Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK tr 21 MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, thảo luận, qui nạp. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ

TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK tr 21 MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, thảo luận, qui nạp. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ

Tải bản đầy đủ - 151trang

5p HS trả lời : Tác giả đã lập luận bằng cách đưa ra những
chứng cứ xác thực từ khoa học đòa chất và cổ sinh học. trải qua 380 tr năm con bướm mới bay được, 180 tr năm nữa
bông hồng mới nở, 4 kỉ đòa chất con người mới hát hay hơn chim và mới chết vì yêu…
GV hỏi : Em có suy nghó gì trước lời cảnh báo của nhà văn Mác - két ?
HS trả lời tùy theo suy nghó của mình, GV hướng cho các em thấy rằng : ch tr hạt nhân thật khủng khiếp, những người
hiếu chiến thật ích kỉ, cần đấu tranh ngăn chặn hiểm họa này.
d. Nhiệm vụ cấp bách. GV hỏi : Tg đã nêu lên nhiệm vụ của chúng ta là gì ?
HS trả lời : Lên tiếng đấu tranh chống vũ khí hạt nhân để bảo vệ cho cs của chúng ta.
GV hỏi : Tg đã đưa ra lời đề nghò ntn ? HS trả lời : Lập ra nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại
được sau thảm họa hạt nhân để lòch sử lên án những kẻ dã man đã vì những lợi ích ti tiện đã tiêu hủy cả thế giới.
HOẠT ĐỘNG 3 : TỔNG KẾT GV hỏi : Em có cảm nghó gì sau khi học văn bản?
HS trả lời. GV hướng dẫn HS học Ghi nhớ.

d. Nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân


cho một thế giới hòa bình : - Tác giả hướng người đọc tới
một thái độ tích cực là đấu tranh ngăn chặn chtr hạt nhân
cho một tg hòa bình. - Tác giả đề nghò lập ra một nhà
băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại sau thảm họa hạt nhân :
nhân loại cần giữ gìn kí ức của mình, lòch sử sẽ lên án những
thế lực hiếu chiến, đẩy nhân loại vào thảm họa hạt nhân.

III. TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK tr 21


4. Củng cố : 4p Nêu luận điểm và hệ thống luận cứ của bài? Em có suy nghó gì sau khi học vb này ? 5. Dặn dò : 3p Học thuộc bài, soạn bài Các phương châm hội thoại tiếp theo: Tìm hiểu nội dung
phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lòch sự.
----------
Trang 14
Bài dạy: Bài 02: CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
Tiếp theo
Tuần 02, tiết 08. Ngày soạn:05102008
Ngày dạy:09102008 Người dạy: Hà Hoàng Nam

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS :


- Nắm được nội dung phương châm quan hệ, phương châm cách thức và phương châm lòch sự. - Biết vận dụng các phương châm này trong giao tiếp.
II. CHUẨN BỊ -GV : Soạn giáo án, tìm các thành ngữ, mẫu chuyện có liên quan đến các phương châm hội thoại trong
bài. -HS : Xem trước bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.

III. PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, thảo luận, qui nạp.


IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p


GV: Kiểm tra só số HS. 2. Kiểm tra bài cũ : 5p
- Luận điểm của văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là gì ? - Phân tích hệ thống luận cứ.
- Em có suy nghó gì sau khi học xong văn bản này ? 3. Bài mới :
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
5p
10p
HOẠT ĐỘNG 1 : TÌM HIỂU PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ
GV hỏi : Thành ngữ ông nói gà, bà nói vòt dùng để chỉ tình huống hội thoại như thế nào ?
HS trả lời : Chỉ tình huống mỗi người nói một đằng, không khớp nhau, không hiểu nhau.
GV hỏi : Điều gì sẽ xảy ra nếu xuất hiện tình huống như vậy ?
HS trả lời : Con người sẽ không giao tiếp với nhau được , mọi hoạt động của xã hội sẽ rối loạn.
GV hỏi : Qua đó em có thể rút ra được bài học gì trong giao tiếp?
HS trả lời : Cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.
HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU PHƯƠNG CHÂM CÁCH THỨC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK tr 21 MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : PHƯƠNG PHÁP Vấn đáp, gợi mở, thảo luận, qui nạp. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn đònh lớp : 1p PHƯƠNG CHÂM QUAN HỆ

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×