Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
GIỚI THIỆU - Tác giả : Phạm Đình Hổ là nho só sống trong

GIỚI THIỆU - Tác giả : Phạm Đình Hổ là nho só sống trong

Tải bản đầy đủ - 151trang

VĂN BẢN
CHUYỆN CŨ TRONG PHỦ CHÚA TRỊNH

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS


- Thấy được cuộc sống xa hoa của vua chúa, sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê Trònh và thái độ của tác giả.
- Bước đầu nhận biết đặc trưng của thể loại tùy bút đời xưa và đánh gái được giá trò nghệ thuật của những dòng ghi chép đầy tính hiện thực này.

II.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1.Bước 1 : Ổn đònh lớp 1p


GV kiểm tra só số HS 2. Bước 2 : Kiểm tra bài cũ 5p
Kiểm tra bài soạn của một số HS 3. Bước 3 : Bài mới 35p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC
SINH NỘI DUNG GHI BẢNG
5P
20P
HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU ? Nêu vài nét về tác giả và tác phẩm ?
HS dựa vào ghi nhớ trả lời.
HOẠT ĐỘNG 2 : HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VĂN BẢN
Gọi HS đọc vb, Gv nhận xét cách đọc. ? Tìm những chi tiết và sự 0việc thể hiện
thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trònh và các quan lại trong phủ chúa ?
? Nhận xét về nghệ thuật miêu tả ? GV cho HS đọc lại đoạn “ Mỗi khi đêm
thanh …triệu bất tường”. ? Cảm nhận điều gì qua đoạn văn này ?
? Bọn quan lại trong phủ chúa đã nhũng nhiễu dân lành bằng những thủ đoạn nào ?
? Em có nhận xét gì về thủ đoạn của bọn hoạn quan ?
? Ở cuối bài tác giả kể về một việc đã từng xảy ra ở tại nhà mình nhằm mục đích
gì ?
5. Nhằm làm tăng sức thuyết
phục cho câu chuyện, thể hiện một cách kín đáo thái độ bất bình của tác
giả ?

I. GIỚI THIỆU - Tác giả : Phạm Đình Hổ là nho só sống trong


thời phong kiến khủng hoảng nên muốn ẩn cư và sáng tác văn chương.
- Tác phẩm : Vũ trung tùy bút là tác phẩm văn xuôi ghi lại một cách sinh động, hấp dẫn hiện
thực nước ta thời đó. II. TÌM HIỂU VĂN BẢN
1. Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trònh và các quan lại hầu cận :
- Chúa cho xây dựng nhiều cung điện, đình đài để thỏa ý thích.
- Những cuộc dạo chơi của chúa ở Tây hồ được miêu tả tỉ mỉ : diễn ra thường xuyên, huy động
rất đông người hầu hạ, bày đặt nhiều trò giải trí lố lăng và tốn kém.
- Việc tìm thu vật phụng thủ thực chất là cướp đoạt của quý trong thiên hạ về tô điểm cho phủ
chúa. = Miêu tả cụ thể, chân thực và khách quan, có
liệt kê và có miêu tả tỉ mỉ vài sự kiện để khắc họa ấn tượng.
- Cảnh mặc dù được bày vẽ nhưng âm thanh lại gợi cảm giác ghê rợn, tan tác. Tác giả xem đó là
triệu bất tường, nó như báo trước sự suy vong của một triều đại chỉ lo ăn chơi, hưởng lạc trên
mồ hôi, nước mắt và cả xương máu của dân lành.
Trang 33
Ngày soạn:19092008 Ngày dạy :22092008
Tuần 05-Tiết 22 Bài 04, 05
HOẠT ĐỘNG 3 : TỔNG KẾT ? Theo em , thể văn tùy bút trong bài có gì
khác so với thể truyện mà các em đã học ở các bài trước ?
= Cốt truyện, kết cấu, tính trữ tình, chi tiết.
2.Lũ hoạn quan thừa gió bẻ măng: - Ra ngoài dọa dẫm.
- Dò xét xem nhà nào có của quý thì biên ngay hai chữ “Phụng thủ” vào.
- Đêm đến, lẻn ra, sai lính đem về, có khi phải phá nhà đập tường.
- Buộc tội gia chủ để tống tiền. = Vừa ăn cướp, vừa la làng, mọi thống khổ trút
lên đầu nhân dân. III. TỔNG KẾT
GHI NHỚ SGK
4. Bước 4 : Củng cố 3p Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trònh và các quan lại hầu cận được miêu tả qua những chi tiết nào ?
Thủ đoạn của lũ hoạn quan là gì ? 5. Bước 5 : Dặn dò 1p
Xem trước bài “ Hoàng Lê nhất thống chí “.
VĂN BẢN
HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
Trích hồi thứ mười bốn
_Ngô Thì Trí- Ngô Thì Du_

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU - Tác giả : Phạm Đình Hổ là nho só sống trong

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×