Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Tìm hiểu đề : Tìm ý và lập dàn ý : a. Mở bài : giới thiệu chung về con trâu Củng cố : 2p Nêu lại phần dàn ý. 5. Dặn dò : 3p

Tìm hiểu đề : Tìm ý và lập dàn ý : a. Mở bài : giới thiệu chung về con trâu Củng cố : 2p Nêu lại phần dàn ý. 5. Dặn dò : 3p

Tải bản đầy đủ - 151trang

Tuần 03 - Tiết 11, 12 Bài 03
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
10p
14p
10p
HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA VIỆC CHUẨN BỊ Ở NHÀ CỦA HS
GV kiểm tra việc chuẩn bò ở nhà của HS theo đề bài và gợi ý trong SGK.
GV nhận xét chung. HOẠT ĐỘNG 2 :TÌM HIỂU ĐỀ, TÌM Ý,
LẬP DÀN Ý GV nêu đề bài và hướng dẫn HS thực hiện
các thao tác. 1.Tìm hiểu đề :
Gv hỏi : Đề yêu cầu trình bày vấn đề gì ? Cụm từ con trâu ở làng quê Việt Nam bao gồm
những ý gì ? HS trả lời : Đề yêu cầu trình bày về vấn đề con
trâu trong đời sống làng quê Việt Nam con trâu trong việc làm ruộng , trong cs ở làng quê
… 2. Tìm ý và lập dàn ý :
GV nêu câu hỏi gợi mở cho HS tìm ý . - Ở phần mở bài chúng ta nêu ý gì ?
- Đối với đề bài này thì ở phần thân bài ta nêu những ý gì ?
- Kết bài sẽ nêu ý gì ?
HOẠT ĐỘNG 3 : THỰC HÀNH LUYỆN TẬP
GV: Nêu yêu cầu của việc viết đoạn mở bài. HS: Phát biểu ý kiến.
GV: Yêu cầu tất cả HS làm vào vở, gọi một số em đọc và phân tích.
Phần thân bài và kết bài HS về nhà tự làm tiếp.
Đề bài : Con trâu ở làng quê Việt Nam .

1. Tìm hiểu đề :


Đề yêu cầu trình bày về con trâu trong đời sống làng quê Việt Nam gắn bó với
người nông dân, với công việc đồng áng…

2. Tìm ý và lập dàn ý : a. Mở bài : giới thiệu chung về con trâu


trên đồng ruộng VN. b. Thân bài :
- Con trâu trong việc làm ruộng : cày, bừa, kéo xe, trục lúa…
- Con trâu trong lễ hội. - Con trâu - nguồn cung cấp thòt , da ,
sừng. - Con trâu là tài sản lớn của người nông
dân. - Con trâu gắn với tuổi thơ Việt Nam
trẻ chăn trâu c. Kết bài : Con trâu trong tình cảm của
người nông dân.

4. Củng cố : 2p Nêu lại phần dàn ý. 5. Dặn dò : 3p


- Xem lại bài luyện tập. - Soạn bài :
“Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em”: Đọc văn bản; Phân tích các phần: Thách thức, cơ hội, nhiệm vụ.
---------
Trang 19
Ngày soạn: 2682008 Ngày dạy: 2682008
VĂN BẢN
TUYÊN BỐ THẾ GIỚI VỀ SỰ SỐNG CÒN QUYỀN ĐƯC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tìm hiểu đề : Tìm ý và lập dàn ý : a. Mở bài : giới thiệu chung về con trâu Củng cố : 2p Nêu lại phần dàn ý. 5. Dặn dò : 3p

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×