Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Bước 1: ổn đònh lớp 1’ Bước 2: Kiểm tra bài cũ 3. Bước 3: Bài mới

Bước 1: ổn đònh lớp 1’ Bước 2: Kiểm tra bài cũ 3. Bước 3: Bài mới

Tải bản đầy đủ - 151trang

1. Bước 1: ổn đònh lớp 1’


- GV :Kiểm tra só số HS.

2. Bước 2: Kiểm tra bài cũ 3. Bước 3: Bài mới


Giới thiệu bài: 2
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Nội dung
17
5
10
Hoạt động 1: - GV: Hướng dẫn cho HS
tự đọc thêm và tìm hiểu thêm gợi ý.
Hoạt động 2: - GV: Giảng thêm về tác
giả, tác phẩm. Hoạt động 3:
? Dựa vào mạch tâm trạng - HS: Đọc văn bản và chú
thích.
- HS: Trả lời. - HS: Nhận xét.
A KHÚC HÁT RU NHỮNG EM BÉ
LỚN TRÊN LƯNG MẸ Hướng dẫn đọc
thêm. - Hình ảnh người mẹ
Tà-ôi. - Tình cảm của người
mẹ qua các khúc ru. - Mong ước, ý chí của
nhân dân ta. B BẾP LỬA:
I Chú thích:
II Bố cục - Phần 1: 4 khổ đầu.
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Nội dung
20 của nhân vật trữ tình, em
hãy nếu bố cục của bài thơ?
- GV: Nhận xét và giảng. Hoạt động 4:
? Sự hồi tưởng của người cháu đối với bà bắt đầu từ
đâu? ? Kỉ niệm nào khiến nhân
vật cảm thấy ấn tượng? ? Kỉ niệm nào gắn liền với
hình ảnh của bếp lửa? - GV: Nhận xét và giảng.
- HS: Suy nghó và trả lời. - HS: Nhận xét.
- HS: Suy nghó và trả lời. - HS: Nhận xét.
- Phần 2: Khổ 5 và 6. - Phần 3: Khổ 7.
III Đọc hiểu văn bản:
1 Những hồi tưởng và tình bà cháu:
- Sự hồi tưởng được bắt đầu từ hình ảnh
thân thương, ấm áp về bếp lửa: “ Một
bếp lửa chờn vờn sương sớm . . .”
- Tuổi thơ với bóng đen ghê rợn của nạn
Trang 75
25
Hoạt động 5: ? Hình ành bếp lửa được
nhắc đến bao nhiêu lần? ? Tại sao khi nhắc đến bếp
lửa là người cháu nhớ đến bà và ngược lại, khi nhớ
về bà là nhớ ngay đến hình ảnh bếp lửa?
? Hình ảnh ấy mang ý nghóa gì trong bài thơ này?
? Vì sao tác giả lại viết: “Ôi kì lạ và thiêng liêng-
bếp lửa”. - GV: Nhận xét và giảng.
- HS: Suy nghó và trả lời. - HS: Nhận xét.
TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Nội dung
3
Hoạt động 6: - GV: Chốt lại ý và gọi
học sinh đọc ghi nhớ. - HS: Đọc ghi nhớ.
IV TỔNG KẾT. Ghi nhớ: SGK tr.
146

4. Bước 4: Củng cố 3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 1: ổn đònh lớp 1’ Bước 2: Kiểm tra bài cũ 3. Bước 3: Bài mới

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×