Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
CHUẨN BỊ GV : soạn giáo án, SGK, tranh minh họa TỪ TƯNG HÌNH VÀ TỪ TƯNG THANH 1. Khái niệm MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :

CHUẨN BỊ GV : soạn giáo án, SGK, tranh minh họa TỪ TƯNG HÌNH VÀ TỪ TƯNG THANH 1. Khái niệm MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :

Tải bản đầy đủ - 151trang

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
20p HOẠT ĐỘNG 1 : HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
GV cho HS đọc đoạn trích a và trả lời các câu hỏi. HS đọc yêu cầu và thảo luận
? Lời của ai ? Người ấy đang thuyết phục ai ? Là lời của ông giáo, ông đang thuyết phục chính
mình. ? Ông giáo thuyết phục mình về điều gì ?
Vợ mình không ác,chỉ vì thò đã quá khồ rồi , nên ông buồn chứ không nỡ giận.
? Để thuyết phục được mình ông đã đưa ra những lí lẽ nào + Đối với những người…ta thương.
+ Một người … khác đâu. + Khi người ta… được nữa.
+ Cái bản tính… che lấp mất. ? Các câu văn trong đoạn trên chủ yếu là câu trần thuật,
miêu tả hay là một loại câu nào khác ? Câu có cặp từ hô ứng thể hiện phán đoán : nếu…thì…,
khi … thì…; câu phủ đònh. ? Nội dung , hình thức có phù hợp với tính cách của nhân
vật ông giáo không ? Có phù hợp : nhân vật hay suy nghó, triết lí.

I. TÌM HIỂU ĐOẠN VĂN CÓ YẾU TỐ NGHỊ LUẬN


VĂN BẢN
ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
HUY CẬN I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS : - Thấy và hiểu được sự thống như thế nào ất của cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ và cảm hứng về
lao động của tác giả đã tạo nên những hình ảnh đẹp, tráng lệ, giàu màu sắc lãng mạng trong bài thơ. - Rèn luyện kó năng phân tích các yếu tố nghệ thuật vừa cổ điển vừa hiện đại trong bài thơ.

II. CHUẨN BỊ GV : soạn giáo án, SGK, tranh minh họa


HS : soạn bài, SGK. III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, quy nạp, thảo luận, mở rộng. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp : 1p - GV: kiểm tra só số HS
2 .Kiểm tra bài cũ : 5p
Trang 69
Ngày soạn: 30102008 Ngày dạy:03112008
Tuần 11, Tiết 51,52 Bài 11.12
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 10p
15p
20p
20p HOẠT ĐỘNG 1 :GIỚI THIỆU
? Nêu vài nét về tác giả Huy Cận ?
? Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào ?
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
- GV: hướng dẫn cách đọc, gọi HS đọc, nhận xét, đọc mẫu.
? Bài thơ được triển khai theo trình tự của một chuyến ra khơi. Dựa vào
đó em hãy tìm bố cục của bài thơ ? ? Nhận xét về không gian và thời
gian ? Không gian rộng lớn bao la.
Thời gian là nhòp tuần hoàn của vũ trụ cũng là thời gian của một
chuyến ra khơi. ? Hình ảnh người lao động và công
việc của họ được miêu tả trong không gian như thế nào ?
GV : Bài thơ là sự kết hợp hai nguồn cảm hứng : về lao động và
về thiên nhiên vũ trụ. ? Tg đã dùng thủ pháp nghệ thuật
nào để thể hiện điều đó ? ? Sự hài hòa giữa con người lao
động và thiên nhiên còn thể hiện ở điểm nào ? thời gian
- GV nêu các câu hỏi cho HS thảo luận :
? Em có nhận xét gì về cảnh biển lúc về đêm ?
? Nhận xét về cảnh đánh cá trên biển ?

I. GIỚI THIỆU _ Huy Cận 1919 - 2005 tên đầy đủ là Cù Huy Cận,


quê ở làng Ân Phú, huyện Vụ Quang, tỉnh Hà Tónh. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ
ca hiện đại Việt Nam. _ Bài thơ được sáng tác giữa năm 1958, lúc Huy Cận
có chuyến đi thực tế dài ngày ở vùng mỏ Quảng Ninh.

II.TÌM HIỂU VĂN BẢN


1. Hình ảnh người lao động : - Hình ảnh người lao động và công việc của họ được
đặt vào không gian rộng lớn của biển trời, trăng sao, để làm tăng kích thước, tầm vóc và vò thế của con người.
- Tác giả dùng thủ pháp phóng đại cùng những liên tưởng mạnh bạo, bất ngờ.
- Sự hài hòa giữa con người lao động và thiên nhiên còn thể hiện ở sự nhòp nhàng giữa nhòp độ vận hành
của thiên nhiên và trình tự lao động của đoàn thuyền đánh cá.
Thể hiện niềm vui , niềm tin trước cuộc sống mới. 2 . Vẻ đẹp của thiên nhiên và lao động :
a. Cảnh biển về đêm : Cảnh vừa rộng lớn vừa gần gũi với con người do một sự
liên tưởng so sánh bất ngờ, thú vò Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa b. Cảnh đoàn thuyền đánh cá trên biển :
- Thuyền ta…vây giăng = con thuyền kì vó, khổng lồ,
Trang 70
10p
5p
? Tìm những chi tiết miêu tả các loài cá?
? Nhận xét về giọng điệu, âm hưởng của bài thơ ?
HOẠT ĐỘNG 3 : TỔNG KẾT Gọi HS đọc ghi nhớ .
4. Củng cố : 3p Cảm hứng sáng tác của bài thơ ?
Nghệ thuật của bài thơ ? 5 . Dặn dó : 1p
Học thuộc bài thơ. Xem trước bài “Tổng kết về từ vựng tiếp theo
TIẾNG VIỆT
TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG tiếp theo
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: nắm vững hơn và biết vận dụng những kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9.

II. CHUẨN BỊ - GV : soạn giáo án, SGK, tài liệu tham khảo.


- HS : xem trước bài trong SGK. III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, quy nạp, gợi mở, thảo luận. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp : 1p GV kiểm tra só số HS

2. Kiểm tra bài cũ : 5p - Đọc thuộc lòng bài thơ.


- Phân tích hình ảnh người lao động. 3. Bài mới : 35p
Trang 71
Ngày soạn : 30102008 Ngày dạy :04112008
Tuần 11, tiết 53 Bài 11,12
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI GHI 10
P
25P HOẠT ĐỘNG 1 : TỪ TƯNG HÌNH
VÀ TỪ TƯNG THANH ? Khái niệm ?
HS nhắc lại . GV gọi HS đọc và trả lời câu hỏi 2 .Cho
HS thảo luận.
Gv gọi HS đọc và trả lời câu hỏi 3 .
HOẠT ĐỘNG 2 : ÔN TẬP MỘT SỐ PHÉP TU TỪ TỪ VỰNG
? Khái niệm ? HS lần lượt nhắc lại các khái niệm về
một số phép tu từ từ vựng. GV gọi HS đọc và trả lời câu hỏi 2. Cho
HS thảo luận
GV gọi HS đọc và trả lời câu hỏi 3. Cho HS thảo luận

I. TỪ TƯNG HÌNH VÀ TỪ TƯNG THANH 1. Khái niệm


2. Tên các loài vật là từ tượng thanh : mèo , bò, tắc kè, bìm bòp, chích chòe…
3. Xác đònh từ tượng hình và giá trò sử dụng : - Lốm đốm , lê thê, loáng thoáng. Lồ lộ.
- Tác dụng : mô tả hình ảnh đám mây một cách cụ thể, sinh động.

II. MỘT SỐ PHÉP TU TỪ TỪ VỰNG


1. Khái niệm :


2. Phân tích nét nghệ thuật độc đáo của một số câu thơ :


a. n duï b. So sánh c. Nói quá d. Noùi quá
e. Chơi chữ 3. Phân tích nét nghệ thuật độc đáo :
a. Điệp ngữ b. Noùi quaù c. So saùnh d. Nhân hóa
e. n dụ

4. Củng cố : 3p - Khái niệm từ tượng hình và từ tượng thanh.


-Khái niêm một số phép tu từ từ vựng. 5. Dặn dò : 1p
Xem trước bài Tập làm thơ tám chữ.
TẬP LÀM THƠ TÁM CHỮ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Nắm được đặc điểm, khả năng miêu tả, biểu hiện phong phú của thể thơ tám chữ. - Qua hoạt động tập làm thơ tám chữ, mà phát huy tinh thần sáng tạo,sự hứng thú trong học tập, rèn
luyện thêm năng lực cảm thụ thơ ca. II. CHUẨN BỊ
- GV : soạn giáo án , SGK, tài liệu tham khảo,một số bài thơ tám chữ. - HS : Xem trước bài trong SGK, một số câu thơ, bài thơ tự làm.

III. PHƯƠNG PHÁP


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHUẨN BỊ GV : soạn giáo án, SGK, tranh minh họa TỪ TƯNG HÌNH VÀ TỪ TƯNG THANH 1. Khái niệm MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×