Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
TÌM HIỂU CHUNG: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: 1. Luận điểm :

TÌM HIỂU CHUNG: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: 1. Luận điểm :

Tải bản đầy đủ - 151trang

Tuần 02 - Tiết 06, 07 Bài 02
VĂN BẢN
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
_G.G.
Mác – két_ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS : - Hiểu được nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ
sự sống trên trái đất ; nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hòa bình.
- Thấy được nghệ thuật nghò luận của tác giả : chứng cứ cụ thể, xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.
II. CHUẨN BỊ GV : Dặn HS soạn bài, chuẩn bò kiến thức về tình hình thời sự, về chiến tranh hạt nhân trên TG.
HS : Soạn bài III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, diễn giảng, liên hệ thực tế. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn dònh lớp : 1p GV: kiểm tra só số HS

2. Kiểm tra bài cũ : 5p GV: Kiểm tra tập bài soạn của HS


3. Bài mới :


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
10p
15p
5p HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU BÀI
GV mở đầu bằng những tin tức thời sự về chiến tranh trên thế giới. Tiếp đó dựa vào chú thích để giới thiệu về tác
giả và tác phẩm. HOẠT ĐỘNG 2 :
GV: Đọc mẫu một đoạn. Hai HS đọc tiếp đến hết. GV: Nhận xét cách đọc của HS
GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu từ khó chú thích trang 20 SGK
HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn tìm luận điểm và hệ thống luận cứ
GV hỏi : Hãy cho biết luận điểm của văn bản? HS trả lời : _ Chiến tranh hạt nhân là một hiểm họa khủng
khiếp. _ Nhiệm vụ của chúng ta là đấu tranh ngăn chặn
chiến tranh hạt nhân

I. TÌM HIỂU CHUNG:


II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: 1. Luận điểm :


Chiến tranh hạt nhân là một hiểm họa khủng khiếp đang đe
dọa toàn thể loài người và mọi sự sống trên trái đất. Vì vậy đấu
tranh để loại bỏ nguy cơ ấy cho một tg hòa bình là nhiệm vụ
cấp bách cho toàn thể nhân
Trang 12
Ngày soạn: 2682008 Ngày dạy: 01092008
42p HOẠT ĐỘNG 4: GV hỏi : Luận điểm trên đây đã được triển khai trong một
hệ thống luận cứ khá toàn diện. Em hãy chỉ ra hệ thống luận cứ đó ?
HS thảo luận 7 phút, trình bày : a. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân.
Gv hỏi : Tg đã chỉ ra nguy cơ chiến tranh hạt nhân bằng cách lập luận ntn?
HS trả lời : - Thời gian cụ thể ngày 881986 - Số liệu cụ thể hơn 50000 đầu đạn hạt nhân
- Một phép tính đơn giản mỗi người không trừ trẻ em đang ngồi trên một thùng chứa đầy bốn tấn thuốc nổ
- Những tính toán lí thuyết tất cả … thế cân bằng của hệ mặt trời
- Nêu vấn đề trực tiếp, chứng cứ xác thực, gây ấn tượng mạnh.
b. Cuộc chạy đua vũ trang đã làm mất đi nhiều đk cải thiện cuộc sống của con người.
Gv hỏi : Hãy tìm những chứng cứ trong bài cho thấy cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bò cho ch tr hạt nhân là vô cùng phi
lí đã làm mất đi nhiều đk cải thiện cuộc sống của con người? HS thảo luận, trình bày, Gv ghi bảng những số liệu :
Chạy đua vuõ trang Cải thiện cs con người - 100 máy bay neùm bom B1B - Cứu trợ cho 500 triệu
và 7000 tên lửa vượt đại châu. trẻ em nghèo. - 10 chiếc tàu sân bay. - Phòng bệnh sốt rét cho
1 tỉ người, cứu 14 triệu trẻ em.
- 149 tên lửa MX - Cung caáp clo cho 575 triệu người.
- 27 tên lửa MX. - Traû tiền nông cụ cho các nước nghèo.
- 2 chiếc tàu ngầm mang vũ - Xoá nạn mù chữ cho khí hạt nhân. toaøn thế giới.
c. Chiến tranh hạt nhân chẳng những đi ngược lại lí trí con người mà còn phản lại sự tiến hóa của tự nhiên.
GV hỏi : Lí trí tự nhiên là gì ? Vì sao nói chtr hạt nhân chẳng những đi ngược lại lí trí con người mà còn đi ngược lại
lí trí tự nhiên nữa ? HS trả lời, GV nhận xét :
Lí trí tự nhiên là quá trình phát triển của tự nhiên trải qua một thời gian rất lâu - hàng trăm triệu năm . Loài người tiến
bộ không muốn có chiến tranh. Nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra nó sẽ tiêu hủy tất cả. Nên nó đi ngược lại lí trí con người
và lí trí tự nhiên. GV hỏi : Tg đã lập luận như thế nào?

b. Cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bò cho chtr hạt nhân


đã làm mất đi khả năng để con người được sống tốt đẹp
hơn :
- Tg đã đưa ra hàng loạt những dẫn chứng với những so sánh
thật thuyết phục trong các lónh vực xã hôi, y tế, tiếp tế thực
phẩm, giáo dục. Cho thấy cuộc chạy đua vũ trang chuẩn bò cho
chtr hạt nhân đã và đang cướp đi của thế giới nhiều đk để cải
thiện cs, nhất là ở các nước nghèo.
- Tg sử dụng nghệ thuật lập luận đơn giản mà lại có sức
thuyết phục cao. c. Chiến tranh hạt nhân
chẳng những đi ngựơc lại lí trí con người mà còn đi ngược lại
lí trí của tự nhiên :
- Tác giả đã đưa ra những chứng cứ từ khoa học đòa chất
và cổ sinh học để chứng minh
Trang 13
5p HS trả lời : Tác giả đã lập luận bằng cách đưa ra những
chứng cứ xác thực từ khoa học đòa chất và cổ sinh học. trải qua 380 tr năm con bướm mới bay được, 180 tr năm nữa
bông hồng mới nở, 4 kỉ đòa chất con người mới hát hay hơn chim và mới chết vì yêu…
GV hỏi : Em có suy nghó gì trước lời cảnh báo của nhà văn Mác - két ?
HS trả lời tùy theo suy nghó của mình, GV hướng cho các em thấy rằng : ch tr hạt nhân thật khủng khiếp, những người
hiếu chiến thật ích kỉ, cần đấu tranh ngăn chặn hiểm họa này.
d. Nhiệm vụ cấp bách. GV hỏi : Tg đã nêu lên nhiệm vụ của chúng ta là gì ?
HS trả lời : Lên tiếng đấu tranh chống vũ khí hạt nhân để bảo vệ cho cs của chúng ta.
GV hỏi : Tg đã đưa ra lời đề nghò ntn ? HS trả lời : Lập ra nhà băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại
được sau thảm họa hạt nhân để lòch sử lên án những kẻ dã man đã vì những lợi ích ti tiện đã tiêu hủy cả thế giới.
HOẠT ĐỘNG 3 : TỔNG KẾT GV hỏi : Em có cảm nghó gì sau khi học văn bản?
HS trả lời. GV hướng dẫn HS học Ghi nhớ.

d. Nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn chiến tranh hạt nhân


cho một thế giới hòa bình : - Tác giả hướng người đọc tới
một thái độ tích cực là đấu tranh ngăn chặn chtr hạt nhân
cho một tg hòa bình. - Tác giả đề nghò lập ra một nhà
băng lưu trữ trí nhớ có thể tồn tại sau thảm họa hạt nhân :
nhân loại cần giữ gìn kí ức của mình, lòch sử sẽ lên án những
thế lực hiếu chiến, đẩy nhân loại vào thảm họa hạt nhân.

III. TỔNG KẾT Ghi nhớ SGK tr 21


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÌM HIỂU CHUNG: ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: 1. Luận điểm :

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×