ?

3. Bước 3 : Dạy học bài mới HOẠT ĐỘNG 1 : chuẩn bò nội dung nói


GV gọi HS đọc các đề văn tr 179 Phân nhóm cho Hs thảo luận chuẩn bò đề cương luyện nói theo nhóm
HS thảo luận. HOẠT ĐỘNG 2 : Luyện nói trứơc lớp
GV yêu cầu cử đại diện mỗi nhóm lên trình bày. HS khác nhận xét
GV nhận xét, cho điểm những bài nói đạt yêu cầu 4. Bước 4 : Củng cố 3p
Những yêu cầu của việc luyện nói là gì ? 5. Bước 5 : Dặn dò 1p
Sọan bài Lặng lẽ Sa Pa
VĂN BẢN LẶNG LẼ SA PA
NGUYỄN THÀNH LONG I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS : - Cảm nhận được vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện, chủ yếu là nhân vật anh thanh niên.
-Hiểu được chủ đề của truyện. - Rèn kó năng phân tích và cảm thụ các yếu tố của tác phẩm truyện : miêu tả nhân vật, thiên nhiên.

II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.


HS : Soạn bà III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, quy nạp, nâng cao. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp : 1p
Trang 86
Ngày soạn:20112008 Ngày dạy: 24112008
Tuần 14, tiết 66,67 Bài 14
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI GHI
10p
15p
35p
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU ? Vài nét về tác giả ? Hoàn cảnh sáng tác truyện
ngắn Lặng lẽ Sa Pa ?
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
GV hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu, gọi HS đọc đến hết, nhận xét cách đọc của HS.
? Nhận xét về cốt truyện và hệ thống nhân vật ? + Cốt truyện đơn giản Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi
giữa anh thanh niên và một số người khách trên chuyến xe
+ Hệ thống các nhân vật : anh thanh niên, cô kó sư, ông họa só, bác lái xe. Truyện giới thiệu nhân
vật chính anh thanh niên qua cái nhìn và suy nghó của các nhân vật khác. Vì thế các nhân vật
còn lại có vai trò cũng rất quan trọng, góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm.
? Tác giả nói : Truyện ngắn này là một bức chân dung. Vì sao ?
= Nhân vật chính chỉ được hiện lên ở một số nét đẹp nhưng chưa được xây dựng thành một
tính cách hoàn chỉnh. ? Cho biết hoàn cảnh sống và làm việc của anh
thanh niên ? ? Công việc ấy đòi hỏi anh phải như thế nào ?
? Nhưng cái gian khổ nhất mà anh phải chòu đựng có phải là công việc vất vả không ? Hay là
một điều gì khác ? ? Điều gì đã giúp anh vượt qua hoàn cảnh ấy ?
? Anh đã có suy nghó gì về công việc của mình ?
= Khi ta làm việc, ta với công việc là đôi, sao gọi là một mình được, Còn người thì ai mà
chả thèm, mình sinh ra là gì,…mình vì ai mà làm việc
? người thanh niên ấy còn có những nét tính

I. GIỚI THIỆU - Nguyễn Thành Long 1925 - 1991,quê ở


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÌM HIỂU YẾU TỐ ĐỐI THOẠI, ĐỘC CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, tài liệu liên quan.

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×