Tải bản đầy đủ - 151 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Giúp HS : Tổng kết: Ghi nhớ SGK tr. 8 Củng cố : 4p MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp: 1p PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯNG

Mục tiêu cần đạt: Giúp HS : Tổng kết: Ghi nhớ SGK tr. 8 Củng cố : 4p MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp: 1p PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯNG

Tải bản đầy đủ - 151trang

Tuần 01 - Tiết 01,02 Bài 01
VĂN BẢN
PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
_Lê Anh Trà_

I. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS :


- Thấy được vẻ đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và nhân loại, thanh cao và giản dò.
- Từ lòng kính yêu tự hào về Bác, học sinh có ý thức tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo gương Bác . II. Chuẩn bò:
- GV: Soạn giáo án; Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về phong cách của Bác. - HS: Xem SGK, soạn bài,tham khảo, sưu tầm tranh ảnh , bài viết về phong cách của Bác.

III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn đònh lớp:


1p 2. Kiểm tra bài cũ:
4p
GV: Kiểm tra sự chuẩn bò tập, sách, bài của học sinh.

3. Bài mới:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
3p
15p
25p
HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI GV giới thiệu khái quát tầm vóc văn hoá của HCM :
HCM không những là nhà yêu nước, nhà cách mạng vó đại mà còn là danh nhân văn hoá của thế giới.Vẻ đẹp văn hoá
chính là nét nổi bật trong phong cách HCM. Sau đó dẫn vào bài.
HOẠT ĐỘNG 2: HƯỚNG DẪN ĐỌC HIỂU VĂN BẢN. . Hướng dẫn đọc VB,tìm hiểu từ khó, tìm bố cục
:
- Cách đọc: giọng chậm, bình tónh. - Gv đọc mẫu đoạn 1, HS đọc tiếp đến hết, GV nhận xét .
- Hướng dẫn tìm hiểu từ khó chú thích SGK tr. 7 - GV yêu cầu HS tìm bố cục của VB, HS tìm, phát biểu,
GV nhận xét. Bố cục: + Đoạn 1từ đầu đếnrất hiện đại:Quá
trình hình thành và điều kì lạ trong phong cách văn hóa HCM.
+ Đoạn 2phần còn lại : Nét đẹp trong lối sống thanh cao mà giản dò của Bác.
HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn phân tích sự tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại của HCM.
-HS: Đọc lại đoạn 1 tr. 5 -GV hỏi: Mở đầu bài viết tg đã khái quát vốn tri thức văn
hóa của Bác Hồ như thế nào? -Gợi ý: Hết sức sâu rộng Trong cuộc đời …khá uyên thâm
I.Tìm hiểu chung:
I I.Đọc - hiểu văn bản:
1.Quá trình hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí
Minh:
- Trong cuộc đời hoạt động
Trang 1
Ngày soạn: Ngày dạy:
30p
-GV hỏi: HCM đã tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại bằng những con đường nào?
-Gợi ý: +Đi nhiều nơi , tiếp xúc với nhiều nền văn hoá trên thế giới
+ Nắm vững phương tiện giao tiếp là ngôn ngữ nói và viết thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài như Pháp, Anh ,
Hoa, Nga... +Qua công việc, qua lao động mà học hỏi làm
nhiều nghề khác nhau. +Học hỏi tìm hiểu đến mức sâu sắc đến mức khá
uyên thâm. -GV hỏi : Tác giả đã đưa ra lời bình luận gì về vốn tri thức
của Bác? HS tìm trong đoạn 1. -Gợi ý: Có thể nói…như Chủ Tòch Hồ Chí Minh
-GV hỏi: Điều quan trọng là người đã tiếp thu như thế nào? -Gợi ý : +Không chòu ảnh hưởng một cách thụ động.
+Tiếp thu mọi cái đẹp và cái hay đồng thời với việc phê phán những hạn chế,tiêu cực.
+ Trên nền tảng văn hoá dân tộc mà tiếp thu những ảnh hưởng quốc tế
-GV sơ kết : Chỗ độc đáo và kì lạ nhất trong phong cách HCM là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại,
dân tộc và quốc tế . Một phong cách rất Việt Nam,rất phương đông nhưng cũng đồng thời rất mới ,rất hiện đại
HOẠT ĐỘNG 4: Phân tích nét đẹp trong lối sống giản dò mà thanh cao của Bác.
- HS: Đọc lại đoạn 2 SGK tr. 6, 7. -GV hỏi: Mở đầu đoạn 2, Tác giả đã đưa ra lời bình luận
thật ấn tượng về lối sống giản dò của Bác. Em hãy chỉ ra lời bình luận đó?
-Gợi ý: Lần đầu tiên… cung điện của mình -GV giảng : Cùng với lời bình luận đó tg đã sử dụng nghệ
thuật đối lập để làm nổi bật vẻ đẹp trong phong cách HCM : vó nhân mà hết sức giản dò, gần gũi. Tg đã khiến cho người
đọc liên tưởng đối chiếu giữa các hình ảnh : cung điện của những ông vua ngày xưa, những tòa nhà nguy nga tráng lệ
của những vò nguyên thủ quốc gia trên thế giới với ngôi nhà sàn giản dò của Bác.
- GV hỏi : Lối sống giản dò của Bác được tg kể trên những phương diện nào?
- HS:Ttìm dẫn chứng trong bài. - GV: Kết hợp cho HS xem tranh.
- Gợi ý : + Nơi ở chiếc nhà sàn nhỏ bên cạnh chiếc ao,chiếc nhà sàn đó cũng chỉ vẻn vẹn có vài phòng tiếp
khách để họp bộ chính trò, làm việc và ngủ cách mạng ,Chủ tòch Hồ Chí
- Điều quan trọng là Người đã tiếp thu một cách có chọn lọc
tinh hoa văn hóa của nước ngoài trên nền tảng văn hóa
dân tộc. Một phong cách rất Việt
Nam, rất Phương Đông nhưng cũng đồng thời rất mới, rất
hiện đại. 2. Nét đẹp trong lối sống
giản dò mà thanh cao của Bác:
_ Chủ tòch Hồ Chí Minh có một lối sống vô cùng giản dò :
+ Nơi ở, nơi làm việc vô cùng đơn sơ
+ Trang phục hết sức giản
Trang 2
5p + Trang phục bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo
HOẠT ĐỘNG 6 : HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT -GV hỏi : Tóm lại, có thể tóm tắt những vẻ đẹp của phong
- Đấy là một lối sống đẹp,tự nhiên,giản dò mà lại vô cùng
thanh cao.

3. Nghệ thuật:


- Kết hợp giữa kể và bình luận. - Chọn lọc những chi tiết tiêu
biểu. - Đan xen thơ cổ và cách dùng
từ Hán Việt. - Sử dụng nghệ thuật đối lập.

III. Tổng kết: Ghi nhớ SGK tr. 8


Trang 3

IV. Củng cố : 4p


-Bác Hồ là người có vốn tri thức văn hóa như thế nào? Phong cách HCM được hình thành qua những con đường nào
- Nét đẹp trong lối sống HCM được thể hiện ở những điểm nào ? Em có nhận xét gì về lối sống ấy? V. Dặn dò: 3p
-Về học thuộc bài và phần Ghi nhớ SGK tr.8. - Soạm bài: “Các phương châm hội thoại.”: Tìm hiểu khái niệm, ví dụ: Phương châm về lượng, Phương
châm về chất
----------
Tuần 01 - Tiết 03 Bài 01
TIẾNG VIỆT
CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp HS :


- Nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất. - Biết vận dụng các phương châm này trong giao tiếp.
II. CHUẨN BỊ : - GV : Soạn giáo án, tìm các mẫu chuyện liên quan đến các phương châm hội thoại về chất và về
lượng. - HS : xem bài trước trong SGK.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp: 1p


2. Kiểm tra bài cũ: 5p -Theo Lê Anh Trà, phong cách Hồ Chí Minh hình thành từ những con đường nào?
-Em học được điều gì từ văn bản Phong cách Hồ Chí Minh? 3. Bài mới:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
8p
HOẠT ĐỘNG 1 : HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯNG
1. Hướng dẫn tìm hiểu ví dụ 1: HS : Đọc đoạn đối thoại giữa An và Ba và trả lời
câu hỏi câu trả lời của Ba có đáp ứng điều mà An muốn biết không? ;
vì sao? -Gợi ý: -Bơi nghóa là gì? - di chuyển trong nước

I. PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯNG


Trang 4
Ngày soạn: Ngày d:
8p hoặc trên mặt nước bằng cử động của cơ thể.
Lợn cưới, áo mới : -GV: Hướng dẫn HS kể lại truyện Lợn cưới, áo
mới. -GV: Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK :
vì sao truyện này lại gây cười ? Lẽ ra anh lợn cưới và anh áo mới phải hỏi và trả lời như thế
nào? -Gợi ý : - Truyện này gây cười vì các nhân vật nói
nhiều hơn những gì cần nói. - Lẽ ra chỉ cần hỏi : Bác có thấy con lợn
nào chạy qua đây không? và chỉ cần trả lời : Nãy giờ tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua
đây cả . - GV hỏi : Như vậy cần phải tuân thủ yêu cầu gì
khi giao tiếp ? -Gợi ý: trong giao tiếp, không nên nói nhiều hơn
những gì cân nói. 3. Hệ thống hóa kiến thức:
GV gọi một HS đọc phần Ghi nhớ, gọi hai HS khác nhắc lại.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT .
1. Hướng dẫn tìm hiểu ví dụ 1SGK: - GV: Hướng dẫn HS kể lại truyện cười Quả bí
khổng lồ và yêu cầu các em trả lời câu hỏi : Truyện cười này phê phán điều gì ? Trong giao
tiếp có điều gì cần tránh? -Gợi ý : Truyện cười này phê phán tính nói khoác.
Trong giao tiếp, không nên nói những điều mà mình không tin là đúng sự thật.
-GV hỏi: Nếu không biết chắc một tuần nữa lớp sẽ tổ chức cắm trại thì em có thông báo điều
đó chẳng hạn nói Tuần sau lớp sẽ tổ chức cắm trại với các bạn không? . Nếu không biết chắc
vì sao bạn mình nghỉ học thì em có trả lời với thầy cô rằng bạn ấy nghỉ học vì bò bệnh không?
Khi giao tiếp cần nói cho có nội dung; nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng
yêu cầu của cuộc giao tiếp, không thiếu, không thừa.Phương châm về lượng

II. PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Giúp HS : Tổng kết: Ghi nhớ SGK tr. 8 Củng cố : 4p MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : Giúp HS : TIẾN TRÌNH LÊN LỚP : 1. Ổn đònh lớp: 1p PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯNG

Tải bản đầy đủ ngay(151 tr)

×