Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Củng cố : 3p - Hình ảnh những người lái xe Trường Sơn ?

Củng cố : 3p - Hình ảnh những người lái xe Trường Sơn ?

Tải bản đầy đủ - 151trang

P
5P
HOẠT ĐỘNG 3 : TỔNG KẾT Cảm nghó của em về thế hệ trẻ thời kháng
chiến chống Mó ? - Tư thế ung dung, hiên ngang.
4. Củng cố : 3p - Hình ảnh những người lái xe Trường Sơn ?
- Giọng điệu bài thơ ? 5. Dặn dò : 1p
Học thuộc bài thơ, nội dung bài ghi. Chuẩn bò bài Kiểm tra về “Truyện Trung đại”.
VĂN BẢNKIỂM TRA VỀ TRUYỆN TRUNG ĐẠI.

I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS:


- Nắm lại những kiến thức cơ bản về truyện Trung đại Việt Nam: Những thể loại chủ yếu, giá trò nội dung
và nghệ thuật của những tác phẩm tiêu biểu. - Qua bài kiểm tra, học sinh đánh giá được trình độ của mình về các mặt kiến thức và năng lực diễn đạt.
II CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, SGK, đề photo.
- HS: Xem lại và học các bài văn học Trung đại. III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Xem đề kiểm tra kèm theo phía dưới.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: NGỮ VĂN 9 VHTĐ
Thời gian: 45 phút
Điểm Lời phê của giáo viên
I Trắc nghiệm: Đọc kó các câu sau đây và trả lời bằng cách khoanh tròn vào chữ đầu mỗi ý trả lời đúng nhất.3 đ
Câu 1: “ Chuyện người con gái Nam Xương” phản ánh thân phận người phụ nữ: a. Bò buộc chặt trong khuôn khổ và lễ giáo khắc khe.
b. Bò đối xử bất công, áp bức. c. Gánh chòu nhiều khổ đau, bất hạnh.
d. Tất cả đều đúng.
Trang 65
Trường THCS Long Đức Lớp: 9-
Họ và tên: ………………………………………………………… Năm học: 2008-2009
Tuần 10, tiết 48 Bài 10, 11
Ngày soạn: 24102008 Ngày kiểm tra: 28102008
a. Các lễ nghi, phong tục, tập quán trong các đời chúa Trònh. b. Một số nhân vật lòch sử, di tích lòch sử khảo cứu về đòa dư.
c. Những việc xảy ra trong các đời chúa Trònh. d. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Nội dụng chủ yếu của tác phẩm: “ Hoàng Lê nhất thống chí” là:
a. Lược thuật khởi nghóa Lam Sơn thắng lợi, lập nên nhà Hậu Lê. b. Phản ánh những chiến công rực rở và quá trình thống nhất đất nước của vua Quang Trung.
c. Phản ánh sự suy sụp của chế độ Lê-Trònh và sức vươn lên vũ bảo của phong trào Tây Sơn. d. Mô tả giai đoạn chúa Nguyễn diệt Tây Sơn lập nên nhà Nguyễn.
Câu 4: Hai câu thơ sau nói về nhân vật nào trong “Truyện Kiều”: “ Làn thu thủy nét xuân sơn
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. a. Đạm tiên
b. Thúy Vân c. Thúy Kiều
d. Hoạn Thư
Câu 5: “Truyện Kiều” phỏng theo cốt truyện của tác phẩm:
a. “Đoạn trường Tân Thanh” của Tố Như b. Truyện “Dương Thúy Kiều” của Như Hoài.
c. “ Kim Vân Kiều Truyện” của Thanh Tâm Tài nhân. d. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Tiểu thuyết “Hoàng Lê nhất thống chí” của tác giả:
a. Ngô Thì Nhậm b. Ngô Thì Só
c. Ngô Thì Chí d. Cả 3 đều sai.
II Tự luận: Câu 1: Qua “Truyện Kiều” em hãy nêu cảm nghó của mình về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong
kiến. Viết thành một đoạn văn.3 đ Câu 2: Bằng trí tưởng tượng của mình em hãy miêu tả hình ảnh của vua Quang Trung trong trận đánh đại phá
quân Thanh 4 đ.
TIẾNG VIỆT TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG TIẾP THEO

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố : 3p - Hình ảnh những người lái xe Trường Sơn ?

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×