Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Đại ý : Đây là câu chuyện về số phận

Đại ý : Đây là câu chuyện về số phận

Tải bản đầy đủ - 151trang

10
5p
15p GV hướng dẫn cách đọc : diễn cảm, chú ý phân biệt những
GV hỏi : Có thể chia truyện thành mấy đoạn? HS phân đoạn và nêu ý chính của mỗi đoạn.
GV nhận xét và ghi bảng : - Đoạn 1 : từ đầu đến cha mẹ đẻ mình Cuộc hôn nhân
giữa Trương Sinh và Vũ Nương, sự xa cách vì chiến tranh và phẩm hạnh của nàng trong thời gian xa cách.
- Đoạn 2 : qua năm sau…đã qua rồi Nỗi oan khuất và cái chết bi thảm của Vũ Nương.
- Đoạn 3 : phần còn lại Cuộc gặp gỡ giữa Phan Lang và Vũ Nương. Vũ Nương được giải oan.
HOẠT ĐỘNG 3 : GV hỏi : Nhân vật Vũ Nương được miêu tả trong hoàn cảnh
nào? Ở từng hoàn cảnh, Vũ Nương đã bộc lộ những pẩm chất nào?
HS tìm, thảo luận, trình bày theo nhóm, GV gợi mở, nhận xét, ghi bảng.
- Cảnh 1 : Trong cuộc sống vợ chồng bình thường, nàng đã xử sự như thế nào trước tính hay ghen của TS?
- Ở cảnh 2 : Khi tiễn chồng đi lính, Vũ Nương đã nói những gì với chồng ? Qua đó cho thấy nàng là người vợ như thế
nào? - Ở cảnh 3 : Khi xa chồng, phẩm hạnh của Vũ Nương đã
được khắc họa như thế nào ? - Cảnh 4 : Khi bò chồng nghi oan , Vũ Nương đã làm những
gì để minh oan cho mình ? Hãy phân tích lời thoại của Vũ Nương để thấy được tính cách của nàng.

1. Đại ý : Đây là câu chuyện về số phận


oan nghiệt ủa một người phụ nữ có nhan sắc, có đức hạnh dưới
chế độ phong kiến. Tác phẩm còn thể hiện mơ ước ngàn đời
của nhân dân ta : người tốt bao giờ cũng được đền trả xứng
đáng. 2. Bố cục :
- Đoạn 1 : từ đầu đến cha mẹ đẻ mình Cuộc hôn nhân giữa
Trương Sinh và Vũ Nương, sự xa cách vì chiến tranh và phẩm
hạnh của nàng trong thời gian xa cách.
- Đoạn 2 : qua năm sau…đã qua rồi Nỗi oan khuất và cái
chết bi thảm của Vũ Nương. - Đoạn 3 : phần còn lại Cuộc
gặp gỡ giữa Phan Lang và Vũ Nương. Vũ Nương được giải
oan. III. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN:
1. Những phẩm chất tốt đẹp của nhân vật Vũ Nương :
- Trong cuộc sống vợ chồng, VN luôn giữ gìn khuôn phép,
không từng để vợ chồng phải đến thất hòa.
- Khi tiễn chồng đi lính lời dặn dò của nàng đầy tình nghóa.
- Khi xa chồng , nàng là vợ thủy chung, luôn nhớ thương chồng.
Nàng còn là người mẹ hiền, là con dâu thảo.
- Khi bò chồng vu oan, Vũ Nương phân trần để chồng hiểu
rõ lòng mình, nói lên nỗi thất vọng khi không hiểu vì sau khi
bò chồng đối xử bất công, thất
Trang 25
15p
13p
5p GV hỏi : Em có nhận xét gì về tính cách của Vũ Nương?
HS trả lời, G V chốt : Xinh đẹp, nết na, thủy chung, hiếu thảo.
HOẠT ĐỘNG 4 : GV hỏi : Vì sao Vũ Nương phải chòu nỗi oan khuất ?
GV: Đặt câu hỏi gợi mở , gợi ý cho HS trả lời : - Cuộc hôn nhân giữa TS và VN có bình đẳng không ?
- Trương Sinh là người có tính cách như thế nào ? - Tình huống bất ngờ nào đã dẫn đến nỗi oan của Vũ
Nương ?
- Trương Sinh đã xử sự như thế nào ?
HOẠT ĐỘNG 5 : GV hỏi : Hãy nêu nhận xét về cách dẫn dắt tình tiết của câu
chuyện, những lời đối thoại và tự bạch của nhân vật ? HS trả lời, gợi ý :- Sắp xếp tình tiết hợp lí làm cho câu
chuyện sinh động hơn. Chẳng hạn thêm chi tiết TS đem trăm lạng vàng cưới Vũ Nương cuộc hôn nhân mang tính chất
mua bán , lời trân trối của mẹ chồng, lời phân trần, giãi bày của Vũ Nương khi bò nghi oan, lời nói của đứa trẻ được
đưa ra từ từ làm cho nút thắt ngày một chặt hơn…; - Lời thoại được sắp xếp đúng chỗ, góp phần khắc họa quá
trình tâm lí của nhân vật.
GV hỏi : Tìm những yếu tố kì ảo trong truyện và nhận xét cách đưa những yếu tố kì ảo vào truyện của Nguyễn Dữ ?
HS tìm , phát biểu.
HOẠT ĐỘNG 4 : TỔNG KẾT
- Lời thoại và lời tự bạch được đặt đúng chỗ góp phần khắc
họa tính cách nhân vật. - Các yếu tố kì ảo được đưa vào
xen kẽ với những yếu tố thực, làm cho câu chuyện đáng tin
cậy hơn. - Ý nghóa của những yếu tố kì
ảo : làm hoàn chỉnh thêm những nét đẹp vốn có của Vũ Nương ;
tạo nên một kết thúc có hậu thể hiện mơ ước ngàn đời của nhân
dân. IV. TỔNG KẾT
Trang 26
Tuần 04 - Tiết 18 Bài 04
4. Củng cố: 6p Hãy kể lại chuyện theo cách của em. 5. Dặn dò: 2p Học thuộc bài, soạn bài “Xưng hô trong hội thoại”: Từ ngữ xưng hô và cách dùng từ ngữ
xưng hô, xem trước bài tập.
----------
TIẾNG VIỆT
XƯNG HÔ TRONG HỘI THOẠI

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giuùp HS:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đại ý : Đây là câu chuyện về số phận

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×