Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: RÈN LUYỆN ĐỂ NẮM VỮNG NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Bước 1: Ổn đònh lớp 1P

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: RÈN LUYỆN ĐỂ NẮM VỮNG NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Bước 1: Ổn đònh lớp 1P

Tải bản đầy đủ - 151trang

TIẾNG VIỆT TRAO DỒI VỐN TỪ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS:


Hiểu được tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ. Cách thức : rèn luyện để biết được chính xác và đầy đủ nghóa của từ, cách dùng từ, làm tăng vốn
từ. II.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p GV: Kiểm tra só số HS
2.Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p Đọc thuộc lòng đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích.
Phân tích tâm trạng của Kiều. 3. Bước 3 : Bài mới 35p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO
VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
10P
5P
20P
HOẠT ĐỘNG 1 : HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU MỤC I
GV: Gọi HS đọc ý kiến của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
? Em hiểu tác giả muốn nói điều gì ?
Gv: Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi 2.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU MỤC II
GV: Gọi HS đọc ý kiến của nhà văn Tô Hoài
GV hướng dẫn tìm hiểu : - TH phân tích quá trình trau dồi
vốn từ của ND. - Học hỏi để biết thêm những từ
mà mình chưa biết. HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN
LUYỆN TẬP GV: Gọi HS đọc yêu cầu của các
BT Hướng dẫn HS giải BT.

I. RÈN LUYỆN ĐỂ NẮM VỮNG NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ


- Tiếng Việt là một ngôn ngữ có khả năng rất lớn để đáp ứng nhu cầu diễn đạt của người Việt.
- Rèn luyện để nắm được đầy đủ và chính xác nghóa của từ và cách dùng từ là việc rất quan trọng để trau dồi vốn từ.
II. RÈN LUYỆN ĐỂ LÀM TĂNG VỐN TỪ Rèn luyện để biết thêm những từ chưa biết, làm tăng vốn
từ là việc làm thường xuyên để trau dồi vốn từ.

III. LUYỆN TẬP BT1 :


- Hậu quả là kết quả sau cùng. - Đoạt là chiếm được phần thắng.
- Tinh tú là sao trên trời. BT 2:
a. Tuyệt : - Dứt, không còn gì : tuyệt chủng, tuyệt giao, tuyệt tự,
tuyệt thực. - Cực kì, nhất : tuyệt đỉnh, tuyệt tác, tuyệt mật, tuyệt trần.
b. Đồng : - Cùng nhau, giống nhau : đồng âm, đồng bào, đồng bộ,
đồng chí, đồng dạng, đồng niên, đồng môn, đồng sự.
Trang 47
4. Bước 4 : Củng cố 3p Tiếng Việt có đặc điểm gì ?
Vì sao phải trau dồi vốn từ ? Làm thế nào để trau dồi vốn từ ?

5. Bước 5 : Dặn dò 1p Chuẩn bò cho bài Viết tập làm văn số 2.


TẬP LÀM VĂN VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 2-VĂN TỰ SỰ
IMỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS:
- Biết vận dụng những kiến thức đã học để thực hành viết một bài văn tự sự kết hợp với miêu tả
cảnh vật, con người, hành động. - Rèn luyện kỉ năng diễn đạt, trình bày.
II CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, SGK, đề.
- Xem lại bài “Miêu tả trong văn bản tự sự”, đọc trước các đề tham khảo SGK tr. 105, kẽ giấy. III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1 Bùc 1: Ổn đònh lớp 1
. GV: Kiểm tra sỉ số học sinh.
2 Bước 2: Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra. 3 Bước 3: Bài mới
Trang 48
Tuần 7, tiết 34, 35 Bài 6,7
Ngày soạn: 04102008 Ngày viết: 08102008
4
80
2
Hoạt động 1: GV: Chép đề và yêu cầu học sinh làm bài.
Hoạt động 2: GV: Yêu cầu học sinh làm bài.
HS: Tiến hành làm bài. GV: Quan sát quá trình làm bài của học sinh.
Hoạt động 3: GV: Thu bài làm của học sinh.
HS: Nộp bài làm của mình. Đề: Tưởng tượng 20 năm sau, vào một
ngày hè, em về thăm lại trường cũ. Hãy viết thử cho một bạn học hồi ấy kể lại
buổi thăm trường đầy xúc động đó.
4 Củng cố: 5 Dặn dò 5
- Tự đánh giá bài làm. - Soạn bài “Mã Giám Sinh mua Kiều” Tìm hiểu ngoại hình, hành động, bản chất, tính cách của
Mã Giám Sinh; tình cảnh, nỗi đau của Kiều; tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du.
VĂN BẢN MÃ GIÁM SINH MUA KIỀU
Trích Truyện Kiều - Nguyễn Du

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Hiểu được tấm lòng nhân đạo của Nguyễn Du. - Thấy được nghệ thuật miêu tả nhân vật của Nguyễn Du.

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Bước 1: Ổn đònh lớp 1P


Gv: Kiểm tra só số HS
2. Bước 2: Kiểm tra bài cũ không thực hiện 3. Bước 3: Dạy học bài mới: 80p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
10p
5p 25p
HOẠT ĐỘNG 1: Giới thiệu Vò trí đoạn trích? = HS trả lời dựa vào chú thích
HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS hiểu văn bản - GV: Gọi HS đọc đoạn trích, Gv: Nhận xét, đọc
mẫu. ? Ngoại hình hành động của Mã Giám Sinh được

I. GIỚI THIỆU Đoạn trích nằm ở phần thứ hai: Sau


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: RÈN LUYỆN ĐỂ NẮM VỮNG NGHĨA CỦA TỪ VÀ CÁCH DÙNG TỪ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1. Bước 1: Ổn đònh lớp 1P

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×