Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TƯ SỰ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TƯ SỰ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p

Tải bản đầy đủ - 151trang

VĂN BẢN LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA
Trích Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Nắm được cốt truyện và những điều cơ bản về tác giả và tác phẩm. - Qua đoạn trích hiểu được điều khát vọng cứu người giúp đời của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật
: Lục Vân Tiên , Kiều Nguyệt Nga. - Tìm hiểu đặc trưng phương thức khắc họa tính cách nhân vật của truyện.

II. CHUẨN BỊ - GV : Soạn Giáo án, SGK, sách tham khảo, tranh ảnh.


- HS : xem trước bài trong SGK và trả lời trước những câu hỏi trong phần đọc hiểu văn bản. III. PHƯƠNG PHÁP
Diễn giảng, vấn đáp, quy nạp, gợi mở, liên hệ thực tế, giáo dục tư tưởng. IV.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p - GV : kiểm tra só số HS
2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p GV: Nêu câu hỏi, gọi HS lên trả bài, nhận xét.
? Đọc thuộc lòng đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều ? Hãy nêu giá trò hiện thực, nhân đạo của đoạn trích.

3. Bước 3 : Dạy học bài mới 80p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
25p
HOẠT ĐỘNG 1 : Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
?Cho biết những nét chính về tác giả? Tìm trong phần chú thích, phát biểu
? Nhận xét nghò lưc và tấm lòng của Nguyễn Đình Chiểu ?
? Những tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu và I. GIỚI THIỆU
1. Tác giả - Nguyễn Đình Chiểu 1822 -1888 , tục gọi
là Đồ Chiểu, quê ở làng Tân Thới, Gia Đònh.
- Ông thi đỗ tú tài năm 21 tuổi, nhưng sáu năm sau ông bò mù.
-Ông về Gia Đònh bốc thuốc chữa bệnh cho dân.
- Khi thực dân pháp xâm lược Nam Kì, Nguyễn Đình Chiểu tích cực tham gia kháng
chiến và sáng tác thơ văn, khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân.
- Lúc cả Nam Kì rơi vào tay giặc, ông về sống tại Ba Tri Bến Tre , nêu cao tinh
thần bất khuất, giữ trọn lòng trung thành với nhân dân, với Tổ quốc cho đến lúc mất.
Ông là người giàu nghò lực sống và có tấm lòng yêu nước, bất khuất chống giặc
ngoại xâm. - Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ lớn của dân
tộc. Tác phẩm :
Trang 51
15p
5p 15p
? Vài nét về Truyện Lục Vân Tiên ? + Thể loại ?
+ Thời gian sáng tác ? + Hình thức lưu truyền ?
+ Kết cấu ? + Mục đích ?
HOẠT ĐỘNG 2 : Hướng dẫn tìm hiểu đoạn trích.
GV: Gọi HS đọc đoạn trích, Nhận xét. GV: Đọc mẫu 1 đoạn.
? Nhân vật Lục Vân Tiên được xây dựng theo mô típ quen thuộc nào? Thể hiện mong ước gì
của nhân dân ? + Mô típ : một chàng trai tài giỏi, cứu 1
cô gái trong hoàn cảnh hiểm nghèo, rồi từ ân nghóa đến tình yêu Thạch Sanh .
+ Trong xã hội nhiễu nhương, hỗn loạn, người dân mong muốn có người tài đức cứu
nạn, giúp đời.
? Hành động đánh cướp của Lục Vân Tiên được miêu tả như thế nào ?
HS thảo luận : - Xuất phát từ tấm lòng vò nghóa.
- Một mình , bẻ cây làm gậy xông vào đánh cướp bọn cướp đông người đầy đủ vũ

1. Lục Vân Tiên


- Hình ảnh Lục Vân Tiên được khắc họa theo mô típ quen thuộc ở truyện Nôm
truyền thống : một chàng trai tài giỏi, cứu một cô gái thoát khỏi tình huống hiểm
nghèo, rồi từ ân nghóa đến tình yêu. Mô típ kết cấu đó thể hiện niềm mong ước của tác
giả và cũng là của nhân dân. Trong thời buổi nhiễu nhương, hỗn loạn này, người ta
trông mong ở những người tài đức dám ra tay cứu nạn giúp đời.
- Lục Vân Tiên là nhân vật lí tưởng của tác phẩm : là một chàng trai vừa rời trường học,
lòng đầy hăm hở muốn lập công danh, thi thố tài năng, cứu đời giúp người. Gặp
chuyện bất bình này là thử thách đầu tiên đối với chàng.
- Hành động đánh cướp đã bộc lộ tính cách anh hùng, tài năng và tấm lòng vò nghóa của
chàng.
- Thái độ cư xử với Kiều Nguyệt Nga cho
Trang 52
15p
3p
2p khí.
? Là người chòu ơn, tìm mọi cách để trả ơn cho thấy Kiều Nguyệt Nga là người như thế nào ?
Gv cho HS thảo luận các câu hỏi : ? Theo em, nhân vật trong đoạn trích này chủ
yếu được miêu tả qua ngoại hình, nội tâm, hay hành động cử chỉ ?
? Qua đó cho thấy truyện Lục Vân Tiên gần gũi với loại truyện nào em đã học ?
? Em có nhận xét gì về ngôn ngữ trong đoạn trích ?
HOẠT ĐỘNG 3 : Hướng dẫn tổng kết ? Nội dung của đoạn trích thể hiện điều gì ?
? Em có nhận xét gì về nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga?

2. Kiều Nguyệt Nga : - Qua cách nói năng với Lục Vân Tiên cho


thấy Kiều Nguyệt Nga là người con gái có học thức, nết na, thùy mò : cách xưng hô
khiêm nhường, lời nói văn vẻ dòu dàng, cách trình bày rõ ràng khúc chiết
- Kiều Nguyệt Nga là người rất trọng ân nghóa nên nàng tìm mọi cách để trả ơn dù
hiểu rằng không gì có thể đền đáp được . - Vì thế nàng tự nguyện gắn bó cuôc đời với
người anh hùng Lục Vân Tiên.

3. Nghệ thuật : - Nhân vật chủ yếu được miêu tả qua hành


động cử chỉ lời nói. Truyện Lục Vân Tiên mang nhiều tính chất dân gian.
- Ngôn ngữ mộc mạc, gần với lời nói thông thường, mang màu sắc Nam Bộ.

III. TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK . Tr 115


4. Bước 4 : Củng cố 3p - Nêu vài nét về tác giả.


- Hình ảnh Lục Vân Tiên ? - Nghệ thuật ?
5 . Bước 5 : Dặn dò 1p Học thuộc đoạn trích, bài ghi.
Xem bài miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
Trang 53
TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


-Hiểu được vai trò của miêu tả và mối quan hệ giữa nội tâm với ngoại hình trong khi kể chuyện. -Rèn luyện kó năng kết hợp kể chuyện với miêu tả nội tâm nhân vật khi viết bài văn tự sự.
II. CHUẨN BỊ -GV : Soạn giáo án, sách tham khảo, những đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
- HS : Xem trước bài trong SGK. III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp , gợi mở, quy nạp, thảo luận. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp : 1p - GV: Kiểm tra só số HS

2. Kiểm tra bài cũ : 5p GV: Nêu câu hỏi, gọi HS lên trả bài, nhận xét.


? Hãy nêu tiểu sử của Nguyễn Đình Chiểu và những phẩm chất tốt đẹp của ông. ? Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.

3. Bài mới : 35p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
25p
HOẠT ĐỘNG 1 :HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU MỤC I.
GV: Gọi HS đọc và trả lời yêu cầu của câu hỏi 1.
HS đọc và trả lời : + Tả cảnh :Trước lầu Ngưng Bích khóa
xuân…bụi hồng dặm kia ; Buồn trông… ghế ngồi.
+ Tả tâm trạng : Bẽ bàng…cho phai ; Bên trời…người ôm.
? Những câu thơ tả cảnh có liên quan gì đến việc miêu tả nội tâm nhân vật?
HS thảo luận : Tả cảnh mênh mông, hoang vắng, mòt mờ
gợi tâm trạng cô đơn, lẻ loi, lo buồn. ? Thế nào là miêu tả nội tâm nhân vật? Miêu
tả nội tâm nhân vật trong văn bản tự sự có tác dụng gì ?

I. TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TƯ SỰ


Trang 54
Ngày soạn: 12102008 Ngày dạy: 16102008
Tuần 8, tiết 40 Bài 8
10p GV: Gọi HS đọc câu 2 và yêu cầu nhận xét
- Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự là tái hiện những suy nghó, cảm xúc và diễn biến
tâm trạng của nhân vật. Đó là biện pháp quan trọng dể xây dựng nhân vật, làm cho
nhân vật sinh động. - Có hai cách miêu tả nội tâm nhân vật :
+ Trực tiếp : diễn tả những ý nghó, cảm xúc, tình cảm của nhân vật.
+ Gián tiếp : miêu tả cảnh vật, nét mặt, cử chỉ, trang phục của nhân vật

II. LUYỆN TẬP


4. Củng cố : 3p Miêu tả nội tâm là gì ?
Có mấy cách miêu tả nội tâm ? 5. Dặn dò : 1p
Học bài và hoàn thành BT vào vở. Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn.
VĂN BẢN LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN
Trích Truyện Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Qua phân tích sự đối lập giữa cái thiện và cái ác trong đoạn thơ, nhận biết được thái độ, tình cảm và lòng tin của tác giả gửi gắm nơi những người lao động bình thường.
- Tìm hiểu và đánh giá nghệ thuật sắp xếp và nghệ thuật ngôn từ trong đoạn trích. II. CHUẨN BỊ
GV : Soạn giáo án, tranh minh họa. HS : Xem trước bài trong SGK
III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, diễn giảng, nâng cao, mở rộng, thảo luận.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p


GV: Kiểm tra só số HS 2. Kiểm tra bài cũ : 5p
Trang 55
Ngày soạn: 15102008 Ngày dạy: 20102008
Tuần 9, tiết 41 Bài 9, 10
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
3p
10p
20p HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU
? Vò trí đoạn trích ? Đọc chú thích
GV: Gọi 2 HS đọc đoạn trích, nhận xét. HSL: Đọc.
HOẠT ĐỘNG 2 :HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU ĐOẠN TRÍCH
?Vì sao Trònh Hâm hãm hại Vân Tiên ? Đố kò tài năng.
?Hoàn cảnh của Vân Tiên lúc này như thế nào ? Cho thấy bản chất gì của Trònh Hâm?
Vân Tiên đã bò mù mắt , bơ vơ nơi đất khách quê người ; bản chất độc ác, dã man của Trònh Hâm.
GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận : ? Nhận xét về hành động độc ác của Trònh Hâm?
Bất nhân vì đang tâm hãm hại người đang cơn hoạn nạn.
Bất nghóa vì Vân Tiên từng là bạn của hắn.
?Trònh Hâm đã sắp đặt âm mưu của hắn như thế nào ?
Thời gian : giữa đêm khuya , mọi người đã ngủ say.
Không gian : giữa khoảng trời nước mênh mông giữa vời .
Sau khi ra tay giả tiếng kêu trời để che giấu tội ác của mình.
?Có nhận xét gì về giá trò nghệ thuật của đoạn thơ ?
?Cảnh gia đình ông ngư cứu Lục Vân Tiên được miêu tả như thế nào ?
Hối con vầy lữa một giờ. Ông hơ bụng dạ mụ hơ mặt mày .
?Sau khi cứu sống Vân Tiên, ông ngư đối xử với chàng ra sao

I. GIỚI THIỆU Vò trí đoạn trích : Đoạn trích nằm ở


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ NỘI TÂM TRONG VĂN BẢN TƯ SỰ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×