Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : GIỚI THIỆU Vò trí đoạn trích : nằm ở phần thứ hai, Kiều bò Tú bà TÌM HIỂU VĂN BẢN 1. Hoàn cảnh cô đơn, tội nghiệp của Kiều MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : GIỚI THIỆU Vò trí đoạn trích : nằm ở phần thứ hai, Kiều bò Tú bà TÌM HIỂU VĂN BẢN 1. Hoàn cảnh cô đơn, tội nghiệp của Kiều MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

Tải bản đầy đủ - 151trang

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Qua tâm trạng cô đơn buồn tủi, nỗi niềm thương nhớ của Kiều, cảm nhận được tấm lòng thủy chung hiếu thảo của nàng.
- Thấy được nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật của Nguyễn Du. II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p GV: Kểm tra só số HS
2.Bước 2 : Kiểm tra bài cũ không thực hiện 3. Bước 3 : Bài mới 35p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
5P
5P
7P
7P
10
5P
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU ? Vò trí đoạn trích ?
GV: Hướng dẫn cách đọc, gọi HS đọc đoạn trích, nhận xét.
? Kết cấu của đoạn trích ? HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU CHI
TIẾT ? Đặc điểm không gian trước lầu Ngưng
Bích ? ? Thời gian qua cảm nhận của Kiều ?
? Trong cảnh ngộ của mình, Kiều đã nhớ đến ai ? Kiều nhớ ai trước, ai sau?
Điều đó có hợp lí không ? vì sao?
? Nỗi nhớ Kim Trọng được thể hiện như thế nào ?
? Nguyễn Du đã sữ dụng các thành ngữ, điển tích nào để thể hiện nỗi nhớ
cha mẹ của nàng? ? Qua đó, cho thấy Kiều là người như
thế nào ? ? Hãy phân tích mỗi cảnh vật để thấy
được tâm trạng của Kiều ? ? Điệp ngữ buồn trông có tác dụng
gì trong việc thể hiện tâm trạng của Kiều ?
? Nguyễn Du đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để nói lên tâm trạng của
Kiều ? HOẠT ĐỘNG 3 : HƯỚNG DẪN
TỔNG KẾT ? Giá trò nội dung và nghệ thuật của

I. GIỚI THIỆU Vò trí đoạn trích : nằm ở phần thứ hai, Kiều bò Tú bà


giam lỏng ở Lầu Ngưng Bích.

II. TÌM HIỂU VĂN BẢN 1. Hoàn cảnh cô đơn, tội nghiệp của Kiều


- Hai chữ khóa xuân cho thấy thực chất Kiều bò giam lỏng ở lầu Ngưng Bích.
- Nàng trở nên trơ trọi, cô đơn giữa không gian mênh mông, hoang vắng.
- Thúy Kiều bò tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. 2. Nỗi thương nhớ của Kiều
- Đầu tiên, nàng nhớ tới Kim Trọng. Điều này vừa phù hợp với quy luật tâm lí vừa thể hiện sự tinh tế
của Nguyễn Du. - Thúy Kiều nhớ tới Kim Trọng với tâm trạng đau
đớn, xót xa vì mình đã là kẻ phụ vong. - Tiếp đó Kiều cảm thấy thương xót khi nghó về cha
mẹ tuổi già sức yếu, không có ai chăm sóc. = Thúy Kiều là người tình thủy chung, là người con
hiếu thảo, có tấm lòng vò tha đáng trọng.
3. Tâm trạng buồn lo của Kiều Nguyễn Du đã chọn cách tả cảnh ngụ tình để nói lên
tâm trạng của Kiều: cảm thấy cô đơn, lo sợ cho thân phận bấp bênh, vô đònh của mình.

III. TỔNG KẾT


Trang 45
GHI NHỚ SGK tr 96 4. Bước 4 : Củng cố 3p
Hoàn cảnh của Kiều? Nỗi nhớ của Kiều ? Tâm trạng của Kiều ?

5. Bước 5 : Dặn dò 1p Học thuộc đoạn trích.


Chuẩn bò bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Thấy được vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự. - Rèn luyện kó năng vận dụng các phương thức biểu đạt trong một văn bản.

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p


GV: Kiểm tra só số HS 2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p
Đọc thuộc lòng đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích. Nội dung chính ? Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật chủ yếu ?

3. Bước 3 : Bài mới 35p


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
VÀ HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
10P
25P
HOẠT ĐỘNG 1 : TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ
GV: Gọi HS đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi ở mục 2.
Yếu tố miêu tả có vai trò như thế nào đối với văn bản tự sự ?
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP
GV: Chia lớp làm 3 nhóm, mỗi nhóm làm 1 BT. HS thảo luận, cử mỗi nhóm lên trình bày, cả
lớp nhận xét. GV: Nhận xét bổ sung.

I. TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ


Trong văn bản tự sự, sự miêu tả cụ thể, chi tiết về cảnh vật, nhân vật và sự việc có tác
dụng làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, gợi cảm, sinh động.

II. LUYỆN TẬP HS tự sửa vào tập .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : GIỚI THIỆU Vò trí đoạn trích : nằm ở phần thứ hai, Kiều bò Tú bà TÌM HIỂU VĂN BẢN 1. Hoàn cảnh cô đơn, tội nghiệp của Kiều MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : TÌM HIỂU YẾU TỐ MIÊU TẢ TRONG VĂN BẢN TỰ SỰ

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×