Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Làm thêm câu thơ cuối : Củng cố : 3p Thơ tám chữ có đặc điểm gì ? Dặn dò : 1p Soạn bài “Bếp lửa”. Bước 2: Kiểm tra bài cũ 3. Bước 3: Bài mới Bước 4: Củng cố 3 Bước 5: Dặn dò 4

Làm thêm câu thơ cuối : Củng cố : 3p Thơ tám chữ có đặc điểm gì ? Dặn dò : 1p Soạn bài “Bếp lửa”. Bước 2: Kiểm tra bài cũ 3. Bước 3: Bài mới Bước 4: Củng cố 3 Bước 5: Dặn dò 4

Tải bản đầy đủ - 151trang

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 10p
10p
15p HOẠT ĐỘNG 1 : HƯỚNG DẪN NHẬN
DIỆN THƠ TÁM CHỮ GV cho HS đọc 3 đoạn thơ , hướng dẫn HS
trả lời các câu hỏi để nhận diện thể thơ tám chữ.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP ĐỂ NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM
CHỮ Cho HS đọc BT 1,2 và thực hiện yêu cầu.
GV nhận xét.
Gọi HS đọc câu 3, chỉ ra chỗ sai và sửa lại cho đúng.
HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN LÀM THƠ TÁM CHỮ
GV hướng dẫn HS tìm từ thích hợp đúng thanh, đúng vần để điền vào chỗ trống.
GV hướng dẫn HS làm thêm câu thơ cuối HS thảo luận để hoàn thành khổ thơ.
I. NHẬN DIỆN THƠ TÁM CHỮ - Thơ tám chữ là thể thơ mỗi dòng có tám chữ,
có cách ngắt nhòp rất đa dạng. - Bài thơ theo thể tám chữ có thể chia thành
nhiều đoạn dài số câu không hạn đònh , có thể chia thành nhiều khổ thường mỗi khổ có
bốn dòng . - Có nhiều cách gieo vần nhưng phổ biến là
vần chân liên tiếp hoặc gián cách . II. LUYỆN TẬP NHẬN DIỆN THƠ TÁM
CHỮ 1. Điền vào chỗâ trống :
Ca hát ngày qua bát ngát muôn hoa. 2 Điền vào chỗ trống :
Cũng mất tuần hoàn đất trời. 3. Sửa lỗi :
Sai ở từ rộn rã sửa lại là vào trường III. THỰC HÀNH LÀM THƠ TÁM CHỮ
1. Điền vào chỗ trống : Vườn hoa

2. Làm thêm câu thơ cuối :


4. Củng cố : 3p Thơ tám chữ có đặc điểm gì ?

5. Dặn dò : 1p Soạn bài “Bếp lửa”.


TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN I MỤC TIÊU:
Giúp học sinh đánh giá bài làm và rút kinh nghiệm củng cố kiến thức phần văn học. II CHUẨN BỊ:
- GV: Giáo án, bài kiểm tra đã chấm, SGK. - HS: Tự đánh giá trước bài làm, SGK.

III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP


Trang 73
Tuần 11, tiết 55 Bài 11, 12
Ngày chấm: 04112008 Ngày trả:06112008
- GV :Kiểm tra só số HS.

2. Bước 2: Kiểm tra bài cũ 3. Bước 3: Bài mới


Giới thiệu bài: 1
T Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Nội dung
5
20
11
Hoạt động 1: - GV: Nêu nhận xét chung
và đáp án phần trắc nghiệm.
Hoạt động 2: - GV: Nêu nhận xét từng
bài làm của từng học sinh Phần tự luận
Hoạt động 3: - GV: Cho học sinh đọc
một số bài tự luận khá, tốt - HS: Xem lại bài làm
của mình.
- HS: Xem lại bài làm của mình.
- HS: Đọc các bài làm có nội dung khá, tốt.

4. Bước 4: Củng cố 3


- Học sinh nhắc lại một số kiến thức cơ bản phần văn học.

5. Bước 5: Dặn dò 4


- Rút kinh nghiệm cho bài làm sau. - Soạn bài: “ Bếp lửa”.
VĂN BẢN KHÚC HÁT RU
NHỮNG EM BÉ LỚN TRÊN LƯNG MẸ-BẾP LỬA Nguyễn Khoa Điềm – Bằng Việt
I MỤC TIÊU: Giúp học sinh cảm nhận được:
- Tình yêu thương con và ước vọng của người mẹ dân tộc Tà-ôi trong cuộc kháng chiến chống Mó cứu nước, từ đó phần nào hiểu được lòng yêu quê hương, đất nước và khát
vọng tự do của nhân dân ta trong thời kì lòch sử này. - Giọng điệu thơ thiết tha, ngọt ngào của Nguyễn Khoa Điềm qua những khúc ru cùng
bố cục đặc sắc của bài thơ. - Cảm nhận được những tình cảm, càm xúc chân thành của nhân vật trữ tình – người
cháu – và hình ảnh người bà giàu tình thương, giàu đức hi sinh trong bài thơ: “Bếp lửa”. - Thấy được nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tưởng kết hợp với miêu tả, tự sự,
bình luận của tác giả trong bài thơ.
II CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, SGK
- HS: bài soạn, SGK.
Trang 74
Tiết 56, 57, Tuần: 12 Bài 12
Ngày soạn: 06112008 Ngày dạy: 10112008

1. Bước 1: ổn đònh lớp 1’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Làm thêm câu thơ cuối : Củng cố : 3p Thơ tám chữ có đặc điểm gì ? Dặn dò : 1p Soạn bài “Bếp lửa”. Bước 2: Kiểm tra bài cũ 3. Bước 3: Bài mới Bước 4: Củng cố 3 Bước 5: Dặn dò 4

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×