Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Dặn dò : 3p - Xem lại biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh. Kiểm tra bài cũ : 5p GV: Kiểm tra tập bài soạn của HS Bài mới :

Dặn dò : 3p - Xem lại biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh. Kiểm tra bài cũ : 5p GV: Kiểm tra tập bài soạn của HS Bài mới :

Tải bản đầy đủ - 151trang

Tuần 01 - Tiết 05 Bài 01
----------
TẬP LÀM VĂN
LUYỆN TẬP SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH
I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS: Biết vận dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
II. CHUẨN BỊ GV : Soạn giáo án, chuẩn bò kiến thức khách quan về cái quạt, cái kéo, cái bút, chiếc nón.
HS : Chuẩn bò dàn ý chi tiết và viết phần mở bài theo yêu cầu của phần I SGK. III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, liên hệ thực tế, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn đònh lớp : 1p GV: Kiểm tra só số HS
2. Kiểm tra bài cũ : 5 p _ Cho biết một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản thuyết minh? Ví dụ?
_ Sử dung một số biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh nhằm mục đích gì ? 3. Bài mới : 35 p
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
10p
24p HOẠT ĐỘNG 1: GV kiểm tra việc chuẩn bò ở nhà của
HS GV: Yêu cầu HS trình bày dàn ý của mình đã chuẩn bò sẳn
ở nhà. HS khác bổ sung. GV nhận xét. Lưu ý các biện pháp nghệ
thuật nào sẽ được sử dụng. HOẠT ĐỘNG 2 : Trình bày và thảo luận một đề ví dụ
cái quạt Cho một số HS ở mỗi nhóm trình bày dàn ý, chi tiết, dự
kiến cách sử dụng biện pháp nghệ thuật trong bài thuyết minh. Đọc đoạn Mở bài.
Tổ chức cho HS thảo luận nhận xét, bổ sung, sửa chữa dàn ý của các bạn vừa trình bày.
GV nhận xét. Cho HS sửa chữa phần mở bài và ghi vào tập .
4. Củng cố : 2p _ Sử dung một số biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh nhằm mục đích gì ?

5. Dặn dò : 3p - Xem lại biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh.


Trang 11
Ngày soạn: 2282008 Ngày dạy: 2882008
Tuần 02 - Tiết 06, 07 Bài 02
VĂN BẢN
ĐẤU TRANH CHO MỘT THẾ GIỚI HÒA BÌNH
_G.G.
Mác – két_ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
Giúp HS : - Hiểu được nội dung vấn đề đặt ra trong văn bản: Nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang đe dọa toàn bộ
sự sống trên trái đất ; nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, là đấu tranh cho một thế giới hòa bình.
- Thấy được nghệ thuật nghò luận của tác giả : chứng cứ cụ thể, xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ.
II. CHUẨN BỊ GV : Dặn HS soạn bài, chuẩn bò kiến thức về tình hình thời sự, về chiến tranh hạt nhân trên TG.
HS : Soạn bài III. PHƯƠNG PHÁP
Vấn đáp, thảo luận, gợi mở, diễn giảng, liên hệ thực tế. IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn dònh lớp : 1p GV: kiểm tra só số HS

2. Kiểm tra bài cũ : 5p GV: Kiểm tra tập bài soạn của HS


3. Bài mới :


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
10p
15p
5p HOẠT ĐỘNG 1 : GIỚI THIỆU BÀI
GV mở đầu bằng những tin tức thời sự về chiến tranh trên thế giới. Tiếp đó dựa vào chú thích để giới thiệu về tác
giả và tác phẩm. HOẠT ĐỘNG 2 :
GV: Đọc mẫu một đoạn. Hai HS đọc tiếp đến hết. GV: Nhận xét cách đọc của HS
GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu từ khó chú thích trang 20 SGK
HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn tìm luận điểm và hệ thống luận cứ
GV hỏi : Hãy cho biết luận điểm của văn bản? HS trả lời : _ Chiến tranh hạt nhân là một hiểm họa khủng
khiếp. _ Nhiệm vụ của chúng ta là đấu tranh ngăn chặn
chiến tranh hạt nhân

I. TÌM HIỂU CHUNG:


II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN: 1. Luận điểm :


Chiến tranh hạt nhân là một hiểm họa khủng khiếp đang đe
dọa toàn thể loài người và mọi sự sống trên trái đất. Vì vậy đấu
tranh để loại bỏ nguy cơ ấy cho một tg hòa bình là nhiệm vụ
cấp bách cho toàn thể nhân
Trang 12
Ngày soạn: 2682008 Ngày dạy: 01092008

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò : 3p - Xem lại biện pháp nghệ thuật trong vb thuyết minh. Kiểm tra bài cũ : 5p GV: Kiểm tra tập bài soạn của HS Bài mới :

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×