Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p Tìm hiểu yếu tố nghò luận trong đoạn văn tự sự :

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p Tìm hiểu yếu tố nghò luận trong đoạn văn tự sự :

Tải bản đầy đủ - 151trang

6p
5p
5p trả lời, giáo viên giải thích thêm:

4. Trường từ vựng : - Trường từ vựng chỉ màu sắc : đỏ, xanh, hồng.


- Trường từ vựng liên quan đến lửa : lửa, cháy, tro, ánh hồng.
=Làm cho bài thơ giàu hình ảnh, bộc lộ rõ tâm trạng của nhân vật.
5. Cách đặt tên các sự vật hiện tượng dựa vào đặc điểm riêng biệt của chúng.
Ví dụ : Cá ngựa, ong ruồi, chuột đồng, chim lợn.
6. Truyện phê phán thói sính dùng chữ nước ngoài của một số người.
4. Củng cố : 3p Hiện tượng chuyển nghóa của từ là gì ?
Trường từ vựng là như thế nào ? 5. Dặn dò : 1p
Xem trước bài “Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghò luận”.
TẬP LÀM VĂN. LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS biết cách đưa các yếu tố nghò luận vào bài văn tự sự một cách hợp lí.

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p


GV kiểm tra só số HS Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p
Kiểm tra phần soạn bài của HS
Trang 79
Ngày soạn:09112008 Ngày dạy :13112008
Tuần 12, tiết 60 Bài 12
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI GHI
10p
25p
HOẠT ĐỘNG 1 : Hướng dẫn tìm hiểu yếu tố nghò luận trong văn
bản tự sự GV gọi HS đọc đoạn văn trong SGK
? Trong đoạn văn trên, yếu tố nghò luận thể hiện ở những câu nào ? Vai
trò ? ? Qua câu chuyện, chúng ta rút ra bài
học gì ?
HOẠT ĐỘNG 2 : Hướng dẫn thực hành viết đoạn văn có sử dụng yếu
tố nghò luận GV gọi HS đọc đề 1
Cho HS thảo luận nhóm, tìm ý cho đề vừa nêu.
Cho HS thực hành viết đoạn văn Gọi một số HS đọc đoạn văn của
mình, cả lớp nhận xét, GV nhận xét.

I. Tìm hiểu yếu tố nghò luận trong đoạn văn tự sự :


- Yếu tố nghò luận được thể hiện ở câu trả lời của câu được cứu và câu kết của văn bản.
- Vai trò : làm cho câu chuyện thêm sâu sắc, giàu tính triết lí.
- Bài học rút ra từ câu chuyện : Đó là bài học về sự bao dung, lòng nhân ái, biết tha thứ và
ghi nhớ ân nghóa, ân tình. II. Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử
dụng yếu tố nghò luận : Đề : Trong một buổi SHL, em phát biểu ý
kiến để chứng minh Nam là một người bạn tốt. Dàn ý :
_ Buổi SHL diễn ra trong thời gian nào, đòa điểm.
_ Ai là ngừơi điều khiển. _ Vấn đề phát biểu Bầu chọn gương học trò
ngoan, Nam nghỉ học không phép _ Ý kiến phát biểu của em, lưu ý phải sử
dụng yếu tố nghò luận.
Bứơc 4 : Củng cố : 3p Thế nào là yếu tố nghò luận trong văn bản tự sự , tác dụng ?
Bước 5 : Dặn dò 1p Soạn bài “Làng”, làm BT 2.
VĂN BẢN. LÀNG
KIM LÂN I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS : - Cảm nhận được tình yêu làng quê thắm thiết, thống nhất với tình yêu nước và tinh thần kháng chiến ở
nhân vật ông Hai trong truyện. Qua đó thấy được một biểu hiện cụ thể, sinh động về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong thời kì kháng chiến chống Pháp.
- Thấy được những nét đặc sắc trong nghệ thuật truyện : xây dựng tình huống truyện, miêu tả diễn biến tâm trạng, ngôn ngữ của nhân vật quần chúng.
- Rèn luyện năng lực phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự đặc biệt là phân tích tâm lí nhân vật. II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p GV kiểm tra só số HS
Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p
Trang 80
Ngày soạn: 12112008 Ngày dạy:17112008
Tuần 13, tiết 61,62 Bài 13
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG BÀI GHI
10p
10p
5p
45p
HOẠT ĐỘNG 1 : Giới thiệu ? Nêu vài nét về tgiả Kim Lân ?
= Dựa vào chú thích trả lời . ? Truyện ngắn Làng đựơc sáng tác vào thời
điểm nào ? Dựa vào chú thích trả lời .
HOẠT ĐỘNG 2 : Hứơng dẫn tìm hiểu văn bản
GV hướng dẫn cách đọc văn bản, gọi HS đọc, nhận xét.
Cho HS tìm hiểu phần chú thích về từ khó. Yêu cầu HS kể tóm tắt truyện.
? Truyện “ Làng” nói về điều gì ở ngừơi nông dân , trong hoàn cảnh nào?
= Diễn tả chân thực và sinh động tình yêu làng quê của ông Hai, một người nông dân
rời làng đi tản cư, trong thời kì kháng chiến chống Pháp. Đó cũng là tâm trạng, hòan
cảnh chung của người nông dân Việt Nam thời bấy giờ.
? Truyện ngắn Làng đã xây dựng được một tình huống truyuện làm bộc lộ sâu sắc tình
yêu làng quê và lòng yêu nước ở nhân vật ông Hai, đó là tình huống nào ?
? Khi hay tin đó, tâm trạng của nhân vật ông Hai ra sao ?
? Khi trấn tỉnh lại, ông Hai đã có suy nghó gì, thái độ của ông ra sao?
? Sau đó tâm trạng của ông Hai như thế nào ?
? Ngôi làng mà mình hằng yêu q, tự hào giờ đã theo giặc, lúc này ông Hai có những

I. GIỚI THIỆU - Kim Lân 1920 – 2007tên thật là


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p Tìm hiểu yếu tố nghò luận trong đoạn văn tự sự :

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×